Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Komunikaty


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Bezpłatny przewóz pasażerski dla wyborców w Wyborach do Parlamentu Europejskiego - 9 czerwca 2024 r. 2024-05-31 13:32:32
Zmiana terminu wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur zwanym KSeF. 2024-05-16 13:57:31
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2024-03-12 07:58:23
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-12-27 09:39:34
Granty PPGR - oświadczenie o prawidłowym wykorzystaniu otrzymanego sprzętu komputerowego 2023-12-12 15:33:51
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-11-29 11:04:24
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-11-27 12:11:18
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-10-19 14:20:04
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-10-11 12:50:12
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-10-10 17:11:39
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-10-03 09:07:40
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-09-27 10:25:38
Nieodpłatna pomoc prawna 2023-09-26 09:58:27
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-09-25 08:43:57
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w 2023 roku 2023-09-12 15:21:45
Informacja o posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Żninie 2023-09-06 08:38:10
Wzór klauzuli informacyjnej przekazany przez Departamentu Usług Cyfrowych dotyczącej przetwarzania danych osobowych Centralnego Rejestru Wyborców 2023-08-31 15:05:59
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-08-01 09:27:12
Informacja w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Żnińskiego Domu Kultury 2023-07-27 15:11:36
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-07-25 14:49:02
Oferta złożona w trybie 19a przez Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2023-07-10 11:29:28
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-07-10 11:24:02
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok 2023-06-29 13:52:39
Informacja o sesji Rady Miejskiej w Żninie 2023-06-26 09:36:54
Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2023-05-04 13:23:58
Komunikat w sprawie możliwości składania deklaracji na odbiór odpadów rolniczych 2023-02-02 13:12:20
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym 2023-01-31 16:29:18
Informacja Burmistrza Żnina w sprawie złożenia oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pt. Rowerem po zdrowie 2022-12-02 22:10:12
Informacja Burmistrza Żnina w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-03 13:03:08
Dodatek węglowy 2022 2022-08-18 10:03:34
Informacja Burmistrza Żnina - tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-07-27 13:11:17
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok 2022-05-26 14:28:42
Zawiadomienie w związku z toczącym się przed Wojewodą Kujawsko-Pomorskim postępowaniem w sprawie zwrotu udziału w części nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej w obrębie 0192 - (artykuł stracił ważność) 2022-01-31 11:13:09
Informacja Burmistrza Żnina-tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-09-28 17:09:33
Informacja Burmistrza Żnina-tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-07-23 13:30:00
Decyzja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 12 lipca 2021 r. (znak DOZ-OAiK.650.333.2021.ML.2) 2021-07-16 08:55:10
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok 2021-04-21 10:35:37
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin - I aktualizacja (marzec 2021 r.) 2021-04-01 13:21:06
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w gminie Żnin 2021-01-20 13:36:20
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin II aktualizacja (październik 2020 r.) 2020-10-30 08:57:21
Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Żnin 2020-10-02 13:03:34
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin I aktualizacja (czerwiec 2020 r.) 2020-06-29 11:53:37
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Żnin z organiacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-03-26 14:07:34
Zawiadomienie o odwołaniu terminu oględzin cmentarza żydowskiego tzw. "nowego" 2020-03-24 14:20:13
Zawiadomienie o terminie oględzin cmentarza żydowskiego tzw. "nowego" - (artykuł stracił ważność) 2020-03-13 07:46:20
Komunikat w sprawie ustanowienia dodatkowych dni wolnych od pracy Urzędu Miejskiego w Żninie 24, 31 grudnia 2019 r. 2019-12-03 10:59:14
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin II aktualizacja (październik 2019 r.) 2019-10-30 09:01:04
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: "Roczny Program Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 2019-10-23 12:25:57
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Żniskiego Domu Kultury 2019-08-02 10:57:24
Informacja Burmistrza Żnina-tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (artykuł stracił ważność) 2019-07-24 13:46:45
Informacja Burmistrza Żnina-tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (artykuł stracił ważność) 2019-07-24 13:45:48
Informacja o wyniku III etapu postępowania konkursowego w sprawie konkursu na stanowisku dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie 2019-07-23 15:36:01
Informacja Burmistrza Żnina-tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (artykuł stracił ważność) 2019-07-23 15:06:25
Informacja Burmistrza Żnina-tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (artykuł stracił ważność) 2019-07-01 13:24:36
Informacja o wyniku o wyniku III etapu postępowania konkursowego w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2019-06-12 14:02:14
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Żnińskiego Domu Kultury 2019-05-21 09:39:04
INFORMACJA Burmistrza Żnina o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin 2019-04-30 15:41:41
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (artykuł stracił ważność) 2019-04-23 18:27:35
Komunikat w sprawie zmian godzin pracy Urzędu Miejskiego w Żninie 24, 31 grudnia 2018 2018-12-12 10:46:17
Nabór członków do Komisji Konkursowej - (artykuł stracił ważność) 2018-12-12 09:06:59
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: Roczny Program Współpracy gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 2018-11-26 14:00:44
Informacja o wyniku postępowania konkursowego kandydata na stanowisko dyrektora Żnińskiego Domu Kultury - II etap 2018-09-27 12:39:45
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Ochotnicza Straż Pożarna w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2018-09-21 11:15:26
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów - (artykuł stracił ważność) 2018-09-11 15:27:35
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Lokalna Organizacja Turystyczna - (artykuł stracił ważność) 2018-06-12 13:50:21
Informacja Burmistrza Żnina o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2018-05-24 12:42:39
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2018-05-16 09:57:02
POSTANOWIENIE nr 3/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze 2018-04-18 07:46:44
Nabór ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są nieodpłatnym otrzymaniem używanego samochodu z zasobów Gminy Żnin do wykorzystania na prowadzenie działań statutowych organizacji na rzecz mieszkańców gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2018-04-10 15:06:24
Nabór na członków Komisji Konkursowej - (artykuł stracił ważność) 2018-03-13 16:41:28
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Wojennych Zarząd Rejonowy z siedzibą w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2018-02-27 14:56:07
Nabór na członków Komisji Konkursowej - (artykuł stracił ważność) 2017-11-27 13:21:36
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: Roczny Program Współpracy gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 2017-10-27 11:40:55
Informacja Burmistrza Żnina 2017-09-29 11:40:41
Ankieta do Rocznego Programu Współpracy 2018 2017-08-24 07:33:30
Apel Burmistrza Żnina o pomoc dla poszkodowanych przez żywioł 2017-08-14 15:07:01
Informacja Burmistrza Żnina tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (artykuł stracił ważność) 2017-08-03 14:30:24
Informacja Burmistrza Żnina tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (artykuł stracił ważność) 2017-07-05 14:44:34
Informacja Burmistrza Żnina tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (artykuł stracił ważność) 2017-07-03 15:25:13
Informacja Burmistrza Żnina tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (artykuł stracił ważność) 2017-06-14 15:03:27
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.). 2017-04-28 11:19:49
KOMUNIKAT w sprawie godzin pracy w Urzędzie Miejskim w Żninie w dniu 2 maja 2017 r. - (artykuł stracił ważność) 2017-04-26 07:28:33
Informacja Burmistrza Żnina tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (artykuł stracił ważność) 2017-04-24 11:56:40
Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin oraz warsztaty z zakresu tworzenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016-09-21 15:05:16
Informacja Burmistrza Żnina - Nabór wniosków tryb 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 3 ust. 1 Uchwały nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r. 2016-09-15 14:36:40
ogłoszenie Burmistrza Żnina w sprawie naboru kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin 2016-08-30 14:04:37
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-Pałuckie WOPR 2016-07-04 14:40:28
Nabór na członków komisji konkursowej oceniającej projekty na dofinansowanie wkładu własnego 2016-06-28 08:45:05
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania ws. zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych na wykonanie uzupełniających badań geologiczno-inżynierskich dla drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń, odc. nr 7: Jaroszwo - granica województwa km 0+000 - 25+097" 2016-06-10 08:22:34
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-LOT Pałuki 2016-05-24 15:06:00
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-Bractwo Strzeleckie w Żninie 2016-05-24 12:12:37
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-LGD Pałuki-Wspólna Sprawa 2016-05-24 12:11:31
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych a wykonanie uzupełniających badań geologiczno-inżynierskich dla drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń, odcinej nr 7: Jaroszewo - granica województwa km 0+000 - 25+097" 2016-05-05 14:45:53
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Żnińskiego Domu Kultury 2016-04-19 16:19:32
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-iżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 6: od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) 2016-04-05 13:54:52
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-oferta Stowarzyszenia Trochę Kultury! 2016-04-04 11:25:11
Informacja o wyniku III etapu postępowania konkursowego w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2016-01-25 11:34:47
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 2015-12-02 12:36:17
Informacja Burmistrza Żnina - Nabór wniosków tryb 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 3 ust. 1 Uchwały nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r. 2015-09-16 13:39:46
KOMUNIKAT w sprawie dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Żninie w dniu 21 września 2015 r. 2015-09-14 11:19:47
KOMUNIKAT o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych 2015-08-07 13:35:42
Komunikat MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Żninie z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie terminów dyżurów komisji 2015-07-06 13:10:09
Informacja Burmistrza Żnina - Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2015-05-29 14:04:22
Informacja Starosty Żnińskiego - w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowokartograficznego ewidencji gruntów i budynków 2014-12-30 10:57:05
GODZINY PRACY URZĘDU DNIA 24 i 31 grudnia 2014 r. 2014-12-22 15:18:12
KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie terminów dyżurów komisji 2014-11-04 14:58:46
KOMUNIKAT Miejska Komisja Wyborcza w Żninie z dnia 20 października 2014 r. o numerach przynanych zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-20 15:15:43
KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie z dnia 17 października 2014 roku o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie 2014-10-17 15:38:47
KOMUNIKAT Miejska Komisja Wyborcza w Żninie - o losowaniu wszystkich składów obwodowych komisji wyborczych od nr 1 do nr 23. 2014-10-17 15:38:11
Informacja Burmistrza Żnina - "Uhonorowanie pamięci rodziny Piotrowiczów" 2014-10-06 12:40:42
Informacja Burmistrza - I Festiwal Sztuki Ulicznej The Wild Art. Session 2014-07-15 14:05:02
Informacja Burmistrza Żnina w sprawie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. "Prędkość zabija! Zwolnij-szkoda życia!" 2014-05-22 12:21:53
Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie na pismo w sprawie filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie 2014-01-20 13:11:27
Informacja Burmistrza Żnina - LGD Hip-Hop pod choinkę 2013-12-02 12:23:33
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert-wkład własny 2013-10-04 13:48:02
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Żnin 2013-08-06 14:19:43
Informacja Burmistrza Żnina w sprawie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kulturi fizycznej, pn.: KONCERT ZESPOŁU FLASH CREEP NA FESTIWALU PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ 2013-07-19 15:09:20
Informacja Burmistrza Żnina w sprawie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kulturi fizycznej, pn.: Obóz rekreacyjno-sportowy karate 2013-07-17 10:23:33
Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2013-01-29 10:37:00
Informacja Burmistrza Żnina w sprawie oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. "Tropiciele dębowych tajemnic, czyli biwak w Borach Tucholskich" 2012-06-29 11:26:06
Informacja Burmistrza Żnina w sprawie oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. 2012-06-01 12:59:16
Informacja Burmistrza Żnina w sprawie oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. 2012-05-21 13:42:13
Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących 2012-04-20 14:19:07

Zwrot akcyzy dla rolników

2012-01-17 12:14:45
[RPS.524.5.2011] Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 2011-10-06 11:19:02
[RPS.525.3.2011] Informacja Burmistrza Żnina w sprawie oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. 2011-07-13 13:19:22
[RPS.525.2.2011] Informacja Burmistrza Żnina w sprawie oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. "Letni obóz wypoczynkowy dla Służby Liturgicznej Parafii pw. św. Floriana w Żninie" 2011-06-07 14:26:06
Informacja Burmistrza Żnina o wpłynięciu oferty Miejskiego Klubu Sportowego "Pałuczanka" w trybie pozakonkursowym 2011-05-17 12:14:00
Konto Urzędu Miejskiego w Żninie - opłata skarbowa 2011-02-03 14:29:53
Od 1 września 2008 r. Zmiana numeru rachunku bankowego. 2011-02-03 13:59:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu

Data wytworzenia:
17 wrz 2009

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
17 wrz 2009, godz. 09:46

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
17 wrz 2009, godz. 09:46