Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osób niesłyszących

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz.1243) Urząd Miejski w Żninie informuje, że osoby słabo słyszące i niesłyszace zainteresowane załatwieniem sprawy urzędowej i chcącej skorzystać z osobistej pomocy tłumacza mogą wybrać jedną z form kontaktu:

  1. mail pod adres: gmina@um.znin.pl

  2. fax pod numer:  52 30 31 103

  3. telefon pod numer: 52 30 31 301 korzystając z pomocy osoby przybranej tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw z organami administracji publicznej

 i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

  2. propozycję terminu,

  3. krótkie określenie sprawy

  4. kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.

Informujemy, że osoba, która chce skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest zobowiązana zgłosić ten zamiar oraz wybraną metodę komunikowania, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).