Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wnioski o ustalenie środowiskowych uwarunkowań


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
„Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 59/3, obrębu Murczyn (Gmina Żnin, Powiat Żniński)”. - Obwieszczenie o wszczęciu Postepowania - (artykuł stracił ważność) 2023-02-09 14:03:47
„Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 18 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 18 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 77/1, 77/2, 77/3, obręb Murczyn (Gmina Żnin, Powiat Żniński)”.- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 11:47:20
„Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 137/8, obręb Murczyn (Gmina Żnin, Powiat Żniński)”. - Obwieszczenie o wszczęciu Postepowania - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 11:45:30
Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 18 MW lub wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr, 56, 66, 67 obręb Wilczkowo - (artykuł stracił ważność) 2022-10-28 09:02:08
"Budowa centrum recyklingu odpadów, w tym sortowni, kompostowni, PSZOK, bazy transportowo-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 175, 173/3 obrębu Wawrzynki, Gmina Żnin." - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 08:15:43
Obwieszczenie Burmistrza Barcina z dnia 13.10.2022 r. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej, które będzie realizowane na części nieruchomości oznaczonej wg ewidencji nr 86 i 87/3 - obręb ewidencyjny Młodocin, gm. Żnin. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 08:11:55
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrstrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 11/3 obręb Kaczkowo, gmina Żnin. - (artykuł stracił ważność) 2020-08-07 07:34:36
Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW (w sześciu etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 24, obręb Nadborowo (gmina Żnin, powiat żniński). - (artykuł stracił ważność) 2020-07-10 08:05:05
Budowa systemu ujmowania biogazu z kwater nr III i IV składowiska odpadów w celu produkcji i wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby Zakładu NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach, gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2020-06-01 10:41:59
Budowa w obrębie Kaczkowo na działkach 5 i 6, w gminie Żnin elektrowni fotowoltaicznej składajacej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi - (artykuł stracił ważność) 2020-05-11 07:53:20
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zabudową towarzyszącą. - (artykuł stracił ważność) 2020-03-30 12:50:47
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową towarzyszącą oraz budowa fermy fotowoltaicznej. - (artykuł stracił ważność) 2020-03-30 12:47:52
Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez ukształtowanie wspólnej pryzmy odpadów w obrębie kwater I, II i IV składowiska na działkach nr 168, 169/1 oraz 162, obręb Wawrzynki, Gmina Żnin. - (artykuł stracił ważność) 2020-03-30 08:03:28
Budowie zakładu hodowlano-produkcyjnego trzody chlewnej o łącznej obsadzie 1901,14 DJP na działce nr ewid. 26/1 obręb 0012_AR1 Jadowniki Rycerskie, gm. Żnin. - (artykuł stracił ważność) 2020-02-14 07:55:52
Budowa 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi zlokalizowanymi na działkach nr 76 i 42/1 obręb Bożejewice oraz nr 38/10 obręb Cerekwica i 257/1 obręb Sarbinowo w gminie Żnin oraz Głównego Punktu Zasilania na działce nr 246/1 obręb Sarbinowo, gmina Żnin, połączonego za pośrednictwem abonenckiej linii elektroenergetycznej 110 kV z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (tj. istniejąca Stacja W - (artykuł stracił ważność) 2020-02-14 07:49:12
Budowa 9 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w miejscowościach Słabomierz na działkach nr 88/4 i 91/1 oraz Gorzyce na działkach nr: 204, 221, 206, 214, 215, 52,gmina Żnin, powiat Żnin - (artykuł stracił ważność) 2020-02-14 07:46:18
Budowa 2 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 8/3 w obrębie Uścikowo, gmina Żnin, powiat Żnin. - (artykuł stracił ważność) 2020-02-14 07:41:24
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Modernizacji i przebudowy sieci kanalizacji ogólnosławnej wraz o odgałęźieniami do nieruchomości w gminie Żnin, w mieście Żnin - (artykuł stracił ważność) 2018-04-17 15:49:54
Obwieszczenie Burmistrza Żnina o wszczęciu postępowania dla inwestycji- Zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej o obsadzie 8280 sztuk prosiąt (166 DJP) na działce nr ewid. 93/16 obręb 0006 Cerekwica, gmina Żnin. - (artykuł stracił ważność) 2018-01-16 09:21:44
Obwieszczenie Burmistrza Żnina- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach - (artykuł stracił ważność) 2017-01-05 08:25:49
"Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odgałęzieniami do nieruchomości w gminie Żnin, w mieście Żnin".-wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - (artykuł stracił ważność) 2016-11-07 14:35:14
Obwieszczenie Burmistrza Żnina -"Budowa 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi zlokalizowanymi na działkach nr 76 i 42/1 obręb Bożejewice oraz nr 38/10 obręb Cerekwica i 257/1 obręb Sarbinowo w gminie Żnin oraz Głównego Punktu Zasilania na działce nr 246/1 obręb Sarbinowo, gmina Żnin, połączonego za pośrednictwem abonenckiej linii elektroenergetycznej 110 kV z Krajowym Systemem Elektroenerget - (artykuł stracił ważność) 2016-07-25 11:49:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA "Budowa 9 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w miejscowościach Słabomierz na działkach nr 88/4 i 91/1 oraz Gorzyce na działkach nr: 204, 221, 206, 214, 215, 52 gmina Żnin, powiat Żnin" - (artykuł stracił ważność) 2016-07-25 11:44:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - (artykuł stracił ważność) 2016-07-25 11:35:18
Obwieszczenie Burmistrza Żnina w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji "Budowa Ulicy Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w Żninie". - (artykuł stracił ważność) 2016-06-27 14:35:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 22 marca 2016 r. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa Drogi Gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew" - (artykuł stracił ważność) 2016-03-25 09:46:29
dotyczy budowy elektrowni wiatrowej na terenie działki nr 44 położonej w miejscowości Murczyn - (artykuł stracił ważność) 2014-09-01 09:56:44
Budowa Okresowego Bioreaktora Beztlenowego (OBB) wraz z instalacją biogazową wykorzystującą energię odnawialną z odpadów komunalnych do produkcji prądu z wykorzystaniem odzysku ciepła na działce nr 50/1 położonej w Januszkowie - (artykuł stracił ważność) 2014-07-08 15:17:12
dotyczy budowy elektrowni wiatrowej na terenie działki nr 44 położonej w miejscowości Murczyn - (artykuł stracił ważność) 2014-07-04 12:30:05
Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Żnin - Janowiec Wlkp. - (artykuł stracił ważność) 2014-03-19 08:31:19
Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Żnin o łącznej mocy do 36 MW w obrębie geodezyjnym miejscowości Murczynek, Murczyn, Dobrylewo oraz Wilczkowo gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2013-03-11 12:12:06
Przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość - GPZ Żnin - (artykuł stracił ważność) 2013-01-17 11:22:56
[MRŚ.7624-3-16-1/10] dot. zmiany sposobu użytkowania części budynków punktu skupu złomu i budowy wiaty z przeznaczeniem na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Kierzkowo 2011-04-28 11:38:33
dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, na działce nr 41/5 położonej w Żninie Wsi 2011-04-28 11:36:33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Duch

Data wytworzenia:
05 maj 2011

Osoba dodająca informacje

Michał Duch

Data publikacji:
05 maj 2011, godz. 13:27

Osoba aktualizująca informacje

Michał Duch

Data aktualizacji:
05 maj 2011, godz. 13:27