Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: wydział infrastruktury, gospodarki przestrzennej i inwestycji [igpi]


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie (część II) 2022-11-16 11:00:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żnin Ostrów" 2022-11-16 10:59:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście 2022-11-16 10:57:14
[ZB_201-2022] w sprawie przeprowadzenia przetargów na najem pomieszczeń 2022-11-04 13:55:13
[ZB_199-2022] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Bożejewiczkach i Żninie 2022-11-04 13:47:36
[ZB_198-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-11-04 13:45:50
[ZB_196-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Białożewinie 2022-11-04 13:10:12
[ZB-195-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Sarbinowie 2022-11-04 13:07:13
[ZB-191-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-11-04 13:05:23
[ZB_190-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-11-04 13:00:26
[ZB_189-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Wawrzynkach 2022-11-04 12:58:45
[ZB_188-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Sarbinowie 2022-11-04 12:56:08
[ZB_200-2022] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Wenecji 2022-11-04 08:45:27
Portal mapowy Gminy Żnin 2022-09-08 10:08:36
Portal mapowy Gminy Żnin 2022-09-08 10:03:57
[ZB_166-2022] w sprawie zasad postępowania związanych z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy rachunku bankowego lub umowy innego rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 2022-09-02 09:12:53
[ZB_165-2022] w sprawie przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości 2022-09-02 09:11:25
[ZB_161-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-09-02 08:47:53
[ZB_160-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2022-09-02 08:45:38
[ZB_159-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2022-09-02 08:42:23
[ZB_158-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-09-02 08:40:35
[ZB_157-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do zbycia 2022-09-02 08:37:45
[ZB_156-2022] w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Sulinowie 2022-09-02 08:35:44
[ZB_155-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-09-02 08:33:34
[ZB_153-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2022-09-02 08:27:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Sulinowo i Słabomierz 2022-08-05 08:46:35
[ZB_147-2022] w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2022-08-03 08:34:01
[ZB_144-2022] w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2022-08-03 08:22:47
[ZB_136-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-07-05 14:37:29
[ZB_126-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do zbycia 2022-07-05 14:34:35
[ZB_125-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2022-07-05 14:32:05
[ZB_124-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-07-05 14:28:25
[ZB_90-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-07-05 14:26:08
[ZB_89-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-07-05 14:24:10
[ZB_80-2022] w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach będących własnością Gminy Żnin 2022-07-05 14:21:40
[ZB_78-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-07-05 14:14:42
[ZB_72-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 14:12:04
[ZB_71-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 14:08:48
[ZB_69-2022]w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Ogrodowej 2022-07-05 14:06:45
[ZB_68-2022] w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Murczynie 2022-07-05 14:04:38
[ZB_57-2022] w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Cerekwicy 2022-07-05 14:01:36
[ZB_62-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2022-07-05 13:59:13
[ZB_42-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-07-05 13:55:34
[ZB_41-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 13:53:55
[ZB_39-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 13:51:30
[ZB_38-2022] w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie 2022-07-05 13:49:52
[ZB_37-2022] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie 2022-07-05 13:46:48
[ZB_34-2022] w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej przy ul. Gnieźnieńskiej w Żninie 2022-07-05 13:44:22
[ZB_33-2022] w sprawie przeprowadzenia pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Podgórzynie 2022-07-05 13:41:55
[ZB_32-2022] w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Podgórzynie 2022-07-05 13:40:11
[ZB_31-2022] w sprawie przeprowadzenia pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Chomiąży Księżej 2022-07-05 13:38:17
[ZB_30-2022] w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Chomiąży Księżej 2022-07-05 13:36:28
[ZB_14-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Murczynie 2022-07-05 13:34:16
[ZB_10-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-07-05 13:32:35
[ZB_09-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 13:30:56
[ZB_08-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 13:28:56
[ZB_06-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 12:44:24
[ZB_05-2022] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 12:40:10
Informacja Burmistrza Żnina o wydanej decyzji dla budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z towarzysząca infrastrukturą na terenie działki nr 224/5 w miejscowości Słębowo, 2022-01-24 15:09:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żnin Cukrownia" 2022-01-11 12:23:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego 2022-01-11 12:20:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żnin Zachód 2021-10-01 07:30:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żnin Centrum" 2021-10-01 07:20:36
budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 1383, 1382/5 położonych w Żninie 2021-08-24 10:33:12
[5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-06-14 13:22:39
[4] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-05-31 11:13:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś 2021-04-06 16:33:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo 2021-02-10 10:10:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin - etap I 2021-02-10 09:54:57
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin 2021-01-07 10:06:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin - II etap 2020-11-02 13:08:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Latkowo-Wrzosy na terenie gminy Żnin 2020-11-02 13:01:40
[16] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjno-rozliczeniowej w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-07-22 15:00:35
[4] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-02-21 11:27:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej w miejscowości Dochanowo 2020-01-30 11:57:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo 2020-01-30 11:56:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo 2019-11-04 10:52:03
[11] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-10-01 16:55:56
[9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-09-12 10:33:36
[ZB_25-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin 2019-09-06 08:22:57
[ZB_105-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy jeziorze Żnińskim Małym w Żninie. 2019-09-05 13:54:14
[ZB_83-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap IV dr. nr 130253C. 2019-09-05 13:50:58
[ZB_41-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonywanie usług związanych z dostawą i bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego, poziomego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Żnin. 2019-09-05 13:47:52
[ZB_39-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Wrzosowej wraz z chodnikami. 2019-09-05 13:45:26
[ZB_33-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy Żnin. 2019-09-05 13:41:23
[ZB_111-2019} w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin. 2019-09-05 13:37:38
[ZB_78-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie. 2019-09-05 13:35:23
[ZB_51-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa ulicy: Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie 2019-09-05 13:32:31
[ZB_44-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi 131002C (ulica 700-lecia) w Żninie. 2019-09-05 13:29:07
[ZB_28-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo. 2019-09-05 13:24:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie 2019-07-03 12:04:38
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Cukrownia" 2019-06-06 07:23:07
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo 2019-04-30 07:26:38
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew 2018-11-29 07:24:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2018-11-07 14:04:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-11-05 13:18:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-11-05 13:15:53
[ZB_195-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie Gminy Żnin. 2018-10-26 07:57:19
[ZB_6-2017] w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2018-09-26 09:45:47
budowa sieci wodociągowej w Białożewinie 2018-09-04 10:09:43
Przetarg na sprzedaż samochodu marki Chrysler Grand Voyager 3,3 KAT 2018-08-01 13:55:02
[ZB-96-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie ? dz.nr 1475/6. 2018-07-17 14:21:34
[ZB-129-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego miedzy ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie. 2018-07-17 14:15:14
[ZB-128-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową w miejscowości Brzyskorzystewko. 2018-07-17 14:13:03
Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo- Brzyskorzystew etap III 2018-06-27 14:49:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew 2018-06-25 07:36:46
[ZB_107-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo- Uścikowo Etap I. 2018-06-13 12:50:17
[ZB_103-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Wrzosowej wraz z chodnikami- Etap I. 2018-06-04 10:27:03
[ZB_102-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie wraz z podbudową. 2018-06-04 10:23:44
[ZB_101-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żnin wraz z jednostkami organizacyjnymi i spółką komunalną. 2018-06-04 10:21:17
[ZB_94-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie. 2018-05-11 11:03:16
[ZB_73-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III. 2018-05-11 10:57:34
[ZB_47-2018] zmieniające zarządzenie nr 184/2017 Burmistrza Żnina z dnia 20 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 siłowni zewnętrznych, 3 placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowościach Żnin, Sarbinowo i Białożewin. 2018-05-11 10:54:23
[ZB_39-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Przebudowa ulicy Kopernika w Żninie wraz z parkingami Etap II-plac. 2018-05-11 10:51:53
[ZB_29-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy Żnin. 2018-05-11 10:47:29
[ZB_27-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap III. 2018-05-11 10:43:55
[ZB_24-2018] zmieniające zarządzenie nr 174/2017 Burmistrza Żnina z dnia 6 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II. 2018-05-11 10:41:04
[ZB_20-2018]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Żnin. 2018-05-11 10:38:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 2 sołectwo Wenecja 2018-04-25 09:13:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie 2018-04-25 09:10:15
Ograniczenie praw do nieruchomości (w związku z budową drogi S-5) 2018-02-07 12:01:42
[ZB_13-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Żnin. 2018-01-31 14:31:24
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2018-01-11 15:32:57
[ZB_188-2107]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin? 2017-10-30 09:40:09
[ZB_189-2017]Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie? 2017-10-30 08:27:19
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Granicznej, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z/00014095/1, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1382/4, o powierzchni 286 m2 2017-10-06 12:33:04
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej (Podgórzyn: 140/1) 2017-09-25 15:04:07
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin (Żnin ul. Brzozowa, Leśna: 1355/6, 1355/7, 1355/8, 1355/9, 1355/11, 1355/12, 1355/14) 2017-09-25 15:02:28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 2017-09-18 15:19:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE 2017-09-18 15:18:17
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM 2017-09-18 15:15:50
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ 2017-09-18 15:13:52
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU) 2017-09-15 07:27:26
[ZB-174-2017] w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II . 2017-09-06 14:38:58
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem i dzierżawę 2017-08-17 09:00:54
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Żnin, ul. 700-lecia 2017-08-17 08:58:16
[ZB_139-2017] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa ulic: Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w Żninie, Etap -I; Budowa ulicy Zielnej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową" 2017-08-17 08:48:05
[ZB_133-2017] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn" 2017-08-17 08:06:44
[ZB_134-2017] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynnosci w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn; "Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami" 2017-08-16 14:29:59
[ZB_145-2017] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynnosci w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn; "Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowosci Sulinowo-Bekanówka w formule "Zaprojektuj i wybuduj"a 2017-08-16 14:16:57
[ZB_158-2017]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na działkach nr.: 446/6, oraz 443/19, 443/18 " Etap I" 2017-08-16 13:56:19
[ZB-159-2017] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej od ulicy Klemensa Janickiego do Jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie" 2017-08-16 13:45:34
[ZB-120-2017] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Budowa pieszojezdni z miejscami postojowymi na działkach 15/12, 15/13, 12/22 położonych w Żninie przy ul. Słonecznej" 2017-08-16 13:35:17
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2017-07-18 15:11:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo 2017-07-10 07:41:48
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie 2017-07-10 07:37:18
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin 2017-06-23 07:54:41
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2017-06-05 13:23:22
[ZB_102-2017]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie Etap II. 2017-05-22 12:03:39
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin 2017-05-18 07:22:18
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-16 17:01:53
[ZB_87-2017]sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap II. 2017-05-04 13:53:00
[ZB_82-2017] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap II. 2017-05-04 09:04:49
[ZB_79-2017] w sprawie powołania komisji przetargowej do przerowadzenia czynnosci w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żninie wraz z chodnikiem" 2017-04-27 08:23:43
[ZB_74-2017]sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie (dz. nr 526, 404/2) Etap II. 2017-04-25 08:46:52
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Odcinek 7: Jaroszewo (bez węzła) - granica województwa o długości około 25,1 km" 2017-04-19 15:16:44
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego. Część 4 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km - w zakresie powiatu żnińskiego" 2017-04-19 15:15:09
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę 2017-04-12 14:56:57
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2017-03-14 17:11:26
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2017-03-14 17:10:43
ZB_nr 45-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Żnin" 2017-03-10 10:14:37
ZB_nr44-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynnosci w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Żnin" 2017-03-10 10:10:59
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2017-03-09 11:35:20
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Żnin Wieś 2017-03-09 11:34:44
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Żnin, ul. Fabryczna 2017-03-09 11:33:23
[ZB_35-2017] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury. 2017-03-03 10:03:43
[ZB_34-2017]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 750-lecia Miasta Żnina przy ulicy 1 Stycznia 17 w Żninie. 2017-03-02 07:58:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie 2017-02-17 11:38:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie 2017-02-17 11:37:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce 2017-02-17 11:35:48
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie 2017-02-17 11:34:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 1 - sołectwo Skarbienice 2017-01-17 16:29:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 3 - sołectwo Chomiąża Księża 2017-01-17 16:24:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 5 - sołectwo Wójcin 2017-01-17 16:22:04
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-01-17 16:18:29
[ZB_269-2016] w sprawie sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup ciągnika rolniczego i przyczepy wraz z osprzętem na potrzeby robót publicznych. 2016-12-23 08:54:13
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2016-12-21 12:32:44
[ZB_258_2016] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Żnin oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. 2016-12-01 11:38:03
[ZB_257-2016]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Żnin w okresie styczeń-grudzień 2017r. 2016-11-30 10:59:22
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina - etap 2 2016-11-30 10:04:10
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo 2016-11-30 10:01:22
[ZB_241-2016] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2016/2017 na terenie Gminy Żnin. 2016-11-21 09:19:45
[ZB_240-2016] sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin. 2016-11-14 14:21:56
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-10-27 09:47:18
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie 2016-10-20 15:17:20
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin (Fabryczna, Żnin) 2016-10-11 14:36:09
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Żnin (Słabomierz działka nr 20) 2016-10-06 15:19:19
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin (lokal przy placu Wolności 20) 2016-10-06 15:17:40
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-09-27 12:47:05
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-09-27 12:45:52
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2016-09-22 14:07:43
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-09-20 07:54:08
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie decyzji z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylającą w części i odmawiającą w tym zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" 2016-09-07 07:40:04
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego stanowiącego własność Gminy Żnin (samochód osobowy marki Toyota) 2016-08-30 16:30:51
[ZB_184-2016] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Białożewinie. 2016-08-26 12:15:19
ZB_175-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Żnin w okresie wrzesień ? grudzień 2016r. 2016-08-26 11:57:39
[ZB_169-2016] zmieniające Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Żnina z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru biletu parkingowego, wzoru karty abonamentu parkingowego mieszkańca, wzoru karty abonamentu parkingowego okresowego, wzoru hologramu zabezpieczającego karty abonamentowe oraz wzoru powiadomienia o braku wniesienia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2016-08-02 16:43:39
ZB_167-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo- Brzyskorzystew Etap I. 2016-08-01 10:05:43
ZB_166-2016 sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Żnińskiego Domu kultury wraz z częścią mieszkalna przy ul. Pocztowej 15. 2016-08-01 09:59:34
ZB_163-2016 sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Cerekwicy. 2016-07-27 08:11:35
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Żnin (Rydlewo) 2016-07-26 10:08:14
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-07-26 10:07:10
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego stanowiącego własność Gminy Żnin (samochód osobowy marki Toyota) 2016-07-20 15:28:12
ZB-152-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żnin wraz z jednostkami organizacyjnymi i spółką komunalną. 2016-07-12 10:44:32
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-06-23 15:23:11
[ZB_143-2016] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Polnej w Żninie. 2016-06-20 09:04:19
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin - Żnin, Śniadeckich 26 2016-06-15 08:41:32
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 7 czerwca 2016 roku w sprawie decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. "Projekt robót geologicznych na wykonanie uzupełniających badań geologiczno-inżynierskich dla drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń, odc. nr 7: Jaroszewo - granica województwa km 0+000 - 25+097" 2016-06-14 16:39:31
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania ws. zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych na wykonanie uzupełniających badań geologiczno-inżynierskich dla drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń, odc. nr 7: Jaroszwo - granica województwa km 0+000 - 25+097" 2016-06-10 08:22:34
[ZB_135-2016]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin. 2016-06-09 08:32:49
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Żnin, Hala, ul. Fabryczna 2016-06-01 13:27:13
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2016-06-01 13:25:27
[ZB_129-2016]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Utworzenie żłobka gminnego w Żninie w budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie. 2016-05-31 09:43:35
[ZB_121-2016]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa dwóch pomostów nad Jeziorem Małym Żnińskim wraz z zagospodarowaniem części nabrzeża. 2016-05-20 10:09:23
[ZB_116-2016] sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Jadowniki Bielskie -Murczyn. 2016-05-11 14:24:50
[ZB_101-2016] w sprawie określenia wzoru biletu parkingowego, wzoru karty abonamentu parkingowego mieszkańca, wzoru karty abonamentu parkingowego okresowego, wzoru hologramu zabezpieczającego karty abonamentowe oraz wzoru powiadomienia o braku wniesienia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. 2016-05-05 15:06:35
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę 2016-04-21 14:58:49
[ZB_71-2016] w sprawie powołania administratora Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żninie oraz określenia obowiązków administratora Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żninie 2016-04-19 15:50:49
[ZB_73-2016] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Żnin. 2016-04-06 13:29:06
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-iżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 6: od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) 2016-04-05 13:54:52
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Kierzkowo 2016-03-09 13:37:50
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Janickiego 2016-03-09 13:35:07
[ZB_40-2016]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup parkomatów wraz z osprzętem. 2016-02-25 08:44:49
[ZB_234-2015] w sprawie powołania komisji przetargowej 2015-12-09 11:14:48
[ZB_217-2015]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2015/2016 na terenie gminy Żnin. 2015-11-18 10:38:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość - GPZ Żnin na terenie gminy Żnin 2015-11-16 13:53:26
[ZB_215-2015] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostarczanie energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji. 2015-11-10 16:21:39
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-10-15 08:54:06
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2015-09-24 15:36:27
[ZB_151-2015]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa odcinka grogi gminnej Rydlewo-Żnin III etap (odcinek ulicy Szkolnej). 2015-08-28 14:26:40
[ZB_142-2015] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Żninie przy ul. Wodnej 1a/1 2015-08-26 09:28:23
[ZB_134-2015] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: pn.: "Przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie". 2015-08-05 15:43:16
[ZB_133-2015] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: pn. "Dowóz i odbiór uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w okresie wrzesień-grudzień 2015 r. roku szkolnym 2015/2016". 2015-08-05 15:36:50
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2015-07-30 08:39:38
[ZB_123-2015] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej. 2015-07-28 16:33:40
[ZB-122-2015] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: pn.Modernizacja odcinka drogi gminnej Podobowice Ustaszewo III etap. 2015-07-28 16:28:40
[ZB_121-2015] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: pn. "Zakup i dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Żnin" 2015-07-27 08:30:03
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Góra" dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego 2015-07-14 16:35:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo 2015-07-14 16:25:31
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2015-07-02 11:11:20
[ZB_114-2015] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: pn. "Modernizacja dachu na budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie wraz z dociepleniem." 2015-06-30 10:36:56
Nabór na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie - II nabór 2015-06-24 15:33:08
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-06-10 11:39:34
[ZB_082-2015] w sprawie organizacji i nadozru udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro 2015-05-13 10:10:06
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę 2015-04-29 15:16:27
[ZB_054-2015] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Redczycach 2015-04-26 07:00:11
[ZB_064-2015] w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2015-04-24 08:44:35
[ZB_063-2015] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2015-04-24 08:34:10
[ZB_062-2015] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2015-04-24 08:32:29
GŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2015-04-16 13:49:17