Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
25 Łukasz Kwiatkowski 523031301 burmistrz@gminaznin.pl Burmistrz Żnina
27 Halina Rosiak-Kozłowska 523031301 zburmistrza@gminaznin.pl Zastępca Burmistrza Żnina
3 Mirosław Gatka 523031301 sekretarz@gminaznin.pl Sekretarz Gminy
5 Bernadeta Chojnacka 523031301 skarbnik@gminaznin.pl Skarbnik Gminy
[SB] [SB] Sekretariat Burmistrza
26 Anna Łopata 523031301 a.lopata@gminaznin.pl Obsługa Sekretariatu Burmistrza Sekretariat Burmistrza
26 Dorota Strzykała 523031301 d.strzykala@gminaznin.pl Obsługa Sekretariatu Burmistrza Sekretariat Burmistrza
[BG] [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
12 Lidia Dudek 513679539 l.dudek@gminaznin.pl Dyrektor wydziału [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
11 Marta Luchowska 513679697 m.luchowska@gminaznin.pl Księgowość budżetowa – odpady komunalne [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
10 Ewa Jarmuż 513679848 e.jarmuz@gminaznin.pl Księgowość budżetowa [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
10 Stanisława Brej 503949171 s.brej@gminaznin.pl Księgowość budżetowa [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
10 Danuta Bolewska 503949171 d.bolewska@gminaznin.pl Księgowość budżetowa [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
10 Koleta Napierała 503949171 k.napierala@gminaznin.pl Księgowość budżetowa [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
24 Karol Osiński 503950493 k.osinski@gminaznin.pl Wymiar podatku [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
13 Małgorzata Ziemińska 516994462 m.zieminska@gminaznin.pl Księgowość budżetowa [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
13 Renata Wichrowska 516994462 r.wichrowska@gminaznin.pl Księgowość budżetowa [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
23 Sylwia Woźniak 503949302 s.wozniak@gminaznin.pl Księgowość podatkowa Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości – osoby fizyczne [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
23 Marta Kędzierska 503949302 m.kedzierska@gminaznin.pl Księgowość podatkowa Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości – osoby fizyczne [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
23 Barbara Gąsiorowska 503949791 b.gasiorowska@gminaznin.pl Księgowość podatkowa Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości – osoby prawne [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
11 Inga Kranc 503949445 i.kranc@gminaznin.pl Księgowość podatkowa Podatki: środki transportowe, opłaty lokalne, zwrot akcyzy [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
24 Beata Kowalewska 503949594 b.kowalewska@gminaznin.pl Wymiar podatku Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
17 Małgorzata Nehring 513679647 m.nehring@gminaznin.pl Płace i ubezpieczenia [BG] Wydział Budżetu i Gospodarki
[IGPI] [IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
39 Paweł Piechowiak 503949208 p.piechowiak@gminaznin.pl Dyrektor wydziału [IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
35 Magdalena Ciszak 503949297 m.ciszak@gminaznin.pl zamowieniapubliczne@gminaznin.pl Zamówienia publiczne [IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
36 Paweł Niewiadomski 503950769 p.niewiadomski@gminaznin.pl Drogi [IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
36 Paweł Piekarski 503950769 p.piekarski@gminaznin.pl Drogi [IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
36 - - 516994710 - Budownictwo inwestycyjne, remonty [IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
18 Urszula Nawrocka 516994564 u.nawrocka@gminaznin.pl Gospodarka nieruchomościami [IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
18 Janusz Fryca 516994564 j.fryca@gminaznin.pl Gospodarka nieruchomościami [IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
18 Beata Kaźmierczak 503949014 b.kazmierczak@gminaznin.pl Pozyskiwanie środków zewnętrznych [IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
40 Sławomir Chrośniak 503949228 s.chrosniak@gminaznin.pl Planowanie przestrzenne [IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
36 Paweł Niewiadomski 503950769 p.niewiadomski@gminaznin.pl Nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa nieruchomości [IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
[ŚR] [ŚR] Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju
33 Paweł Sikora 604946168 p.sikora@gminaznin.pl Dyrektor wydziału [ŚR] Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju
41 Łukasz Milejczak 503949209 l.milejczak@gminaznin.pl Rozwój lokalny i inicjatywy gospodarcze [ŚR] Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju
32 Agnieszka Tolak 513679871 a.tolak@gminaznin.pl odpady@gminaznin.pl Gospodarka odpadami komunalnymi [ŚR] Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju
32 Maciej Nowicki 513679871 m.nowicki@gminaznin.pl odpady@gminaznin.pl Gospodarka odpadami komunalnymi [ŚR] Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju
32 Anita Dojaś 513679871 a.dojas@gminaznin.pl odpady@gminaznin.pl Gospodarka odpadami komunalnymi [ŚR] Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju
31, 32 Maciej Nowicki 503941304
513679871
czystepowietrze@gminaznin.pl Program "Czyste Powietrze" [ŚR] Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju
34 Paulina Gwit 664935465 p.gwit@gminaznin.pl Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo [ŚR] Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju
34 Monika Siadak 516994663 m.siadak@gminaznin.pl Rozwój obszarów wiejskich (fundusz sołecki) [ŚR] Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju
41 Lidia Wieczorek 516994567 l.wieczorek@gminaznin.pl Ochrona środowiska, ekodotacje [ŚR] Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju
41 Oliwia Jercha 516994567 o.jercha@gminaznin.pl Ochrona środowiska, ekodotacje [ŚR] Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju
[GCB] [GCB] Gminne Centrum Bezpieczeństwa - tel. kom. 503949291
37 Marcin Stosik 503949291 gcb@gminaznin.pl m.stosik@gminaznin.pl Reagowanie i koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych, Ochrona przeciwpożarowa, sprawy wojskowe [GCB] Gminne Centrum Bezpieczeństwa
37 Bogumiła Czaj 503949291 gcb@gminaznin.pl b.czaj@gminaznin.pl [GCB] Gminne Centrum Bezpieczeństwa
Samodzielne stanowiska: Audytor Wewnętrzny (AW), Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej (KW)
[USC] [USC] Urząd Stanu Cywilnego
9 Barbara Skibicka 516994508 b.skibicka@gminaznin.pl Kierownik USC [USC] Urząd Stanu Cywilnego
9 Urszula Kiernozek 516994508 u.kiernozek@gminaznin.pl Zastępca Kierownika USC [USC] Urząd Stanu Cywilnego
9 Jakub Klonder 516994508 j.klonder@gminaznin.pl Akty stanu cywilnego [USC] Urząd Stanu Cywilnego
[TPR] [TPR] Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
42 Monika Andruszkiewicz 664426328 m.andruszkiewicz@gminaznin.pl Dyrektor wydziału [TPR] Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
44 Dariusz Karabasz 503949223 d.karabasz@gminaznin.pl Stowarzyszenia [TPR] Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
--- ---- 523515301 - Stowarzyszenia [TPR] Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Śniadeckich 15, Żnin
44 Agnieszka Chareńska 503949223 a.charenska@gminaznin.pl Grafika komputerowa, multimedia i strona internetowa [TPR] Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
44 Joanna Dudek 516994571 j.dudek@gminaznin.pl Grafika komputerowa, multimedia i strona internetowa [TPR] Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
43 Szymon Mrówczyński 503949213 sz.mrowczynski@gminaznin.pl Sport [TPR] Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
43 Aleksander Kranc 503949213 a.kranc@gminaznin.pl Turystyka i Promocja [TIK] Referat Turystyki, Informacji i Kultury
43 Karol Stachowiak 503949213 k.stachowiak@gminaznin.pl Promocja [TIK] Referat Turystyki, Informacji i Kultury
44 Katarzyna Słowik-Otlewska 516994571 k.slowikotlewska@gminaznin.pl Kultura [TIK] Referat Turystyki, Informacji i Kultury
[PSZ] [PSZ] Wydział Polityki Społecznej, Zdrowia, Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych
19 Małgorzata Wesołek 516994557 m.wesolek@gminaznin.pl p.o. dyrektora wydziału [PSZ] Wydział Polityki Społecznej, Zdrowia, Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych
22 Marzena Kowalska 664426330 m.kowalska@gminaznin.pl Ewidencja działalności gospodarczej, Publiczny transport zbiorowy [PSZ] Wydział Polityki Społecznej, Zdrowia, Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych
19 Małgorzata Wesołek 516994557 m.wesolek@gminaznin.pl Ewidencja działalności gospodarczej, Prace społecznie użyteczne, Kadry Robót Publicznych [PSZ] Wydział Polityki Społecznej, Zdrowia, Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych
19 Marta Orzechowska 516994557 m.orzechowska@gminaznin.pl Nieodpłatne kontrolowane prace społecznie użyteczne, Oczyszczanie i zieleń na terenie miasta [PSZ] Wydział Polityki Społecznej, Zdrowia, Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych
20 Magdalena Klucz 503949373 m.klucz@gminaznin.pl Rozliczenia z zakresu gospodarki mieszkaniowej, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu [PSZ] Wydział Polityki Społecznej, Zdrowia, Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych
7 Katarzyna Luchowska 503949570 k.luchowska@gminaznin.pl ewidencjaludnosci@gminaznin.pl Ewidencja ludności Sprawy meldunkowe Dowody osobiste [PSZ] Wydział Polityki Społecznej, Zdrowia, Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych
7 Anna Wujkowska 503949570 a.wujkowska@gminaznin.pl ewidencjaludnosci@gminaznin.pl Ewidencja ludności Sprawy meldunkowe Dowody osobiste [PSZ] Wydział Polityki Społecznej, Zdrowia, Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych
[OR] [OR] Wydział Organizacyjny
3 Mirosław Gatka 523031301 sekretarz@gminaznin.pl Sekretarz Gminy – p.o. dyrektora wydziału [OR] Wydział Organizacyjny
4 Anna Jańczak 503949591 a.janczak@gminaznin.pl | kancelaria@gminaznin.pl Kancelaria, obsługa centrali telefonicznej [OR] Wydział Organizacyjny
6 Martyna Rakowska 503949582 m.rakowska@gminaznin.pl Sprawy gospodarcze UM Szkolenia, statystyka, świadczenia socjalne i administracja Archiwum zakładowe [OR] Wydział Organizacyjny
16 Sylwia Urbanowska 503949364 s.urbanowska@gminaznin.pl Sprawy gospodarcze UM Szkolenia, statystyka, świadczenia socjalne i administracja Archiwum zakładowe [OR] Wydział Organizacyjny
2 Marcin Czechorowski 503949177 admin@gminaznin.pl tech@gminaznin.pl Główny Specjalista ds. informatyki [OR] Wydział Organizacyjny
2 Przemysław Matwiejczyk 503949003 p.matwiejczyk@gminaznin.pl tech@gminaznin.pl Obsługa informatyczna [OR] Wydział Organizacyjny
[BRM] [BRM] Biuro Rady Miejskiej tel. kom. 516994688
28 Idzi Mądry - radamiejska@gminaznin.pl Przewodniczący Rady Miejskiej
30 Obsługa Rady Miejskiej 516994688 radamiejska@gminaznin.pl Obsługa Rady Miejskiej [BRM] Biuro Rady Miejskiej
30 Łukasz Marnocha 516994688 l.marnocha@gminaznin.pl Obsługa Rady Miejskiej [BRM] Biuro Rady Miejskiej