Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pozostałe informacje


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. - (artykuł stracił ważność) 2024-05-31 08:09:52
Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Młodocin o łącznej mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 1/2 obręb ewidencyjny Młodocin, gm. Barcin - (artykuł stracił ważność) 2024-05-10 11:01:04
Obwieszczenie nr 6/2024 Starosty Żnińskiego z dnia 20 lutego 2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-28 14:24:53
informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Sulinowo i Słabomierz - (artykuł stracił ważność) 2024-02-20 09:28:39
Obwieszczenie nr 5/2024 Starosty Żnińskiego z dnia 5 lutego 2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-12 08:35:13
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2024 - (artykuł stracił ważność) 2024-01-18 13:57:44
BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 55MW JAKO URZĄDZENIA ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1/2 W MIEJSCOWOŚCI GORZYCE, GMINA ŻNIN - (artykuł stracił ważność) 2024-01-09 08:03:36
budowa hali magazynowej do magazynowania odpadów w postaci paliw alternatywnych na terenie działki nr 177/6 położonej w miejscowości Wawrzynki - (artykuł stracił ważność) 2023-12-29 12:44:59
Rozporządzenie nr 4/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 20 grudnia 2023 r. 2023-12-20 13:54:53
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32MW jako urządzenia odnawialnego źródła energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 42/1 w miejscowości Cerekwica - (artykuł stracił ważność) 2023-12-01 10:36:06
Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie zmiany tzw. uchwały antysmogowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 2023-10-24 15:56:52
informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jadowniki Rycerskie - (artykuł stracił ważność) 2023-10-20 12:13:17
informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Żnina - (artykuł stracił ważność) 2023-10-20 12:11:25
Obwieszczenie nr 13/2023 Starosty Żnińskiego z dnia 12 października 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-10-18 12:39:15
Obwieszczenie nr 12/2023 Starosty Żnińskiego z dnia 12 października 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-10-18 12:38:40
Obwieszczenie nr 11/2023 Starosty Żnińskiego z dnia 6 października 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-10-12 14:42:48
Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 2023-08-31 13:48:07
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW z możliwością realizacji w etapach każdy o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 4/2 i części działki nr 3 położonych w miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2023-07-07 13:03:47
budowa hal oraz boksów magazynowych wraz z utwardzeniem terenu na terenie części działek nr 173/3, 175 w miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2023-06-30 13:31:49
Zarządzenie nr 31/2023 w sprawieodwołania zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Gołąbki. 2023-06-21 11:01:12
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaroszewo - (artykuł stracił ważność) 2023-06-02 09:34:59
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew - (artykuł stracił ważność) 2023-05-29 12:12:20
budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 108/3 położonej w miejscowości Cerekwica, gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2023-05-26 10:09:56
Zarządzenie nr 21 w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do ladu na terenie Nadleśnictwa Gołąbki. - (artykuł stracił ważność) 2023-06-21 11:01:35
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Żnin - (artykuł stracił ważność) 2023-05-18 07:52:54
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 4 MW Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI W ETAPACH KAŻDY O MOCY DO 1 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK NR: 33/5 I 80/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI PODOBOWICE, GMINA ŻNIN - (artykuł stracił ważność) 2023-05-16 08:54:54
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 2 MW Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI W ETAPACH KAŻDY O MOCY DO 1 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 99 W MIEJSCOWOŚCI PODOBOWICE, GMINA ŻNIN - (artykuł stracił ważność) 2023-05-16 08:38:34
budowa farmy fotowoltaicznej na terenie części działki nr 109/4 położonej w miejscowości Murczyn - (artykuł stracił ważność) 2023-04-21 12:29:11
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego "Budowa gazociągu w/c Latkowo-Wrzosy" - (artykuł stracił ważność) 2023-04-18 14:35:19
budowa farmy fotowoltaicznej, na terenie działki nr 164 położonej w miejscowości Wawrzynki - (artykuł stracił ważność) 2023-04-11 16:03:31
budowa wiat oraz hal magazynowych wraz ze stanowiskami postojowymi i utwardzeniem terenu na terenie części działek nr 173/3, 175 w miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2023-03-30 11:06:59
Obwieszczenie WOO.420.12.2022.ADS.23 - (artykuł stracił ważność) 2023-03-10 13:20:50
Obwieszczenie WOO.420.12.2022.ADS.22 - (artykuł stracił ważność) 2023-03-10 13:14:16
Informacja Burmistrza Żnina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku” 2023-01-31 15:19:36
Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sulinowo-Jaroszewo - (artykuł stracił ważność) 2023-01-30 09:01:18
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2023 - (artykuł stracił ważność) 2023-01-11 15:16:00
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA dotycząca ustalenia warunków zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW, na działce nr 46/2 położonej w miejscowości Januszkowo, gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2022-12-22 13:04:24
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o wydaniu decyzji ndotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków handlowo-usługowych wraz z pylonem reklamowym, wiatą na wózki sklepowe, masztami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na terenie działek nr: 41/55, 43/2, 45/14 w miejscowości Żnin-Wieś - (artykuł stracił ważność) 2022-12-21 11:27:03
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie (część II) - (artykuł stracił ważność) 2022-11-17 11:54:18
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Ostrów" - (artykuł stracił ważność) 2022-11-17 11:51:37
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Żninie - (artykuł stracił ważność) 2022-11-17 11:49:38
Informacja budowa odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaroszewo - (artykuł stracił ważność) 2022-10-26 08:06:31
Informacja Burmistrza Żnina o wydanej decyzji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie działek nr: 1204, 1223, 1228 położonych w Żninie ul. Łąkowa - (artykuł stracił ważność) 2022-09-15 15:16:50
Informacja Burmistrza Żnina o wydanej decyzji dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z dopuszczeniem realizacji inwestycji jako sześć osobnych inwestycji o mocy do 1 MW każda, na terenie części działki nr 178/8 położonej w miejscowości Cerekwica, gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2022-09-15 15:15:42
Informacja Burmistrza Żnina o wydanej decyzji dla przebudowy i rozbudowy instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacji produkcji paliwa alternatywnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr: 177/6, 177/8 w miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2022-08-23 11:31:53
Informacja Burmistrza Żnina o wydanej decyzji dla budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr 156/3, 157/8 w miejscowości Jaroszewo, gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 08:22:13
Informacja Burmistrza Żnina o wydanej decyzji dla budowy farmy fotowoltaicznej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działek nr 231, 232 w miejscowości Jaroszewo - (artykuł stracił ważność) 2022-06-27 07:34:16
Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żnin do roku 2024, z perspektywą do roku 2028" - (artykuł stracił ważność) 2022-06-22 12:21:30
Informacja Burmistrza Żnina o wydanej decyzji dla budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie części działki nr 222/8 w miejscowości Słębowo, - (artykuł stracił ważność) 2022-04-13 09:37:37
Informacja Burmistrza Żnina o wydanej decyzji dla budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z towarzysząca infrastrukturą na terenie działki nr 224/5 w miejscowości Słębowo, 2022-01-24 15:09:31
Obwieszczenie nr 18/2021 Starosty Żnińskiego z dnia 30.12.2021 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-01-21 12:10:18
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2022 - (artykuł stracił ważność) 2022-01-20 15:09:53
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego - (artykuł stracił ważność) 2022-01-11 08:40:04
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żnin Północ - (artykuł stracił ważność) 2022-01-11 08:38:49
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Cukrownia" - (artykuł stracił ważność) 2022-01-11 08:37:44
Obwieszczenie nr 7/2021 Starosty Żnińskiego - (artykuł stracił ważność) 2021-06-25 08:46:31
Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa zmieniającej uchwałę tzw. "uchwałę antysmogową" oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych. 2021-05-24 14:45:00
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś - (artykuł stracił ważność) 2021-04-07 08:51:32
Budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego - (artykuł stracił ważność) 2021-04-01 09:32:21
Obwieszczenie NR 3/2021 Starosty Żnińskiego - (artykuł stracił ważność) 2021-03-02 10:30:30
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo - (artykuł stracił ważność) 2021-02-10 15:15:35
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin - etap I - (artykuł stracił ważność) 2021-02-10 15:13:49
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2021 2021-01-20 14:12:33
Informacja o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2021-01-07 07:47:37
OBWIESZCZENIE NR 20/2020 STAROSTY ŻNIŃSKIEGO Z DNIA 29.12.2020 R. - (artykuł stracił ważność) 2021-01-05 12:26:51
OBWIESZCZENIE NR 19/2020 STAROSTY ŻNIŃSKIEGO Z DNIA 10.12.2020 R. - (artykuł stracił ważność) 2020-12-15 15:28:21
"Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Żnin na lata 2019-2034" 2020-11-16 09:38:23
Raport z konsultacji społecznych projektu "Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Żnin na lata 2019-2034" 2020-10-29 14:42:19
Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Żnin na lata 2019-2034" 2020-09-24 13:13:39
[ZB_189-2020] w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Żnin na lata 2019-2034" 2020-09-24 12:23:33
Zaproszenie na spotkanie w sprawie farm fotowoltaicznych - (artykuł stracił ważność) 2020-09-17 13:33:44
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2020-09-11 08:11:38
Budowa systemu ujmowania biogazu z kwater nr III i IV składowiska odpadów w celu produkcji i wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby Zakładu NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach , gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2020-08-31 13:13:29
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową towarzyszącą oraz budowa fermy fotowoltaicznej - (artykuł stracił ważność) 2020-08-31 13:11:30
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 MPa Latkowo-Wrzosy. Budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. - (artykuł stracił ważność) 2020-07-23 14:44:17
Budowa Centrum Sportów Wodnych i Centrum Turystyki Zdrowotnej na terenie Cukrowni w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2020-07-07 14:29:36
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową towarzyszącą oraz budowa fermy fotowoltaicznej - (artykuł stracił ważność) 2020-07-01 07:36:02
Budowa systemu ujmowania biogazu z kwater nr III i IV składowiska odpadów w celu produkcji i wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby Zakładu NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach , gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2020-07-01 07:34:18
Budowa zakładu hodowlano-produkcyjnego trzody chlewnej o łącznej obsadzie 1901,14 DJP, na działce o nr ewidencyjnym 26/1, obręb Jadowniki Rycerskie, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie. - (artykuł stracił ważność) 2020-06-30 07:55:06
Rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez ukształtowanie wspólnej pryzmy odpadów w obrębie kwater I, II i IV składowiska na działkach nr 168, 169/1 oraz 162, obręb Wawrzynki, gmina Żnin - (artykuł stracił ważność) 2020-06-19 10:33:22
Budowa w obrębie Kaczkowo na działkach 5 i 6, w gminie Żnin elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi. - (artykuł stracił ważność) 2020-06-17 11:49:22
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zabudową towarzyszącą. - (artykuł stracił ważność) 2020-06-17 11:45:47
Ogłoszenie o sprzedaży drewna - (artykuł stracił ważność) 2020-06-05 07:57:40
Aukcja-sprzedaz drewna pochodzącego z lasów gminnych Gminy Żnin w ilości 518,98 mp - (artykuł stracił ważność) 2020-03-23 09:54:43
Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kierzkowo - (artykuł stracił ważność) 2020-01-31 10:01:34
Aukcja - sprzedaż drewna pochodzącego z lasów gminnych gminy Żnin w ilości 518,98 mp - (artykuł stracił ważność) 2020-01-08 12:44:22
Obwieszczenie dotyczące " Modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków w Jaroszewie" na działkach nr 193, 174/8 położonych w obrębię ewidencyjnym Jaroszewo, gmina Żnin" - (artykuł stracił ważność) 2019-12-17 08:26:01
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - (artykuł stracił ważność) 2019-07-30 07:59:07
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji 2019-07-25 12:50:14
Zarządzenie porządkowe nr 1/2019 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Janowiec Wielkopolski 2019-07-25 12:24:56
Wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuję spalanie paliw (tzw. "uchwała antysmogowa") AKTUALIZACJA 2019-07-25 12:16:56
Obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 5 lipca 2019 r. - (artykuł stracił ważność) 2019-07-15 10:12:51
Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2019-07-08 08:53:11
Przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek w lasach stanowiących własność Gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2019-02-28 07:34:33
Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca "uchwały antysmogowej" oraz o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych 2019-02-27 09:12:31
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 - (artykuł stracił ważność) 2019-01-18 12:54:08
Azbest - coroczny obowiązek składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest" 2019-01-17 11:32:11
Informacja dotycząca projektu Czyste Powietrze 2019-01-03 09:09:36
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych w 2018 r. 2018-10-26 10:06:34
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-10-26 09:18:31
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. 2018-06-26 13:54:36
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew - (artykuł stracił ważność) 2018-06-26 08:31:45
Informacja o przeprowadzeniu zabiegów środkami ochrony roślin na terenie RDLP Toruń - (artykuł stracił ważność) 2018-05-22 07:27:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2018-04-25 09:06:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 2 sołectwo Wenecja - (artykuł stracił ważność) 2018-04-25 09:04:55
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na proekologiczne systemy grzewcze 2018-02-27 08:30:45
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni w 2018 r. 2018-02-07 10:53:22
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2018 r. 2017-12-22 12:42:30
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych w 2017 r. 2017-11-16 14:29:58
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU) - (artykuł stracił ważność) 2017-09-20 11:31:47
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo - (artykuł stracił ważność) 2017-07-11 08:20:07
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2017-07-11 08:19:16
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni w 2017 r. 2017-06-28 08:28:40
Obwieszczenie w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żnin na lata 2017 -2020 z perspektywą do roku 2025 - (artykuł stracił ważność) 2017-05-22 15:20:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki CERPLON PPHU sp. z o.o. w Cerekwicy - (artykuł stracił ważność) 2019-06-27 14:43:47
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Łabiszyna 2019-05-16 13:36:57
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie - (artykuł stracił ważność) 2017-02-14 07:28:51
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce - (artykuł stracił ważność) 2017-02-14 07:26:53
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie - (artykuł stracił ważność) 2017-02-14 07:25:51
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2017-02-14 07:24:43
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 1 sołectwo Skarbienice - (artykuł stracił ważność) 2017-01-16 08:13:05
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 3 sołectwo Chomiąża Księża - (artykuł stracił ważność) 2017-01-16 08:12:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 5 sołectwo Wójcin - (artykuł stracił ważność) 2017-01-16 08:10:38
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin w 2017 roku 2016-12-13 11:30:07
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA - (artykuł stracił ważność) 2016-11-16 11:11:58
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA - (artykuł stracił ważność) 2016-11-16 11:10:37
Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GMINY ŻNIN 2016-06-14 10:50:50
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania ws. zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 6: od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem)" 2016-04-26 16:15:04
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni 2016-04-05 11:04:42
Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo - (artykuł stracił ważność) 2019-11-04 10:38:23
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2016 roku 2015-11-17 09:11:54
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość ?GPZ Żnin na terenie gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2015-11-13 11:31:25
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina- etap 2 - (artykuł stracił ważność) 2015-11-13 11:29:42
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych w 2015 r. 2015-08-04 16:24:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP I - sołectwo Wójcin - (artykuł stracił ważność) 2015-07-16 07:32:36
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Góra" dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego - (artykuł stracił ważność) 2015-07-16 07:31:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo - (artykuł stracił ważność) 2015-07-16 07:30:17
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - (artykuł stracił ważność) 2015-02-16 07:36:47
budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Bekanówka - Jaroszewo - (artykuł stracił ważność) 2015-02-11 09:49:32
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych przepompowni lub oczyszczalni ścieków - (artykuł stracił ważność) 2014-04-28 08:00:07
Obwieszczenie nr 17/2021 Starosty Żnińskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-15 13:03:19
Obwieszczenie Wód Polskich o wydaniu decyzji znak: PO.RUZ.4210.209.2021.MD.10 - (artykuł stracił ważność) 2021-11-24 08:45:19
Obwieszczenie Starosty Żnińskiego nr 14/2021 z dnia 18.10.2021r. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-18 14:14:34
Zawiadomienie GDOŚ, znak:DOOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.36 - (artykuł stracił ważność) 2021-10-08 11:31:22
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żnin Zachód - (artykuł stracił ważność) 2021-10-01 07:33:27
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Centrum" - (artykuł stracił ważność) 2021-10-01 07:32:37
Obwieszczenie nr 13 Starosty Żnińskiego - (artykuł stracił ważność) 2021-09-28 13:43:21
Obwieszczenie nr 12 Starosty Żnińskiego - (artykuł stracił ważność) 2021-09-28 13:42:37
Zawiadomienie GDOŚ, znak: DOOŚ.-oaII.4200.30.2015.mk.33 - (artykuł stracił ważność) 2021-07-29 11:31:49
Gospodarka odpadami komunalnymi 2012-10-09 12:12:43
Co z tym azbestem? 2014-05-02 12:40:20
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2015 roku 2014-12-12 08:12:22
Informacja o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. 700-lecia - (artykuł stracił ważność) 2014-04-17 07:33:43
dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej Kolonia Bekanówka - Jaroszewo - (artykuł stracił ważność) 2015-01-16 10:12:41
dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą \"Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Żnin o łącznej mocy do 36 MW w obrębie geodezyjnym miejscowości Murczynek, Murczyn, Dobrylewo oraz Wilczkowo gmina Żnin\" - (artykuł stracił ważność) 2015-01-09 08:06:27
dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej Kolonia Bekanówka - Jaroszewo - (artykuł stracił ważność) 2014-11-21 08:53:04
dotyczy budowy elektrowni wiatrowej na terenie działki nr 44 położonej w miejscowości Murczyn - (artykuł stracił ważność) 2014-10-30 07:38:36
informacja o przyjętej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Żnin Góra? dla terenu położonego przy ulicach: Składowej, Jasnej, Leszka Białego i Klemensa Janickiego - (artykuł stracił ważność) 2014-10-09 07:40:57
dotyczy budowy elektrowni wiatrowej na terenie działki nr 44 położonej w miejscowości Murczyn - (artykuł stracił ważność) 2014-09-24 14:05:11
Informacja dot. uzyskanego przez gminę Żnin dofinansowania na opracowanie Programu gospodarki ściekowej wraz z aktualizacją aglomeracji Żnin - (artykuł stracił ważność) 2014-09-18 11:37:09
postanowienie dot. projektu robót geologicznych dla badawczego, regionalnego profilu sejsmicznego 2D przez basen permski Obrzycko-Zabartowo - etap II Golęczewo-1, Szubin-IG1 - (artykuł stracił ważność) 2014-07-24 12:27:08
postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowY drogi powiatowej nr 2314 C Żnin - Janowiec Wlkp. - (artykuł stracił ważność) 2014-05-26 07:35:41
informacja o przyjętych zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmiescia Żnina - (artykuł stracił ważność) 2014-01-23 07:34:58
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2014 roku - (artykuł stracił ważność) 2013-10-25 10:44:27
informacja o przyjęciu planów miejscowych - (artykuł stracił ważność) 2013-07-11 14:56:42
zawieszenie postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Żnin o łącznej mocy do 36 MW w obrębie geodezyjnym miejscowości Murczynek, Murczyn, Dobrylewo oraz Wilczkowo gmina Żnin? - (artykuł stracił ważność) 2013-05-07 10:21:19
postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość ? GPZ Żnin?. - (artykuł stracił ważność) 2013-04-26 10:04:29
postanowienia o odmowie dopuszczenia do udzialu w postępowaniu na prawach strony - (artykuł stracił ważność) 2013-04-04 09:44:46
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwa ?Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Żnin o łącznej mocy do 36 MW w obrębie geodezyjnym miejscowości Murczynek, Murczyn, Dobrylewo oraz Wilczkowo gmina Żnin? - (artykuł stracił ważność) 2013-04-04 09:42:43
Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Żnin 2013-03-28 08:35:57
dotyczy przyjętejzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Żnin Góra? - (artykuł stracił ważność) 2013-03-28 07:56:28
Usuwanie azbestu - dotyczy realizacji zadania w 2013 roku - (artykuł stracił ważność) 2012-10-29 12:11:44
Dotyczy elektrowni wiatrowej na działce nr 44 w Murczynie - (artykuł stracił ważność) 2012-10-18 09:46:08
Dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą "Park Elektrowni Wiatrowych Żnin" - (artykuł stracił ważność) 2012-10-02 09:58:47
postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy elektrowni wiatrowej, na terenie działki nr 44 położonej w Murczynie - (artykuł stracił ważność) 2012-09-20 11:30:06
Dotyczy elektrowni wiatrowej na działce nr 44 w Murczynie 2012-09-17 12:12:43
Dotyczy farmy wiatrowej - Park Elektrowni Wiatrowych Żnin - (artykuł stracił ważność) 2012-09-12 10:20:29
Dotyczy elektrowni wiatrowej na działce nr 44 w Murczynie - (artykuł stracił ważność) 2012-08-30 10:25:12
Dotyczy odwołania od decyzji w sprawie parku elektrowni wiatrowych Żnin - (artykuł stracił ważność) 2012-08-16 11:00:54
Dotyczy Parku Elektrowni Wiatrowych Żnin - (artykuł stracił ważność) 2012-07-17 14:40:08
Informacja dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Żnin 2012-07-06 09:19:22
Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Żnin na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. - (artykuł stracił ważność) 2012-07-03 14:19:41
Dotyczy dopuszczenia na prawach strony - \ - (artykuł stracił ważność) 2012-06-01 13:51:40
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA przyjęcie planu miejscowego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin - II etap - (artykuł stracił ważność) 2020-11-02 12:13:31
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 - (artykuł stracił ważność) 2012-05-24 07:38:28
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA przyjecie planu miejscowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Latkowo-Wrzosy na terenie gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2020-10-30 11:42:42
Dotyczy parku elektrowni wiatrowych Żnin - (artykuł stracił ważność) 2012-05-15 10:09:37
Dotyczy MPZP południowo-zachodniej części miasta Żnina - (artykuł stracił ważność) 2012-04-12 11:47:19
Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej") a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu 2019-01-25 12:43:40
Przyjęcie zmiany MPZP śródmieścia Żnina - (artykuł stracił ważność) 2011-12-05 08:54:08
Dofinansowanie działań związanych z usuwaniem odpadów azbestowych 2011-10-28 10:45:15
Przyjęcie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin na lata 2011 - 2032 2011-10-03 10:59:05
Apel do mieszkańców gminy Żnin posiadających na terenie swoich posesji wyroby zawierające azbest 2011-06-27 09:28:34
Dotyczy budowy zbiornika fruktozy, mikroturbiny wiatrowej 2011-06-15 09:59:11
Dotyczy farmy wiatrowej Gorzyce, Słabomierz 2011-06-09 09:50:02
Dotyczy farmy wiatrowej Bożejewice, Cerekwica, Sarbinowo 2011-05-31 13:01:07
Dotyczy modernizacji gazociągu na trasie Barcin-Żnin 2011-05-20 11:30:06
dot. przyjętej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin 2011-04-28 11:56:27
dot. przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo 2011-04-28 11:54:36
Informacja o środowisku i jego ochronie 2011-05-05 13:24:11
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2011-04-28 11:51:57
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami - stan na 31.12.2010r. 2011-04-28 11:48:18
dot. wszczętego postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja gazociągu w/c relacji Latkowo-Nakło n/Not. na odcinku Barcin - Żnin" 2011-04-28 11:46:08
dot. przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś 2011-04-28 11:44:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Duch

Data wytworzenia:
05 maj 2011

Osoba dodająca informacje

Michał Duch

Data publikacji:
05 maj 2011, godz. 13:27

Osoba aktualizująca informacje

Michał Duch

Data aktualizacji:
05 maj 2011, godz. 13:27