Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie burmistrza Żnina


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZB_260-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Wilczkowo 2022-12-01 10:50:13
ZB_259-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Dobrylewo 2022-12-01 10:49:42
ZB_258-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Wójcin 2022-12-01 10:49:06
ZB_257-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Białożewin 2022-12-01 10:48:33
ZB_256-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Bożejewiczki 2022-12-01 10:48:02
ZB_255-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Wawrzynki 2022-12-01 10:47:24
ZB_254-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Murczyn 2022-12-01 10:46:45
ZB_253-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Gorzyce 2022-12-01 10:46:17
ZB_252-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Bożejewice 2022-12-01 10:45:23
ZB_251-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Rydlewo 2022-12-01 10:44:44
ZB_250-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Sarbinowo 2022-12-01 10:44:18
ZB_249-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Brzyskorzystewko 2022-12-01 10:43:51
ZB_248-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Chomiąża Księża 2022-12-01 10:43:26
ZB_247-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Wenecja 2022-12-01 10:42:55
ZB_246-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Kierzkowo 2022-12-01 10:41:36
ZB_245-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Sobiejuchy 2022-12-01 10:41:03
ZB_244-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Murczynek 2022-12-01 10:40:26
ZB_243-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Jadowniki Bielskie 2022-12-01 10:39:15
ZB_242-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Brzyskorzystew 2022-12-01 10:38:47
ZB_241-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Januszkowo 2022-12-01 10:38:09
ZB_240-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Paryż 2022-12-01 10:37:40
ZB_239-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Słabomierz 2022-12-01 10:30:25
ZB_238-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Jadowniki Rycerskie 2022-12-01 10:29:57
ZB_237-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Sielec 2022-12-01 10:29:32
ZB_236-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Ustaszewo 2022-12-01 10:29:00
ZB_235-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Żnin-Wieś 2022-12-01 10:28:29
ZB_234-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Jaroszewo 2022-12-01 10:28:01
ZB_233-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Słębowo 2022-12-01 10:27:33
ZB_232-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Uścikowo 2022-12-01 10:27:03
ZB_231-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Cerekwica 2022-12-01 10:26:28
ZB_230-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Dochanowo 2022-12-01 10:25:58
ZB_229-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Podobowice 2022-12-01 10:25:19
ZB_228-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Nadborowo 2022-12-01 10:24:43
ZB_227-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Redczyce 2022-12-01 10:24:00
ZB_226-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Skarbienice 2022-12-01 10:23:26
ZB_225-2022- w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Podgórzyn 2022-12-01 10:22:29
ZB_216-2022- w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Białożewin, Bożejewice, Bożejewiczki, Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko, Cerekwica, Chomiąża Księża, Dochanowo, Dobrylewo, Gorzyce, Jadowniki Bielskie, Jadowniki Rycerskie, Januszkowo, Jaroszewo, Kierzkowo, Murczyn, Murczynek, Nadborowo, Paryż, Podgórzyn, Podobowice, Redczyce, Rydlewo, Sarbinowo, Sielec, Skarbienice, Słabomierz, Słębowo, Sobiejuchy, Ustaszewo, Uściko 2022-12-01 10:20:13
[ZB-214-2022] w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2022-11-16 10:40:55
[ZB_213-2022] w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2023 rok 2022-11-16 10:39:12
[ZB_201-2022] w sprawie przeprowadzenia przetargów na najem pomieszczeń 2022-11-04 13:55:13
[ZB_199-2022] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Bożejewiczkach i Żninie 2022-11-04 13:47:36
[ZB_198-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-11-04 13:45:50
[ZB_196-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Białożewinie 2022-11-04 13:10:12
[ZB-195-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Sarbinowie 2022-11-04 13:07:13
[ZB-191-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-11-04 13:05:23
[ZB_190-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-11-04 13:00:26
[ZB_189-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Wawrzynkach 2022-11-04 12:58:45
[ZB_188-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Sarbinowie 2022-11-04 12:56:08
[ZB_200-2022] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Wenecji 2022-11-04 08:45:27
[ZB-206-2022] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok oraz przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2022-11-02 10:15:47
[ZB_208-2022] w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie 2022-10-31 19:26:19
[ZB_194-2022] w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2022-10-12 07:53:24
[ZB_187-2022] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Roczny Program Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) na 2023 rok" 2022-09-27 09:45:24
[ZB_182-2022] w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z kompleksu boisk sportowych Orlik przy placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2022-09-22 12:00:46
[ZB_181-2022] w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz cen za świadczone usługi w gminnej jednostce organizacyjnej 2022-09-15 14:41:30
[ZB_179-2022] w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Żnin 2022-09-08 12:47:48
[ZB_177-2022] w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2023 2022-09-08 12:44:53
[ZB_177-2022] w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2023 2022-09-08 12:42:32
[ZB_168-2022] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2022-09-07 08:08:13
[ZB_171-2022] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 2022-09-06 13:47:39
[ZB_170-2022] w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Żnin 2022-09-06 13:46:15
[ZB_166-2022] w sprawie zasad postępowania związanych z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy rachunku bankowego lub umowy innego rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 2022-09-02 09:12:53
[ZB_165-2022] w sprawie przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości 2022-09-02 09:11:25
[ZB_161-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-09-02 08:47:53
[ZB_160-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2022-09-02 08:45:38
[ZB_159-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2022-09-02 08:42:23
[ZB_158-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-09-02 08:40:35
[ZB_157-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do zbycia 2022-09-02 08:37:45
[ZB_156-2022] w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Sulinowie 2022-09-02 08:35:44
[ZB_155-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-09-02 08:33:34
[ZB_153-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2022-09-02 08:27:50
[ZB_162-2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 2022-09-01 10:48:31
[ZB_167-2022] w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2022 roku 2022-08-31 10:16:15
[ZB_167-2022] w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2022 roku 2022-08-31 10:14:34
[ZB-95-2022] w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Żnin 2022-08-10 08:20:21
[ZB_111-2022] w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych przepompowni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 2022-08-09 15:12:26
[ZB_110-2022] w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych 2022-08-09 15:00:43
[ZB_61-2022] - w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żnin 2022-08-09 14:58:46
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Gminie Żnin w roku szkolnym 2022/2023 2022-08-09 12:47:58
[ZB_147-2022] w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2022-08-03 08:34:01
[ZB_144-2022] w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2022-08-03 08:22:47
[ZB-152-2022] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury - Żniński Dom Kultury 2022-08-01 07:46:34
[ZB-146-2022]w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok 2022-07-20 11:34:44
[ZB_64-2022] w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2021 rok 2022-07-12 14:33:55
[ZB_142-2022] w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej 15/1a na lokal mieszkalny położony w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej 15/2 2022-07-07 13:37:49
[ZB_136-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-07-05 14:37:29
[ZB_126-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do zbycia 2022-07-05 14:34:35
[ZB_125-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2022-07-05 14:32:05
[ZB_124-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-07-05 14:28:25
[ZB_90-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-07-05 14:26:08
[ZB_89-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-07-05 14:24:10
[ZB_80-2022] w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach będących własnością Gminy Żnin 2022-07-05 14:21:40
[ZB_78-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-07-05 14:14:42
[ZB_72-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 14:12:04
[ZB_71-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 14:08:48
[ZB_69-2022]w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Ogrodowej 2022-07-05 14:06:45
[ZB_68-2022] w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Murczynie 2022-07-05 14:04:38
[ZB_57-2022] w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Cerekwicy 2022-07-05 14:01:36
[ZB_62-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-07-05 13:59:13
[ZB_42-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-07-05 13:55:34
[ZB_41-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 13:53:55
[ZB_39-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 13:51:30
[ZB_38-2022] w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie 2022-07-05 13:49:52
[ZB_37-2022] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie 2022-07-05 13:46:48
[ZB_34-2022] w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej przy ul. Gnieźnieńskiej w Żninie 2022-07-05 13:44:22
[ZB_33-2022] w sprawie przeprowadzenia pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Podgórzynie 2022-07-05 13:41:55
[ZB_32-2022] w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Podgórzynie 2022-07-05 13:40:11
[ZB_31-2022] w sprawie przeprowadzenia pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Chomiąży Księżej 2022-07-05 13:38:17
[ZB_30-2022] w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Chomiąży Księżej 2022-07-05 13:36:28
[ZB_14-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Murczynie 2022-07-05 13:34:16
[ZB_10-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-07-05 13:32:35
[ZB_09-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 13:30:56
[ZB_08-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 13:28:56
[ZB_06-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 12:44:24
[ZB_05-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 12:40:10
[ZB_115_2022] w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żninie 2022-07-01 12:22:54
[ZB_106_2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2022-07-01 12:21:15
[ZB_105_2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej 2022-07-01 12:20:08
[ZB_104_2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-07-01 12:19:21
[ZB_103_2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach realizacji jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-07-01 12:18:41
[ZB_102_2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowań i ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie jednorazowego świadczenia, określonego w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? 2022-07-01 12:16:36
[ZB_101_2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o zasiłki dla opiekunów 2022-07-01 12:15:43
[ZB_100_2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2022-07-01 12:14:49
[ZB_99_2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych 2022-07-01 12:13:23
[ZB_98_2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji 2022-07-01 12:12:33
[ZB_97_2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji należących do właściwości Gminy Żnin 2022-07-01 12:11:58
[ZB_96_2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Żnin 2022-07-01 12:10:14
[ZB_65_2022] w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-07-01 12:09:18
[ZB_59_2022] w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach realizacji jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-07-01 12:07:30
[ZB_47_2022] w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 2022-07-01 12:04:53
[ZB_11-2022] w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 2022-07-01 12:02:18
[ZB_03-2022] w sprawie udzielenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach realizacji Dodatku Osłonowego w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2022-07-01 12:00:57
[ZB_02-2022] w sprawie odwołania upoważnień udzielonych pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz prowadzenia postępowań w sprawie realizacji rządowego programu "Dobry start" 2022-07-01 11:59:39
[ZB_01-2022] w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego 2022-07-01 11:57:19
[ZB_139-2022] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy celowej 2022-06-30 14:31:21
[ZB_119-2022] w sprawie zamiany lokalu socjalnego położonego w Redczycach 10/4 na lokal socjalny położony w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego 7/13 2022-06-28 10:35:23
[ZB_81-2022] w sprawie wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i najmu socjalnego z zasobów lokalowych Gminy Żnin 2022-06-28 10:33:49
[ZB_67-2022] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego na czas oznaczony położonego w Redczycach 10/4 2022-06-28 10:32:37
[ZB_58-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne oraz pomieszczenia tymczasowe osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Żnin 2022-06-28 10:31:12
[ZB_56-2022] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony położonego w Sulinowie 32/1 2022-06-28 10:29:51
[ZB_48-2022] w sprawie zamiany lokalu socjalnego położonego w Słębowie 17a/2 na lokal socjalny położony w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego 40/13 2022-06-28 10:28:10
[ZB_46-2022] w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2022-06-28 10:26:59
[ZB_35-2022] w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej 15/2 na lokal mieszkalny położony w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej 15/5 2022-06-28 10:24:27
[ZB_25-2022] w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego 7 na lokal mieszkalny położony w Żninie przy ul. Leszka Białego 5/7 2022-06-28 10:22:54
[ZB_17-2022] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Żninie przy ul. Szpitalnej 50/4 2022-06-28 10:20:38
[ZB_16-2022] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony położonego w Żninie przy ul. 700-lecia 4/1 2022-06-28 10:11:14
[ZB_137-2022] w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera i zastępcy MDR Oficera w Gminie Żnin 2022-06-28 07:42:46
[ZB_82-2022] w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 2022-06-27 15:18:10
[ZB_50-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2022-06-27 08:45:04
[ZB_200-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 13:09:11
[ZB_214-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Wawrzynkach 2022-06-24 12:51:58
[ZB_209-2021] w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Żnin 2022-06-24 12:51:20
[ZB_205-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa przejść dla pieszych w Żninie na ul. Składowej, ul. Żytniej, ul. Sądowej oraz w Podgórzynie. Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmian.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 2022-06-24 12:50:41
[ZB_204-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-06-24 12:47:45
[ZB_203-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 12:46:57
[ZB_202-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 12:46:21
[ZB_199-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji (podział na części). Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmian.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1 2022-06-24 12:41:04
[ZB_198-2021] w sprawie zmian umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i umów sprzedaży 2022-06-24 12:39:51
[ZB_195-2021] w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2022-06-24 12:39:07
[ZB_192-2021] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie, stanowiącej ulicę Uroczą 2022-06-24 12:36:37
[ZB_191-2021] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie, stanowiącej ulicę Pogodną 2022-06-24 12:35:34
[ZB_190-2021] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie, stanowiącej ulicę Gościnną 2022-06-24 12:34:46
[ZB_187-2021] w sprawie ustalenia zasad i opłat za korzystanie z parkingu stanowiącego własność Gminy Żnin zlokalizowanego poza pasami dróg publicznych na obszarze ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Szpitalną 2022-06-24 12:32:29
[ZB_184-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Odśnieżanie, usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2021/2022 na terenie Gminy Żnin?. Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmian.), w związku 2022-06-24 12:28:14
[ZB_183-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Przebudowa drogi gminnej nr 131007C od 0+000,00 km do 0+449,00 km w Żninie (ul. Browarowa)?. Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129z późn. zmian.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 2022-06-24 12:27:37
[ZB_181-2021] w sprawie przeprowadzenia pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Podgórzynie 2022-06-24 12:20:25
[ZB_180-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 12:19:28
[ZB_177-2021] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonych w Bożejewiczkach 2022-06-24 12:15:27
[ZB_176-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-06-24 12:14:13
[ZB_175-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-06-24 12:13:19
[ZB_174-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-06-24 12:12:29
[ZB_173-2021] w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Podmurnej 2022-06-24 12:11:44
[ZB_169-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 12:06:37
[ZB_161-2021] w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2022-06-24 12:03:30
[ZB_158-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-24 12:02:11
[ZB_154-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Żninie. Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmian.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713); 2022-06-24 12:01:05
[ZB_153-2021] w sprawie przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości 2022-06-24 11:59:26
[ZB_143-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 11:49:26
[ZB_142-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 11:47:53
[ZB_140-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żnin wraz z jednostkami i spółką komunalną". Na podstawie art.53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1129 z pózn. zmian.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny 2022-06-24 11:45:54
[ZB_138-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Chomiąży Księżej 2022-06-24 11:34:30
[ZB_137-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 11:33:15
[ZB_132-2021] w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej przy ul. Świerkowej w Żninie 2022-06-24 11:30:13
[ZB_131-2021] w sprawie przeprowadzenia pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Chomiąży Księżej 2022-06-24 11:29:20
[ZB_129-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-06-24 11:27:29
[ZB_128-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-06-24 11:26:15
[ZB_127-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-06-24 11:24:36
[ZB_126-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 r. wraz z rewaloryzacją parku nad Jeziorem Żnińskim Małym. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmian.), w związku z ar 2022-06-24 11:23:24
[ZB_124-2021] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Sarbinowie 2022-06-24 11:20:30
[ZB_118-2021] w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Brzyskorzystwi 2022-06-24 11:19:20
[ZB_113-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie oraz Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym. Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmian.), w związku z art. 2022-06-24 11:18:01
[ZB_111-2021] w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Podgórzynie 2022-06-24 11:15:46
[ZB_110-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 11:14:48
[ZB_108-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-06-24 11:10:47
[ZB_107-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2022-06-24 11:10:10
[ZB_106-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-06-24 11:09:33
[ZB_105-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 11:08:47
[ZB_104-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do zbycia 2022-06-24 11:08:06
[ZB_100-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 11:04:04
[ZB_99-2021] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Gorzycach 2022-06-24 11:03:00
[ZB_91-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Chomiąży Księżej 2022-06-24 11:01:08
[ZB_90-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Chomiąży Księżej 2022-06-24 10:58:18
[ZB_87-2021] w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Chomiąży Księżej 2022-06-24 10:48:54
[ZB_85-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do zbycia 2022-06-24 10:47:50
[ZB_84-2021] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Wójcinie 2022-06-24 10:44:32
[ZB_81-2021] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Brzyskorzystewku 2022-06-24 10:42:44
[ZB_79-2021] w sprawie ustalenia opłat za wynajem namiotu i zadaszonego terenu rekreacji codziennej w Brzyskorzystewku 2022-06-24 10:40:07
[ZB_64-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 10:34:13
[ZB_63-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 10:33:10
[ZB_62-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-06-24 10:31:50
[ZB_60-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Przebudowa drogi gminnej nr 130233C Kaczkowo-Uścikowo Etap II?. Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zmian.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378); 2022-06-24 10:28:02
[ZB_59-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Przebudowa drogi gminnej nr 130259C Podgórzyn-Rydlewo?. Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zmian.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378); 2022-06-24 10:25:51
[ZB_52-2021] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Podgórzynie 2022-06-24 10:23:37
[ZB_45-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-06-24 10:17:31
[ZB_44-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-06-24 10:16:14
[ZB_43-2021] w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Dochanowie 2022-06-24 10:14:58
[ZB_42-2021] w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Dochanowie 2022-06-24 10:13:45
[ZB_41-2021] w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2022-06-24 10:11:49
[ZB_40-2021] w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2022-06-24 10:10:21
[ZB_39-2021] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2022-06-24 10:07:18
[ZB_38-2021] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Brzyskorzystwi 2022-06-24 10:05:47
[ZB_37-2021] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Chomiąży Księżej 2022-06-24 10:03:41
[ZB_36-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice?. 2022-06-24 09:58:46
[ZB_28-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Wymiana wraz z rozbudową oświetlenia parkowego nad Jeziorem Żnińskim Małym?. 2022-06-24 09:54:44
[ZB_21-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWCJI DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ LUB TŁUCZNIOWEJ NA TERENIE GMINY ŻNIN ?. 2022-06-24 09:53:07
[ZB_19-2021] w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin na lata 2021-2023 2022-06-24 09:50:27
[ZB_18-2021] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŻNIN ?. 2022-06-24 09:49:28
[ZB_3-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-06-24 09:43:43
[ZB_2-2021] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-06-24 09:39:43
[ZB_1-2021] w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żninie Regulaminu udzielenia zamówien publicznych o wartości szacunkowej niższej niż 130.000,00 złotych 2022-06-24 09:37:58
[ZB_217-2021] w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Żnin 2022-06-23 14:14:28
[ZB_150-2021] w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-06-23 14:12:32
[ZB_149-2021] w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-06-23 14:10:06
[ZB_80-2021] w sprawie powołania komisji do likwidacji składników majątku trwałego oraz majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-06-23 14:05:22
[ZB_30 - 2021] sprawie powołania komisji do likwidacji składników majątku trwałego oraz majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-06-23 14:03:11
[ZB_132-2022] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2021 rok 2022-06-23 13:29:39
[ZB_221-2021] w sprawie wprowadzenia w Gminie Żnin procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2022-06-23 13:25:28
[ZB_123-2021] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-06-23 13:12:01
[ZB_219-2021] w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2022-06-23 12:24:12
[ZB_172-2021] w sprawie przyznania nagród Burmistrza Żnina za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. 2022-06-23 12:23:08
[ZB_167-2021] w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2022-06-23 12:22:17
[ZB_163-2021] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2022-06-23 12:20:57
[ZB_157-2021] w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2022-06-23 12:19:27
[ZB_155-2021] w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie oraz udzielenia pełnomocnictwa 2022-06-23 12:16:37
[ZB_134-2021] w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 roku 2022-06-23 12:14:58
[ZB_133-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-06-23 12:12:07
[ZB_122-2021] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-06-23 12:10:45
[ZB_194-2021] w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego 2022-06-23 12:08:40
[ZB_121-2021] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-06-23 12:07:17
[ZB_120-2021] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-06-23 12:05:41
[ZB_109-2021] w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Żnin w roku szkolnym 2021/2022 2022-06-23 11:57:05
[ZB_103-2021] w sprawie ustalenia terminów dyżurów i przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin w roku szkolnym 2021/2021 2022-06-23 11:56:11
[ZB_95-2021] w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Żnin 2022-06-23 11:54:45
[ZB_94-2021] w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2022-06-23 11:52:35
[ZB_89-2021] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 2022-06-23 11:51:34
[ZB_78-2021] w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2022-06-23 11:50:29
[ZB_193-2021] w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żninie 2022-06-23 11:49:42
[ZB_77-2021] w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie 2022-06-23 11:49:19
[ZB_76-2021] w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie 2022-06-23 11:48:32
[ZB_75-2021] w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie 2022-06-23 11:46:43
[ZB_182-2021] w sprawie zmiany regulaminu w sprawie przyjęcia "Regulaminu świadczenia usługi transportu door - to - door w Gminie Żnin" 2022-06-23 11:45:47
[ZB_74-2021] w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie 2022-06-23 11:44:38
[ZB_56-2021] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2022-06-23 11:42:37
[ZB_10-2021] w sprawie przyjęcia "Regulaminu świadczenia usługi transportu door-to-door w Gminie Żnin" 2022-06-23 11:41:02
[ZB_50-2021] w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2022-06-23 11:35:02
[ZB_14-2021] w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2022-06-23 11:23:08
[ZB_13-2021] w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2022-06-23 11:21:04
[ZB_222-2021] w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2022-06-23 10:47:26
[ZB_147-2021] w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2021 roku 2022-06-23 10:40:11
[ZB_212-2021] w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Pocztowej 15/4 na lokal mieszkalny położony w Żninie przy ul. Podmurnej 24/3a 2022-06-23 10:33:14
[ZB_170-2021] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony położonego w Paryżu 26/1 2022-06-23 10:30:16
[ZB_165-2021] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego na określony czas (3 lata) położonego w Żninie przy ul. Mickiewicza 19/44 2022-06-23 10:28:07
[ZB_164-2021] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony położonego w Żninie przy ul. Staszica 1a/10 2022-06-23 10:26:53
[ZB_162-2021] zmieniające Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Żnina z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i najmu socjalnego z zasobów lokalowych Gminy Żnin 2022-06-23 10:25:14
[ZB_146-2021] w sprawie przydziału najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony położonego w Żninie przy ul. Śniadeckich 26/2 2022-06-23 10:22:44
[ZB_156-2021] w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma ,,Żniniok" 2022-06-23 10:21:56
[ZB_145-2021] w sprawie przydziału najmu socjalnego lokalu położonego w Żninie przy ul. Szpitalnej 42a/2 2022-06-23 10:21:28
[ZB_144-2021] w sprawie przydziału najmu socjalnego lokalu położonego w Bożejewiczkach przy ul. Rolnej 13/3b 2022-06-23 10:19:55
[ZB_83-2021] zmieniające zarządzenie nr 66 Burmistrza Żnina z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji i wdrożenia sieci tras do uprawiania turystyki rowerowej na terenie gminy Żnin 2022-06-23 10:17:33
[ZB_101-2021] w sprawie przydziału najmu lokalu która figuruje na wykazie osób spełniających kryteria dochodowe do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2022-06-23 10:17:04
[ZB_82-2021] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany najmu socjalnego lokalu położonego w Bożejewiczkach przy ul. Rolnej 13/3b na lokal położony w Żninie przy ul. Pocztowej 3/8 2022-06-23 10:14:07
[ZB_139-2021] w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań ogólnych mieszkańców osiedli nr 2, 3, 4 i 5 dla przeprowadzenia wyborów rad osiedli na terenie miasta Żnina 2022-06-23 10:12:16
[ZB_17-2021] w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2022-06-23 10:07:59
[ZB_71-2021] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany najmu socjalnego lokalu położonego w Słębowie 17a/3 na lokal położony w Żninie przy ul. Plac Wolności 19/1 2022-06-23 10:05:11
[ZB_70-2021] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. 700-leia 4/1 na lokal mieszkalny położony w Żninie przy ul. Staszica 1a/8 2022-06-23 10:03:37
[ZB_65-2021] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Mickiewicza 19/44 na lokal mieszkalny położony w Żninie przy ul. Mickiewicza 19/51 2022-06-23 10:01:07
[ZB_20-2021] w sprawie zakwalifikowania składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego oraz sposobu jego zagospodarowania 2022-06-23 09:59:02
[ZB_16-2021] w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego samochodu pożarniczego 2022-06-23 09:56:56
[ZB_55-2021] w sprawie przydziału najmu socjalnego lokalu położonego w Żninie przy ul. Szpitalnej 42a/3 2022-06-23 09:55:54
[ZB_220-2021] w sprawie wprowadzenia - Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? 2022-06-23 09:54:38
[ZB_178-2021] w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych dotacji celowych udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. 2022-06-23 09:54:05
[ZB_49-2021] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany najmu socjalnego lokalu położonego w Słębowie 17a/1 na lokal położony w Żninie przy ul. Pocztowej 3/8 2022-06-23 09:53:50
[ZB_48-2021] zmieniające Zarządzenie nr 182/2020 Burmistrza Żnina z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów lokalowych Gminy Żnin 2022-06-23 09:51:33
[ZB_34-2021] w sprawie przydziału najmu socjalnego lokalu położonego w Żninie przy ul. Lewandowskiego 1/8 2022-06-23 09:47:41
[ZB_33-2021] w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Pocztowej 3/8 na lokal mieszkalny położony w Żninie przy ul. Szpitalnej 42b/4 2022-06-23 09:44:44
[ZB_159-2021] w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźniej w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2022-06-23 09:44:30
[ZB_32-2021] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Pocztowej 3/6 2022-06-23 09:42:46
[ZB_4-2021] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Plac Działowy 6/2 na lokal mieszkalny położony w Bożejewiczkach przy ul. Rolnej 13/3 2022-06-23 09:40:59
[ZB_23-2021] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Staszica 1a/8 na lokal mieszkalny położony w Żninie przy ul. Mickiewicza 19/39 2022-06-23 09:38:24
[ZB_119-2021] w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźniej dotacji celowej udzielonej Pałuckiemu Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 2022-06-23 09:31:59
[ZB_5-2021] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Plac Działowy 6/4 na lokal mieszkalny położony w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej 18/3 2022-06-23 09:26:20
[ZB_27-2021] w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźniej w Żnińskim Domu Kultury 2022-06-23 09:18:26
ZARZĄDZENIE NR 135/2022 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych wniosków złożonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie nr LV/511/2022 z dnia 13 kwietnia w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych 2022-06-22 14:36:58
[ZB_134-2022] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok 2022-06-22 10:28:25
[ZB_133-2022] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za 2021 rok 2022-06-22 10:26:56
[ZB_131-2022] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie za 2021 rok 2022-06-22 10:22:47
[ZB_118-2022] w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez rodzinne ogrody działkowe z terenu gminy Żnin, w związku z ubieganiem się o dotację celową ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 2022-06-06 15:21:18
[ZB_116-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2022-06-01 15:18:03
[ZB_112-2022] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2022-05-30 09:00:45
[ZB_113-2022] w sprawie przyznania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2022-05-25 14:59:59
[ZB_109-2022] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok, zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2022-05-16 08:55:03
[ZB_108-2022] w sprawie ogłoszenia naboru ofert o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 2022-05-12 15:11:52
[ZB_94-2022] w sprawie powołania Zespołu do spraw ewaluacji funkcjonowania instytucji kultury za okres 2019-2022 2022-05-10 12:15:40
[ZB_93-2022] w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Żnin za 2021 rok 2022-05-09 15:07:54
[ZB_83-2022] w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Zespołu opiniującego wnioski w celu udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 2022-04-21 14:50:28
[ZB_79-2022] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków dotyczących przyznawania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2022-04-13 11:07:21
[ZB_77-2022] w sprawie częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2022-04-11 13:10:17
[ZB_66-2022] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok 2022-04-11 13:08:39
[ZB_76-2022] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie 2022-04-07 14:27:13
[ZB_75-2022] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie 2022-04-07 14:26:35
[ZB_74-2022] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie 2022-04-07 14:25:35
[ZB_73-2022] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie 2022-04-07 14:24:37
[ZB_64-2022] w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2021 rok 2022-03-31 14:47:51
[ZB_63-2022] w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku 2022-03-25 11:11:58
[ZB_60-2022] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2022-03-22 16:35:36
[ZB_04-2022] w sprawie wprowadzenia regulaminu obejmowania wydarzeń Honorowym Patronatem Burmistrza Żnina 2022-03-18 08:33:31
Ogłoszenie - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie 2022-03-14 14:39:40
Ogłoszenie - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie 2022-03-14 14:38:24
Ogłoszenie - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie 2022-03-14 14:35:01
Ogłoszenie - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie 2022-03-14 14:34:05
[ZB_55-2022] w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie 2022-03-14 14:18:09
[ZB_54-2022] w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie 2022-03-14 14:16:50
[ZB_53-2022] w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie 2022-03-14 14:15:44
[ZB_52-2022] w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie 2022-03-14 14:13:51
[ZB_49-2022] w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 2022-03-03 14:25:42
[ZB_45-2022] w sprawie powołania Komisji do oceny skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w roku 2022 w gminie Żnin 2022-02-24 14:08:56
[ZB_43-2022] w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Komisji konkursowej w celu dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-02-22 16:45:06
[ZB_44-2022] w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku 2022-02-22 16:43:23
[ZB_29-2022] w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kaczkówko w Gminie Żnin 2022-02-04 13:23:34
[ZB_29-2022] w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kaczkówko w Gminie Żnin 2022-02-04 13:17:53
[ZB_28-2022] w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Żnin 2022-02-03 08:31:32
[ZB_27-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kaczkowo w Gminie Żnin 2022-02-02 08:23:16
[ZB_23-2022] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok 2022-02-01 13:35:40
[ZB_15-2022] w sprawie częściowego rozwiązania rezerwy celowej oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2022-02-01 13:32:25
[ZB_24-2022] w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2022-01-31 13:37:27
[ZB_22-2022] w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 12/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 2022-01-28 12:29:40
[ZB_21-2022] w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz cen za świadczone usługi w gminnej jednostce organizacyjnej 2022-01-27 08:03:09
[ZB_20-2022] w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kaczkowo w Gminie Żnin 2022-01-25 13:35:03
[ZB_20-2022] w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kaczkowo w Gminie Żnin 2022-01-25 13:30:39
[ZB_13-2022] w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-01-13 12:42:52
[ZB_12-2022] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku 2022-01-12 09:49:10
[ZB_7-2022] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Motorowodnych Mistrzostw Świata F-500, Mistrzostw Europy F-250 oraz Eliminacji Motorowodnych Mistrzostw Polski w klasach OSY 400, F-125, GT-15, GT-30 2022-01-10 10:43:33
[ZB_216-2021] W sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-01-04 13:48:39
[ZB_218-2021] w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka w Gminie Żnin 2021-12-21 13:52:19
[ZB_218-2021] w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka w Gminie Żnin 2021-12-21 13:50:12
[ZB_213-2021] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2021 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2021-12-16 14:35:30
[ZB_215-2021] w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-12-16 09:51:28
[ZB_211-2021] w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2021-12-13 10:26:33
[ZB_208-2021] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2021 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2021-12-08 09:34:17
[ZB_210-2021} zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej okresowej aktywów i pasywów Gminy Żnin oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołów spisowych i Zespołów weryfikacyjnych 2021-12-08 09:28:19
[ZB_207-2021] w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-12-01 14:50:45
[ZB_206-2021] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku 2021-12-01 13:08:24
[ZB_197-2021] w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żninie pracy zdalnej pracowników w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-11-18 14:58:46
[ZB_196-2021] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Żnin na 2021 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2021-11-18 13:04:30
[ZB-189-2021] w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2021-11-15 15:14:11
[ZB_189-2021] w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2021-11-15 15:12:00
[ZB_188-2021] w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2022 rok 2021-11-15 15:10:25
[ZB_188-2021] w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2022 rok 2021-11-15 15:06:27
[ZB_186-2021] w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-11-04 11:54:00
[ZB_185-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji składników majątku trwałego oraz majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-11-04 11:17:51
[ZB_171-2021] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2021 rok oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2021-10-25 13:19:14
[ZB_179-2021] w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żnin 2021-10-22 13:24:24
[ZB_166-2021] w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza Żnina 2021-09-30 08:17:02
[ZB_168-2021] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na 2022 rok" 2021-09-29 15:24:30
[ZB_160-2021] w sprawie powołania Zespołu do współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) 2021-09-21 08:51:10
[ZB_148-2021] w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2021-09-10 11:32:09
[ZB_151-2021] w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2022 2021-09-07 14:35:39
[ZB_151-2021] w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2022 2021-09-07 14:23:33
[ZB_147-2021] w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2021 roku 2021-08-31 15:00:13
[ZB_141-2021] w sprawie częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2021-08-31 14:41:41
[ZB_136-2021] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2021 rok oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2021-08-31 14:39:49
[ZB_135-2021] w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej aktywów znajdujących się na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1741/3 stanowiących własność Gminy Żnin 2021-08-31 14:38:02
[ZB_125-2021] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2021 rok oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2021-08-31 14:34:45
[ZB_130-2021] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gmin, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-08-06 07:54:22
[ZB_117-2021] w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Kaczkówko 2021-07-19 14:31:22
[ZB_116-2021] w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu statutu Sołectwa Kaczkowo 2021-07-19 14:29:14
[ZB_115-2021] w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Sulinowo Bekanówka 2021-07-19 14:26:28
[ZB_114-2021] w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Sulinowo 2021-07-19 14:24:26
[ZB_117-2021] w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Kaczkówko 2021-07-19 13:20:00
[ZB_116-2021] w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Kaczkowo 2021-07-19 13:18:10
[ZB_115-2021] w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Sulinowo Bekanówka 2021-07-19 13:14:56
[ZB_114-2021] w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Sulinowo. 2021-07-19 13:12:16
[ZB_102-2021] w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Kaczkowo, Kaczkówko, Sulinowo, Sulinowo Bekanówka, w sprawie nadania nowych statutów tym sołectwom oraz treści tych statutów, a także określenia podstawowych czynności związanych z przeprowadzanymi konsultacjami. 2021-07-15 10:00:55
[ZB_102-2021] w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Kaczkowo, Kaczkówko, Sulinowo, Sulinowo - Bekanówka, w sprawie nadania nowych statutów tym sołectwom oraz treści tych statutów, a także określenia podstawowych czynności związanych z przeprowadzanymi konsultacjami 2021-06-23 10:30:10
[ZB_98-2021] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za 2020 rok 2021-06-22 09:40:08
[ZB_97-2021] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie za 2020 rok 2021-06-22 09:38:09
[ZB_96-2021] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2020 rok 2021-06-22 09:35:46
[ZB_92-2021] w sprawie powołania zespołu do zagospodarowania nabrzeża Jeziora Żnińskiego Dużego na odcinku Żnin-Wilczkowo 2021-06-07 13:12:02
[ZB_93-2021] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w 2021 roku 2021-06-02 14:38:39
[ZB_86-2021] w sprawie przyznania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2021-05-18 16:26:02
[ZB_73-2021] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków dotyczącej przyznawania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2021-05-05 08:09:32
[ZB_72-2021] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2021 rok 2021-04-30 10:20:31
[ZB_69-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-04-27 12:09:45
[ZB_68-2021] sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2021-04-27 09:54:01
[ZB_67-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-04-26 11:50:19
[ZB_66-2021] w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji i wdrożenia sieci tras do uprawiania turystyki rowerowej na terenie gminy Żnin 2021-04-23 08:16:27
[ZB_58-2021] w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2021-04-19 15:13:13
[ZB_61-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-04-16 12:33:49
[ZB_57-2021] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-04-09 13:30:51
[ZB_53-2021] w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-04-09 09:56:12
[ZB_54-2021] w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2020 rok 2021-03-31 09:31:59
[ZB_54-2021] w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2020 r. 2021-03-31 09:17:12
[ZB_51-2021] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2021-03-22 11:30:52
[ZB_47-2021] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2021-03-15 15:16:43
[ZB_24-2021] w sprawie częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2021-03-11 08:26:07
[ZB_35-2021] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Żnin na 2021 rok oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2021-03-11 08:11:50
[ZB_31-2021] w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2021-02-25 10:32:23
[ZB_171-2018] w sprawie powołania komisji do likwidacji składników majątku trwałego oraz majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-02-15 10:14:40
[ZB_256-2020] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2021-02-12 14:03:41
[ZB_29-2021] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2021-02-12 12:44:55
[ZB_22-2021] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2021-02-12 07:55:40
[ZB_26-2021] w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku 2021-02-08 14:14:11
[ZB_25-2021] w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 2021-02-08 13:56:08
[ZB_17-2020] w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2021-02-01 15:07:48
[ZB_6-2021] w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego utworzonego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 2021-01-26 12:08:01
[ZB-11-2021] w sprawie częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2021-01-25 15:22:47
[ZB_257-2020] w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2021-01-25 15:19:48
[ZB_255-2020] w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2021-01-25 15:18:31
[ZB_12-2021] w sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw zapewnienia transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc 2021-01-19 16:54:55
[ZB_15-2021] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2021-01-19 16:42:00
[ZB_8-2021] w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2021-01-18 08:32:48
[ZB_7-2021] w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustaleniu regulaminu Komisji Konkursowej 2021-01-18 08:29:30
[ZB_9-2021] w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej 2021-01-15 11:33:16
[ZB_249-2020] w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Żnin 2020-12-30 15:35:55
[ZB_248-2020] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2020-12-30 15:33:40
[ZB_241-2020] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2020 rok, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2020-12-15 15:48:00
[ZB-235-2020] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2020 rok oraz częściowego rozwiązania rezerwy celowej 2020-12-15 15:46:18
[ZB_237-2020] zmieniające zarządzenie nr 174/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin 2020-12-09 13:19:58
[ZB_234-2020] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2020-12-04 13:28:48
[ZB_230-2020] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2020-12-02 15:14:20
[ZB_231-2020] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 r. wraz z rewaloryzacją parku nad Jeziorem Żnińskim Małym" 2020-12-01 10:45:14
[ZB_229-2020] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Żnin oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2020-11-27 11:24:51
[ZB_227-2020] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku 2020-11-26 14:02:23
[ZB_228-2020] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 2020-11-26 13:58:12
[ZB_217-2020] w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2021 rok 2020-11-17 09:36:06
[ZB_222-2020] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2020 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy celowej 2020-11-17 09:31:32
[ZB_218-2020] w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2020-11-17 09:26:59
[ZB_217-2020] w sprawie w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2021 rok 2020-11-17 09:23:09
[ZB_214-2020] w sprawie udzielenia dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2020 2020-11-10 07:38:39
[ZB_211-2020] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2020-11-04 14:07:49
[ZB-208-2020] z w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Żnin na 2020 rok 2020-10-29 09:24:59
[ZB_191-2020] w sprawie zmian kwot dotacji przyznanych Gminie Żnin na 2020 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2020-10-23 11:29:22
[ZB_199-2020] w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Żnin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-10-08 14:40:09
[ZB_189-2020] w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Żnin na lata 2019-2034" 2020-09-24 12:23:33
[ZB_189-2020] w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Żnin na lata 2019-2034" 2020-09-24 12:21:59
[ZB_181-2020] w sprawie zakwalifikowania składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego oraz sposobu jego zagospodarowania 2020-09-21 14:28:49
[ZB_179-2020] w sprawie powołania likwidatora gminnej jednostki budżetowej Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2020-09-17 12:16:47
[ZB_177-2020] zmieniające zarządzenie nr 135 burmistrza Żnina z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji zagospodarowania części nabrzeża Jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie 2020-09-10 15:20:24
[ZB-176-2020] w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2021 2020-09-09 12:26:40
[ZB-176-2020] w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2021 2020-09-09 12:19:47
[ZB_173-2020] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2020 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2020-09-09 09:41:59
[ZB_174-2020] w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin 2020-09-07 09:15:29
[ZB_166-2020] w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Żnin 2020-09-04 08:38:15
[ZB_165-2020] w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Żnin 2020-09-04 08:32:37
ZARZĄDZENIE NR 167/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2020-09-02 12:04:06
[ZB_163-2020] w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2020 roku. 2020-08-31 12:09:52
[ZB_164-2020] w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego samochodu pożarniczego 2020-08-31 10:01:46
[ZB_152-2020] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Żnin na 2020 rok 2020-08-26 12:45:24
[ZB_150-2020] w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz cen za świadczone usługi w gminnej jednostce organizacyjnej 2020-08-06 10:43:02
[ZB_151-2020] w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Paryż 2020-08-06 09:11:47
[ZB_132-2020] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Żnin na 2020 rok 2020-07-22 14:16:39
[ZB_141-2020] w sprawie zarządzenia przedterminowych (uzupełniających) wyborów Sołtysa Sołectwa Jaroszewo oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Jaroszewo. 2020-07-22 13:25:37
[ZB_141-2020] w sprawie zarządzenia przedterminowych (uzupełniających) wyborów Sołtysa Sołectwa Jaroszewo oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Jaroszewo. 2020-07-22 13:09:57
ZARZĄDZENIE NR 133/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-07-10 07:50:12
[ZB_135-2020] w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji zagospodarowania części nabrzeża Jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie 2020-07-09 10:51:20
[ZB_127-2020] w sprawie przeprowadzania okresowej inwentaryzacji aktywów Gminy Żnin drogą spisu z natury 2020-07-01 09:58:52
[ZB_125-2020] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie za 2019 rok 2020-07-01 09:56:27
[ZB-124-2020] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji -Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za 2019 rok 2020-07-01 09:54:32
[ZB_123-2020] ws prawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2019 rok 2020-07-01 09:49:37
[ZB_128-2020] w sprawie udzielenia dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu gminy Żnin 2020-06-25 15:10:48
ZARZĄDZENIE NR 121/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 09:15:25
[ZB_118-2020] zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 2020-06-16 15:06:37
[ZB_117-2020] w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 2020-06-16 15:05:49
[ZB_118-2020] zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 2020-06-16 15:01:34
[ZB_117-2020] w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 2020-06-16 14:59:13
ZARZĄDZENIE NR 119/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 09:36:31
[ZB_116-2020] w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie 2020-06-08 14:54:23
[ZB_115-2020] w sprawie wprowadzenia w dniu 9 czerwca 2020 r. dodatkowego czasowego ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Miejski w Żninie w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2020-06-08 14:50:31
ZARZĄDZENIE NR 114/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-05 12:39:46
[ZB_108-2020] w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie 2020-06-02 15:16:48
[ZB_107-2020] w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2020-06-02 15:14:51
[ZB_87-2020] w sprawie powołania Zespołu ds. zbadania przygotowania Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie do funkcjonowania w pełnej strukturze organizacyjnej. 2020-06-02 15:11:21
[ZB_64-2020] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2020-06-02 15:09:02
[ZB_58-2020] w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2020-06-02 15:05:30
[ZB_48-2020] zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i trybu przeprowadzenia I etapu (gminnego) konkursu "Wiedzy o samorządzie terytorialnym" 2020-06-02 14:59:24
[ZB_35-2020] w sprawie ogłoszenia