Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała rady miejskiej w Żninie


Lista artykułów

<
Tytuł Data publikacji
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Żnin od 2023 roku 2022-11-30 14:36:56
[URM_LIII-481-2022] w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (uchwała w części nieważna - Uchwała Nr X/35/2022 Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2022 r.) 2022-06-13 15:10:43
Uchwała Nr LIV/508/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt 2022-04-13 08:25:05
Uchwała Nr LIV/507/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin 2022-04-13 08:18:27
[URM_L-437-2021] w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 2022-01-11 10:12:07
[URM_L-435-2021 2022-01-11 10:06:09
IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH 2022-01-11 09:57:15
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2022-01-11 09:56:09
[URM_l-436-2021] w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2022 rok 2022-01-11 09:53:59
[URM_434-2021] w sprawie określenia na 2022 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 2022-01-11 09:44:50
[URM_LII-451-2021] w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2022-01-04 13:56:02
[URM_LII-450-2021] w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok 2022-01-04 13:53:11
Uchwała Nr XXXV/386/2021 Rady Miejskiej w Żninie, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw: Kaczkowo, Kaczkówko, Sulinowo, Sulinowo Bekanówka, dotyczących nadania nowych statutów tym jednostkom pomocniczym Gminy Żnin i treści tych statutów. 2021-07-15 09:51:25
[URM_XXIX-313-2021] w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 2021-02-24 10:57:23
[URM_XXIX-314-2021] w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żnin 2021-02-24 10:52:39
[URM_XXIX-313-2021] w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 2021-02-24 10:43:01
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin 2021-01-07 10:06:01
[URM_XXVIII-302-2020] w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2021-01-05 16:46:59
[URM_XXVIII-301-2020] w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok 2021-01-05 16:43:06
Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-01-04 08:53:40
Uchwała Nr XXVI/287/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin 2021-01-04 08:31:11
Uchwała Nr XXVI/288/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-01-04 08:30:03
[URM_XXVI-285-2020] w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2021 2020-12-22 12:26:51
[URM_XXVI-283-2020] w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2021 rok 2020-12-22 11:53:17
[URM_XXVI-284-2020] w sprawie określenia na 2021 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 2020-12-22 11:37:06
Uchwała NR XV/164/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat 2020-01-08 12:17:42
[URM_XVI-181-2019] w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2020-01-03 12:36:17
[URM_XV-156-2019] w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żnin 2019-12-10 16:17:24
[URM_XV-159-2019] w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020 2019-12-10 16:07:10
[URM_XV-157-2019] w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok 2019-12-10 16:00:43
[URM_XV-158-2019] w sprawie określenia na 2020 rok stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 2019-12-10 15:55:32
Statut Gminy Żnin z dnia 25 października 2019 r. (Uchwała nr XIV/154/2019 Rady Miejskiej w Żninie) 2019-12-06 13:56:57
Uchwała Nr VIII/87/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2019-05-21 08:27:35
Uchwała Nr V/50/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2019-02-12 11:07:55
UCHWAŁA NR IV/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2019-01-08 10:17:59
UCHWAŁA NR IV/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok 2019-01-08 10:16:33
UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 2019-01-08 09:31:14
UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019 2019-01-08 09:23:11
UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok 2019-01-08 09:09:12
Uchwała Nr XIV/149/2015 RADY Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2019-01-08 08:36:16
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 2019-01-08 08:33:07
Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze 2018-12-13 14:35:24
Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2018-12-13 14:34:45
Uchwała nr XLVIII/591/2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2018-10-16 07:54:57
Uchwała nr XLVIII/599/2018 w sprawie nadania statutu Gminie Żnin 2018-10-09 15:20:02
Uchwała nr XLVIII/598/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023" 2018-10-09 15:18:57
Uchwała nr XLVIII/597/2018 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żninie 2018-10-09 15:17:40
Uchwała nr XLVIII/596/2018 zmieniające uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Poprzecznej w Żninie 2018-10-09 15:16:58
Uchwała nr XLVIII/595/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 2018-10-09 15:15:49
Uchwała nr XLVIII/594/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej 2018-10-09 15:14:56
Uchwała nr XLVIII/593/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy 2018-10-09 15:13:32
Uchwała nr XLVIII/592/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na nieruchomości położone w Żninie 2018-10-09 15:12:32
Uchwała nr XLVIII/590/2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze 2018-10-09 15:04:48
Uchwała nr XLVIII/589/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok 2018-10-09 15:03:58
Uchwała Nr XLVII/580/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-13 13:49:08
Uchwała nr XLVII/587/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 2018-09-12 11:43:57
Uchwała nr XLVII/586/2018 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w Gminie Żnin 2018-09-12 11:43:27
Uchwała nr XLVII/585/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021 2018-09-12 11:42:59
Uchwała nr XLVII/584/2018 w sprawie uchwalenia Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018 - 2025 2018-09-12 11:42:33
Uchwała nr XLVII/583/2018 w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku sosna wejmutka o obwodzie pnia 279 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec 2018-09-12 11:41:55
Uchwała nr XLVII/582/2018 w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku buk zwyczajny o obwodzie pnia 306 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec 2018-09-12 11:41:29
Uchwała nr XLVII/581/2018 w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku sosna czarna o obwodzie pnia 273 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec 2018-09-12 11:40:59
Uchwała nr XLVII/580/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-12 11:40:17
Uchwała nr XLVII/579/2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy Poprzecznej w Żninie 2018-09-12 11:38:39
Uchwała nr XLVII/578/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew 2018-09-12 11:37:28
Uchwała nr XLVII/577/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś 2018-09-12 11:37:01
Uchwała nr XLVII/576/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej w miejscowości Dochanowo 2018-09-12 11:36:32
Uchwała nr XLVII/575/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo 2018-09-12 11:35:30
Uchwała nr XLVII/574/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2018-2022 2018-09-12 11:34:58
Uchwała nr XLVII/573/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-09-12 11:34:22
Uchwała nr XLVII/572/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie 2018-09-12 11:33:53
Uchwała nr XLVII/588/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu. 2018-09-12 11:32:08
Uchwała nr XLVII/570/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2018-09-12 11:31:38
Uchwała nr XLVII/569/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok 2018-09-12 11:30:37
Uchwala Nr XLIV/528/2018 w sprawie podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2018-08-17 08:08:42
Uchwała Nr XLVI/568/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żnin 2018-07-30 13:59:39
Uchwała Nr XLVI/567/2018 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich 2018-07-30 13:59:05
Uchwała Nr XLVI/566/2018 w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka 2018-07-30 13:58:30
Uchwała Nr XLVI/565/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2018-07-30 13:45:19
Uchwała Nr XLVI/564/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok 2018-07-30 13:43:59
Uchwała Nr XLVI/563/2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok 2018-07-30 13:42:55
Uchwała Nr XLV/562/2018 w sprawie zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2018-06-22 09:53:43
Uchwała Nr XLV/560/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. 2018-06-22 09:51:57
Uchwała Nr XLV/559/2018 w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w statucie gminy Żnin. 2018-06-22 09:51:02
Uchwała Nr XLV/558/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. 2018-06-22 09:49:58
Uchwała Nr XLV/557/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Żnin. 2018-06-22 09:48:44
Uchwała Nr XLV/556/2018 w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Jeziora Żnińskiego Małego, część piaszczysta północna oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Żnin na rok 2018. 2018-06-22 09:46:56
Uchwała Nr XLV/555/2018 w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Jeziora Żnińskiego Małego, część piaszczysta południowa oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Żnin na rok 2018. 2018-06-22 09:46:08
Uchwała Nr XLV/554/2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu gałęzi drzewa gatunku dąb szypułkowy, stanowiącego pomnik przyrody, znajdującego się na terenie miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin oraz drzewa gat. lipa drobnolistna znajdującego się na terenie miasta Żnina, gmina Żnin. 2018-06-22 09:45:15
Uchwała Nr XLV/553/2018 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 2018-06-22 09:44:03
Uchwała Nr XLV/552/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 2018-06-22 09:40:51
Uchwała Nr XLV/551/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew. 2018-06-22 09:35:12
Uchwała Nr XLV/550/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin. 2018-06-22 09:34:17
Uchwała Nr XLV/549/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo. 2018-06-22 09:33:15
Uchwała Nr XLV/548/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo. 2018-06-22 09:32:10
Uchwała Nr XLV/547/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu położonego w Żninie. 2018-06-22 09:31:00
Uchwała Nr XLV/546/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem nieruchomości położonej w Gorzycach. 2018-06-22 09:27:50
Uchwała Nr XLV/545/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu użytkowego położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia. 2018-06-22 09:26:50
Uchwała Nr XLV/544/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Orzeszkowej. 2018-06-22 09:25:54
Uchwała Nr XLV/543/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem pomieszczenia użytkowego położonego w Jadownikach Rycerskich. 2018-06-22 09:23:36
Uchwała Nr XLV/542/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości położonej w Cerekwicy. 2018-06-22 09:22:35
Uchwała Nr XLV/541/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej. 2018-06-22 09:21:49
Uchwała Nr XLV/540/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. 2018-06-22 09:20:09
Uchwałą Nr XLV/539/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia, których przedmiotem są te same nieruchomości położone w Rydlewie, Jadownikach Rycerskich i Gorzycach. 2018-06-22 09:19:21
Uchwała Nr XLV/538/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Brzyskorzystewku. 2018-06-22 09:18:28
Uchwała Nr XLV/537/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. 2018-06-22 09:17:11
Uchwała Nr XLV/536/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żninie. 2018-06-22 09:16:17
Uchwała Nr XLV/535/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2018-2022. 2018-06-22 09:14:34
Uchwała Nr XLV/534/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu. pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok. 2018-06-22 09:13:47
Uchwała Nr XLV/533/2018 w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. 2018-06-22 09:12:47
Uchwała Nr XLV/532/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. 2018-06-22 09:09:56
Uchwała Nr XLV/531/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. 2018-06-22 09:08:55
Uchwała Nr XLV/530/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. 2018-06-22 09:07:55
Uchwała Nr XLV/529/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2017 rok. 2018-06-22 09:06:54
Uchwala Nr XLIV/528/2018 w sprawie podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2018-05-14 13:55:00
Uchwala Nr XLIV/528/2018 w sprawie podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2018-05-11 13:57:18
Apel Nr 4 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie uczczenia 755. rocznicy nadania praw miejskich Żninowi oraz 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego. 2018-04-20 08:45:20
Uchwała Nr XLIII/527/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie za 2017 rok. 2018-04-20 08:31:33
Uchwała Nr XLIII/526/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie. 2018-04-20 08:30:43
Uchwała Nr XLIII/525/2018 w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego. 2018-04-20 08:29:55
Uchwała Nr XLIII/524/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020". 2018-04-20 08:29:03
Uchwała Nr XLIII/523/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023". 2018-04-20 08:28:11
Uchwała Nr XLIII/522/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2017 rok. 2018-04-20 08:27:13
Uchwała Nr XLIII/521/2018 w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2018 roku". 2018-04-20 08:26:03
Uchwała Nr XLIII/520/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu. 2018-04-20 08:24:55
Uchwała Nr XLIII/519/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Rydlewie. 2018-04-20 08:23:56
Uchwała Nr XLIII/518/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żninie. 2018-04-20 08:22:44
Uchwała Nr XLIII/517/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie. 2018-04-20 08:21:45
Uchwała Nr XLIII/516/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 2 sołectwo Wenecja. 2018-04-20 08:20:27
Uchwała Nr XLIII/515/2018 w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. 2018-04-20 08:19:43
Uchwała Nr XLIII/514/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030. 2018-04-20 08:18:45
Uchwała Nr XLIII/513/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. 2018-04-20 08:16:59
Uchwała Nr XLII/512/2018 w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie 2018-04-10 16:16:20
Uchwała Nr XLII/511/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie 2018-04-10 16:15:02
Uchwała Nr XLII/510/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie 2018-04-10 16:13:34
Uchwała Nr XLI/509/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie 2018-04-10 16:12:18
Uchwała Nr XLI/508/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie 2018-04-10 16:11:10
Uchwałą Nr XLII/507/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie 2018-04-10 16:10:16
Uchwałą Nr XLII/506/2018 ww sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie. 2018-04-10 16:08:51
Uchwała Nr XLII/505/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie 2018-04-10 16:07:53
Uchwała Nr XLII/504/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie 2018-04-10 16:06:39
Uchwała Nr XLII/503/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie 2018-04-10 16:05:28
Uchwała Nr XLI/502/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 15:00:12
Uchwała Nr XLI/501/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:59:21
Uchwała Nr XLI/500/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:58:28
Uchwała Nr XLI/499/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:57:45
Uchwała Nr XLI/498/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:56:41
Uchwałą Nr XLI/497/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:55:32
Uchwała Nr XLI/496/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:54:41
Uchwałą Nr XLI/495/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:53:17
Uchwała Nr XLI/494/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:52:12
Uchwała Nr XLI/493/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:51:16
Uchwała Nr XLI/492/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:50:04
Uchwała Nr XLI/491/2018 w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:49:11
Uchwała Nr XLI/490/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. 2018-03-13 14:48:18
Uchwała Nr XLI/489/2018 w w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie 2018-03-13 14:47:14
Uchwała Nr XL/486/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości. 2018-02-01 13:48:08
Uchwała Nr XL/481/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. 2018-02-01 13:47:23
Uchwała Nr XL/488/2018 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Słębowie. 2018-01-30 12:46:17
Uchwała Nr XL/487/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. 2018-01-30 12:44:30
Uchwała Nr XL/485/2018 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Żnin, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 2018-01-30 12:42:12
Uchwała Nr XL/484/2018 w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin. 2018-01-30 12:39:48
Uchwała Nr XL/483/2018 uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 2018-01-30 11:46:27
Uchwała Nr XL/482/2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ?pomnik przyrody? z wybranych drzew z terenu gminy Żnin. 2018-01-30 11:44:53
Uchwała Nr XL/480/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Podgórzynie. 2018-01-30 11:42:46
Uchwała Nr XL/478/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Żninie. 2018-01-30 11:41:00
Uchwała Nr XL/477/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. 2018-01-30 11:40:09
Uchwała Nr XL/476/2018 w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok. 2018-01-30 11:38:58
Uchwała nr XXXIX/467/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030 2018-01-05 10:15:10
Uchwała nr XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok 2018-01-05 10:06:06
Uchwała Nr XXXIX/470/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2017 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 2018-01-04 13:00:11
Uchwała Nr XXXIX/468/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. 2018-01-04 12:59:26
Uchwała Nr XXXVIII/446/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok 2018-01-03 14:28:40
Uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia WZORÓW FORMULARZY obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2018-01-03 14:27:49
Uchwała Nr XXXVIII/447/2017 w sprawie określenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 2018-01-03 14:25:50
Uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia WZORÓW FORMULARZY obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2018-01-03 14:24:04
Uchwała Nr XXXIX/466/2017 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok 2018-01-03 11:20:21
Uchwała Nr XXXIX/475/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2018 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2018-01-03 08:07:58
Uchwała Nr XXXIX/474/2017 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2018 rok. 2018-01-03 08:06:56
Uchwała Nr XXXIX/473/2017 w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich. 2018-01-03 08:06:02
Uchwała Nr XXXIX/472/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same lokale użytkowe, położone w Żninie przy ul. Potockiego. 2018-01-03 08:05:14
Uchwała Nr XXXIX/471/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2018-01-03 08:04:13
Uchwała Nr XXXIX/469/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2018-01-03 08:00:54
Uchwała Nr XXXIX/467/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030. 2018-01-03 07:58:41
Uchwała Nr XXXVIII/465/2017 w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów na potrzeby jednostek obsługiwanych. 2017-12-05 16:14:40
Uchwała Nr XXXVIII/464/2017 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 2017-12-05 16:13:56
Uchwała Nr XXXVIII/463/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu. 2017-12-05 16:13:09
Uchwała Nr XXXVIII/462/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2018. 2017-12-05 16:12:10
Uchwała Nr XXXVIII/461/2017 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2017-12-05 16:11:25
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 w sprawie przyznawania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym. 2017-12-05 16:10:42
Uchwała Nr XXXVIII/459/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem są te same części nieruchomości położonych w Żninie. 2017-12-05 16:09:08
Uchwała Nr XXXVIII/458/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza. 2017-12-05 16:08:20
Uchwała Nr XXXVIII/457/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Potockiego. 2017-12-05 16:07:37
Uchwała Nr XXXVIII/456/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położona w Żninie przy ul. Słonecznej. 2017-12-05 16:06:50
Uchwała Nr XXXVIII/455/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. 2017-12-05 16:05:45
Uchwała Nr XXXVIII/454/2017 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sienkiewicza. 2017-12-05 16:05:06
Uchwała Nr XXXVIII/453/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali niemieszkalnych, stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Żninie przy ul. Szpitalnej. 2017-12-05 16:04:21
Uchwała Nr XXXVIII/452/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Szpitalnej. 2017-12-05 16:03:35
Uchwała Nr XXXVIII/451/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Januszkowie. 2017-12-05 16:02:51
Uchwała Nr XXXVIII/450/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-12-05 16:01:49
Uchwała Nr XXXVIII/449/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-12-05 15:59:54
Uchwała Nr XXXVIII/448/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018. 2017-12-05 15:59:15
Uchwała Nr XXXVIII/447/2017 w sprawie określenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. 2017-12-05 15:58:35
Uchwała Nr XXXVIII/446/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok. 2017-12-05 15:57:39
Uchwała nr XXXVII/426/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka 2017-11-13 10:12:40
Uchwała Nr XXXVII/445/2017 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" oraz tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Żnin?. 2017-10-31 15:37:00
Uchwała Nr XXXVII/444/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-10-31 15:35:31
Uchwała Nr XXXVII/443/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-10-31 15:34:19
Uchwałą Nr XXVII/442/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. 2017-10-31 15:32:12
Uchwała Nr XXXVII/441/2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie. 2017-10-31 15:26:26
Uchwała Nr XXXVII/440/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich i Publiczne Gimnazjum nr 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie. 2017-10-31 15:20:17
Uchwałą Nr XXXVII/439/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie. 2017-10-31 15:18:07
Uchwała Nr XXXVII/438/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Słębowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słębowie. 2017-10-31 15:16:39
Uchwała Nr XXXVII/437/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Klemensa Janickiego w Januszkowie 2017-10-31 15:15:21
Uchwała Nr XXXVII/436/2017 w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023". 2017-10-31 15:13:27
Uchwała Nr XXXVII/435/2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 2017-10-31 15:12:13
Uchwała Nr XXXVII/434/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Sulinowie. 2017-10-31 15:11:04
Uchwała Nr XXXVII/433/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej. 2017-10-31 15:08:30
Uchwała Nr XXXVII/432/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Dobrylewie. 2017-10-31 15:04:10
Uchwała Nr XXXVII/431/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. 2017-10-31 15:01:09
Uchwałą Nr XXXVII/430/2017 w sprawie wniesienia przez Gminę Żnin udziałów do "PUK" Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Żninie. 2017-10-31 15:00:07
Uchwała Nr XXXVII/429/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin, nieruchomości położonej w Chomiąży Księżej. 2017-10-31 14:59:02
Uchwała Nr XXXVII/428/2017 w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin. 2017-10-31 14:58:12
Uchwała Nr XXXVII/427/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-10-31 14:56:20
Uchwała Nr XXXVII/426/2017 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka. 2017-10-31 14:55:25
Uchwała NR XXXVI/425/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-10-10 12:04:19
Uchwała Nr XXXVI/424/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-10-10 12:03:14
Uchwała Nr XXXVI/423/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2017 rok. 2017-10-10 12:02:22
Uchwała Nr XXXV/422/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. 2017-09-14 11:14:00
Uchwała Nr XXXV/421/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie 2017-09-14 11:13:28
Uchwała Nr XXXV/420/2017 w sprawie nadania nazwy rondu w Żninie. 2017-09-14 11:12:26
Uchwała Nr XXXV/419/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żnin do partnerskiego projektu: ?Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2017 - 2021. 2017-09-14 11:10:54
Uchwała Nr XXXV/418/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. 2017-09-14 11:08:15
Uchwała Nr XXXV/417/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-09-14 10:58:59
Uchwała Nr XXXV/416/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-09-14 10:57:42
Uchwała Nr XXXV/415/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2017 rok. 2017-09-14 10:56:26
Uchwała Nr XXXV/414/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Żnin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. 2017-09-14 10:54:34
Uchwała Nr XXXV/413/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU). 2017-09-14 10:53:38
Uchwała Nr XXXV/412/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żninie. 2017-09-14 10:52:43
Uchwała Nr XXXV/411/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin części nieruchomości położonej w Dobrylewie. 2017-09-14 10:51:40
Uchwała Nr XXXV/410/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sienkiewicza. 2017-09-14 10:48:41
Uchwała Nr XXXV/409/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sienkiewicza. 2017-09-14 10:47:26
Uchwała Nr XXXV/408/2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. 2017-09-14 10:46:18
Uchwała Nr XXXV/407/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wenecji. 2017-09-14 10:45:01
Uchwała Nr XXXV/406/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia. 2017-09-14 10:44:00
Uchwała Nr XXXV/401/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 2017-09-14 10:41:12
Uchwała Nr XXXV/405/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. 2017-09-14 10:37:52
Uchwała Nr XXXV/404/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Żnin udziałów do "PUK" Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Żninie. 2017-09-14 10:35:27
Uchwała Nr XXXV/403/2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Żninie. 2017-09-14 10:33:29
Uchwała Nr XXXV/402/2017 w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2017-09-14 10:31:36
Uchwała Nr XXXIII/471/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie zmian w podziale gminy Żnin na okręgi wyborcze 2017-07-06 15:29:05
Uchwała Nr XX/225/2012 w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze 2017-07-06 15:26:31
Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2017-07-06 15:23:51
Uchwała Nr XXXIV/496/2014 w sprawie zmian i aktualizacji w podziale gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2017-07-06 15:22:56
Uchwała Nr XXXII/436/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2017-07-06 15:22:03
Uchwała Nr XXI/244/2012 w sprawie podziału Gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2017-07-06 15:20:38
Uchwała Nr XXXIV/397/2017 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze 2017-07-06 15:09:32
Uchwała Nr XXXIV/398/2017 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 2017-07-06 15:08:53
Uchwała Nr XXXIV/389/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia. 2017-07-05 09:04:21
Uchwała Nr XXXIV/400/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin. 2017-07-04 16:21:47
Uchwała Nr XXXIV/398/2017 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 2017-07-04 16:19:08
Uchwałą Nr XXXIV/397/2017 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze 2017-07-04 16:18:19
Uchwałą Nr XXXIV/396/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu. 2017-07-04 16:17:27
Uchwałą Nr XXXIV/395/2017 w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki nad grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy Żnin. 2017-07-04 16:16:31
Uchwała Nr XXXIV/394/2017 w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Żnin na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2025". 2017-07-04 16:15:41
Uchwałą Nr XXXIV/393/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo. 2017-07-04 16:14:45
Uchwała Nr XXXIV/392/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie. 2017-07-04 16:13:31
Uchwała Nr XXXIV/391/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu. 2017-07-04 16:12:46
Uchwała Nr XXXIV/390/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. 2017-07-04 16:11:10
Uchwała Nr XXXIV/388/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Chomiąży Księżej. 2017-07-04 16:09:32
Uchwała Nr XXXIV/387/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2017-07-04 16:08:44
Uchwała Nr XXXIV/386/2017 w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. 2017-07-04 16:07:39
Uchwała Nr XXXIV/385/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017 - 2030. 2017-07-04 16:06:30
Uchwała Nr XXXIV/384/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-07-04 16:05:23
Uchwała Nr XXXIV/383/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. 2017-07-04 16:03:27
Uchwała Nr XXXIV/382/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2016 rok. 2017-07-04 16:02:00
Uchwała Nr XXXIII/381/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin. 2017-06-07 09:25:43
Uchwała Nr XXXIII/380/2017 w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin. 2017-06-07 09:23:15
Uchwała Nr XXXIII/379/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej. 2017-06-07 09:21:12
Uchwała Nr XXXIII/378/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Gorzycach i Żninie. 2017-06-07 09:20:11
Uchwała Nr XXXIII/377/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żninie. 2017-06-07 09:19:03
Uchwała Nr XXXIII/376/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Fabrycznej. 2017-06-07 09:18:02
Uchwała Nr XXXIII/375/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Sarbinowie. 2017-06-07 09:16:50
Uchwała Nr XXXIII/374/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomość położoną w Gorzycach. 2017-06-07 09:15:50
Uchwała Nr XXXIII/373/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej. 2017-06-07 09:14:47
Uchwała Nr XXXIII/372/2017 w sprawie w sprawie zmiany nazwy ulicy Nowotki w Żninie. 2017-06-07 09:13:14
Uchwała Nr XXXIII/371/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w Żninie. 2017-06-07 09:12:19
Uchwała Nr XXXIII/370/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 lipca w Żninie. 2017-06-07 09:11:13
Uchwała Nr XXXIII/369/2017 w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego. 2017-06-07 09:09:35
Uchwała Nr XXXIII/368/2017 w sprawie przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu nowego statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2017-06-07 09:05:48
Uchwała Nr XXXIII/367/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-06-07 09:03:47
Uchwała Nr XXXIII/366/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-06-07 08:53:15
Uchwała Nr XXXIII/365/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. 2017-06-07 08:51:43
Uchwała Nr XXXIII/364/2017 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017- 2020". 2017-06-07 08:50:12
Uchwała Nr XXXI/363/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie za 2016 rok. 2017-04-03 10:42:14
Uchwałą Nr XXXI/362/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. 2017-04-03 10:41:12
Uchwała Nr XXXI/361/2017 w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin. 2017-04-03 10:40:17
Uchwała Nr XXXI/360/2017 uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin. 2017-04-03 10:38:35
Uchwałą Nr XXXI/359/2017 w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-04-03 10:35:55
Uchwała Nr XXXI/358/2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-04-03 10:35:00
Uchwała Nr XXXI/357/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-04-03 10:33:37
Uchwała Nr XXXI/356/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-04-03 10:32:12
Uchwała Nr XXXI/355/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Żninie. 2017-04-03 10:30:31
Uchwała Nr XXXI/354/2017 w wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Sulinowie. 2017-04-03 10:28:48
Uchwała Nr XXXI/353/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Podgórnej. 2017-04-03 10:26:35
Uchwała Nr XXXI/352/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Kierzkowie i Wójcinie. 2017-04-03 10:25:36
Uchwała Nr XXXI/351/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za rok 2016. 2017-04-03 10:19:55
Uchwała r XXXI/350/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Żnin do nowego ustroju szkolnego. 2017-04-03 10:18:40
Uchwała Nr XXXI/349/2017 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Żninie. 2017-04-03 10:17:34
Uchwała Nr XXXI/348/2017 w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. 2017-04-03 10:15:53
Uchwała Nr XXXI/347/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. 2017-04-03 10:14:29
Uchwała Nr XXXI/346/2017 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Kaczkowo i Kaczkówko jako jednostkach pomocniczych Gminy Żnin. 2017-04-03 10:11:18
Uchwałą Nr XXX/345/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Żnin do nowego ustroju szkolnego 2017-02-20 12:29:35
Uchwała Nr XXIX/343/2017 w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin 2017-02-10 08:35:54
Uchwała Nr XXIX/338/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie. 2017-01-31 15:05:10
Uchwała Nr XXIX/336/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie. 2017-01-31 14:59:44
Uchwała Nr XXIX/344/2017 w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2017-01-31 14:40:01
Uchwała Nr XXIX/342/2017 w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych. 2017-01-31 14:34:54
Uchwała Nr XXIX/341/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok 2017-01-31 14:33:58
Uchwała Nr XXIX/340/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2017-01-31 14:33:06
Uchwała Nr XXIX/339/2017 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Żnin. 2017-01-31 14:32:07
Uchwała Nr XXIX/337/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce. 2017-01-31 14:30:06
Uchwała Nr XXIX/335/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie. 2017-01-31 14:28:36
Uchwała NR XXIX/334/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie. 2017-01-31 14:27:49
Uchwała Nr XXIX/333/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie. 2017-01-31 14:26:39
Uchwała Nr XXIX/332/2017w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew. 2017-01-31 14:25:40
Uchwała Nr XXIX/331/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin. 2017-01-31 14:24:35
Uchwała Nr XXIX/330/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem nieruchomości położonych w Żninie. 2017-01-31 14:23:25
Uchwała Nr XXIX/329/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie. 2017-01-31 14:22:39
Uchwała Nr XXIX/328/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Podgórzynie. 2017-01-31 14:21:50
Uchwała Nr XXIX/327/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność gminy Żnin, położonej w Rydlewie. 2017-01-31 14:20:45
Uchwała Nr XXIX/326/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. 2017-01-31 14:20:00
Uchwała Nr XXIX/325/2017 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 2017-01-31 14:18:55
Uchwała Nr XXIX/324/2017 w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym. 2017-01-31 14:17:27
Uchwała Nr XXIX/323/2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020". 2017-01-31 14:16:55
Uchwała Nr XXIX/322/2017 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaczkówko jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin. 2017-01-31 14:16:03
Uchwała Nr XXIX/321/2017 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaczkowo jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin. 2017-01-31 14:15:12
Uchwała Nr XXIX/320/2017 w sprawie podziału dotychczasowego Sołectwa Kaczkowo - Kaczkówko w Gminie Żnin na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko. 2017-01-31 14:14:26
Uchwała Nr XXIX/319/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. 2017-01-31 14:13:25
Uchwała Nr XXIX/318/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. 2017-01-31 14:12:36
Uchwała Nr XXIX/317/2017 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 2017-01-31 14:11:45
Terminy posiedzeń Komisji Rady - 20.01.2017 2017-01-19 13:30:43
Uchwała nr XXVIII/313/2016 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030 2017-01-13 13:24:20
Uchwała nr XXVIII/312/2016 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 2017-01-13 13:23:49
Apel Nr 2/2016 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie projektowanych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych ze strategią zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. 2017-01-09 12:55:35
Uchwała Nr XXVIII/316/2016 w sprawie nadania imienia Stadionowi Miejskiemu przy ul. Gnieźnieńskiej w Żninie 2017-01-09 12:48:33
Uchwała Nr XXVIII/315/2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2017 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2017-01-09 12:43:47
Uchwała Nr XXVIII/313/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-01-09 12:38:34
Uchwała Nr XXVIII/312/2016 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-01-09 12:36:15
Uchwała Nr XXVIII/311/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin. 2017-01-09 12:34:28
Uchwałą Nr XXVIII/310/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-01-09 12:33:16
Uchwała Nr XXVIII/309/2016 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 2017-01-09 12:32:07
Uchwała Nr XXVIII/308/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2016 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 2017-01-09 12:29:49
Uchwała Nr XXVIII/307/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2017-01-09 12:28:41
Uchwała nr XXVII/294/2016 Rady Miejskiej w Żninie uchylająca Uchwałę Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów 2017-01-02 08:56:07
Uchwała nr XXVII/293/2016 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 2017-01-02 08:54:00
Uchwała nr XXVII/292/2016 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2017 2017-01-02 08:48:03
Uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia WZORÓW FORMULARZY obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2017-01-02 08:40:29
Uchwała nr XVII/290/2016 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok 2017-01-02 08:29:38
Uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia WZORÓW FORMULARZY obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2017-01-02 08:27:49
Uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia WZORÓW FORMULARZY obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2017-01-02 08:23:24
Uchwała nr XXVII/291/2016 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia na 2017 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 2017-01-02 08:22:30
Uchwała Nr XXV/284/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 2016-12-22 08:07:00
Uchwała Nr XXVII/306/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2007 r. Nr XII/74/2007 nadającej akt utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Żnińskiego Domu Kultury. 2016-12-14 10:25:07
Uchwała Nr XXVII/305/2016 w sprawie przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu nowego statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2016-12-14 10:24:13
Uchwała Nr XXVII/304/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP 5 sołectwo Wójcin. 2016-12-14 10:22:49
Uchwała Nr XXVII/303/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP 3 sołectwo Chomiąża Księża. 2016-12-14 10:21:49
Uchwała Nr XXVII/302/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP 1 sołectwo Skarbienice. 2016-12-14 10:20:56
Uchwała Nr XXVII/301/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości położonej w Żninie. 2016-12-14 10:19:48
Uchwała Nr XXVII/300/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów, na najem części nieruchomości położonej w Żninie. 2016-12-14 10:19:01
Uchwała Nr XXVII/299/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia. 2016-12-14 10:18:09
Uchwałą Nr XXVII/298/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2017. 2016-12-14 10:17:03
Uchwałą Nr XXVII/297/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żnin przez inne niż Gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 2016-12-14 10:16:13
Uchwała Nr XXVII/296/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-12-14 10:14:06
Uchwała Nr XXVII/295/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej. 2016-12-14 10:13:30
Uchwała Nr XXVII/294/2016 uchylająca uchwałę Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów 2016-12-14 10:12:31
Uchwała Nr XXVII/293/2016 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa. 2016-12-14 10:11:07
Uchwała Nr XXVII/292/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2017. 2016-12-14 10:09:49
Uchwała Nr XXVII/291/2016 w sprawie określenia na 2017 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. 2016-12-14 10:08:12
Uchwała Nr XXVII/290/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok. 2016-12-14 10:07:00
Uchwała Nr XXVI/289/2016 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 2016-11-14 13:12:43
Uchwała Nr XXV/288/2016 w sprawie w sprawie nadania statutu Gminie Żnin. 2016-11-14 11:53:29
Uchwała Nr XXV/287/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin części nieruchomości przy ul. 700-lecia w Żninie. 2016-11-14 11:50:37
Uchwała Nr XXV/286/2016 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żnin na lata 2016-2025. 2016-11-14 11:48:43
Uchwała Nr XXV/285/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-11-14 11:47:31
Uchwała Nr XXV/284/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. 2016-11-14 11:45:45
Uchwała Nr XXV/283/2016 w sprawie zarządzenia wyborów rad osiedli w osiedlach nr 2,3, 4 i 5 w mieście Żninie jako w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin 2016-11-14 11:43:58
Uchwała Nr XXV/282/2016 w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2016-11-14 11:39:35
Uchwała Nr XXV/281/2016 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu gałęzi drzewa rodzaju dąb, stanowiącego pomnik przyrody, znajdującego się na terenie miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin. 2016-11-14 11:38:10
Uchwała Nr XXV/280/2016 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. 2016-11-14 11:37:16
Uchwałą Nr XXV/279/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/196/1999 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 1 Zarządu Miejskiego w Żninie z dnia 9 grudnia 1999 r. 2016-11-14 11:36:19
Uchwała Nr XXV/278/2016 zmieniająca w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin. 2016-11-14 11:34:51
Uchwała Nr XXV/277/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie Wsi. 2016-11-14 11:31:29
Uchwała Nr XXV/276/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Spokojnej. 2016-11-14 11:30:09
Uchwała Nr XXV/275/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. 2016-11-14 11:28:20
Uchwała Nr XXV/274/2016 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina - etap 2. 2016-11-14 11:26:45
Uchwała Nr XXV/273/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo. 2016-11-14 11:24:46
Uchwała nr XXV/283/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016 r. ws. zarządzenia wyborów rad osiedli w osiedlach nr 2, 3, 4 i 5 w mieście Żninie jako w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin 2016-11-10 14:54:18
Uchwała nr XXIV/268/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. ws. nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu nr 5 "Żnin - Stare Miasto" w Żninie 2016-11-10 14:52:35
Uchwała nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. ws. utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin (Osiedle nr 5) 2016-11-10 14:51:46
Uchwała nr XXIV/266/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. ws. nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" w Żninie 2016-11-10 14:50:59
Uchwała nr XXIV/265/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. ws. utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin (Osiedle nr 4) 2016-11-10 14:49:53
Uchwała nr XXIV/264/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. ws. nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu nr 3 "Żnin - Południowy-Zachód" w Żninie 2016-11-10 14:48:35
Uchwała nr XXIV/263/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. ws. nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie 2016-11-10 14:47:34
Uchwała nr XXIV/262/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 06 października 2016 r. ws. podziału Osiedla nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin 2016-11-10 14:46:24
Uchwała Nr XXV/272/2016 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2016-11-10 14:00:19
Uchwała Nr XXIV/271/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2016 rok. 2016-10-12 14:55:51
Uchwała Nr XXIV/270/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-10-12 14:53:38
Uchwała Nr XXIV/269/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu. 2016-10-12 14:50:20
Uchwała Nr XXIV/268/2016 w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 5 Żnin - Stare Miasto w Żninie. 2016-10-12 14:47:04
Uchwała Nr XXIV/267/2016 w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin. 2016-10-12 14:45:38
Uchwała Nr XXIV/266/2016 w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 4 "Krzyckówko" w Żninie. 2016-10-12 14:43:48
Uchwała Nr XXIV/265/2016 w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin. 2016-10-12 14:41:42
Uchwała Nr XXIV/263/2016 w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie. 2016-10-12 14:39:23
Uchwała Nr XXIV/262/2016 w sprawie podziału Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin. 2016-10-12 14:38:20
Uchwałą Nr XXIII/261/2016 w sprawie wyznaczenia członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin. 2016-09-15 08:55:12
Uchwałą Nr XXIII/260/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Żnin do Stowarzyszenia Lokalnego Rozwoju Gospodarczego Gmin. 2016-09-15 08:54:08
Uchwałą Nr XXIII/259/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Żninie i Jaroszewie. 2016-09-15 08:53:02
Uchała Nr XXIII/258/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie. 2016-09-15 08:52:01
Uchwałą Nr XXIII/257/2016 w sprawie utworzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zielona Dolina" w Rydlewie. 2016-09-15 08:39:34
Uchwałą Nr XXIII/256/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin części nieruchomości położonej w Brzyskorzystewku. 2016-09-15 08:38:25
Uchwała Nr XXIII/255/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. 2016-09-15 08:37:28
Uchwała Nr XXIII/254/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Plac Wolności 19 w Żninie 2016-09-15 08:36:27
Uchwała Nr XXIII/253/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. 2016-09-15 08:35:23
Uchwała Nr XXIII/252/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin. 2016-09-15 08:34:25
Uchwała Nr XXIII/251/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania statutu nowo powstałemu osiedlu i treści tego statutu. 2016-09-15 08:33:12
Uchwała Nr XXII/250/2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2016-09-15 08:31:53
Uchwała Nr XXIII/249/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żnin na lata 2016-2025. 2016-09-15 08:30:21
Uchwała Nr XXIII/248/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-09-15 08:28:36
Uchwała Nr XXIII/247/2016 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Żnin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 2016-09-15 08:26:10
Uchwała Nr XXIII/246/2016 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech. 2016-09-15 08:24:57
Uchwała NR XX/222/2016 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-07-22 11:02:17
Uchwała Nr XXII/245/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-07-06 14:49:36
Uchała Nr XXII/244/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania statutu nowopowstałemu osiedlu i treści tego statutu. 2016-07-06 14:48:30
Uchwała Nr XXII/243/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału istniejącego Osiedla Nr 2 Bloki Wielorodzinne w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin i nadania statutów nowopowstałym osiedlom i treści tych statutów. 2016-07-06 14:46:26
Uchwała Nr XXII/242/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin. 2016-07-06 14:45:32
Uchwała Nr XXII/241/2016 w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2016-07-06 14:44:29
Uchwała Nr XXII/240/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żnin. 2016-07-06 14:43:36
Uchwała Nr XXII/239/2016 w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. 2016-07-06 14:42:49
Uchwała Nr XXII/238/2016 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żnin oraz nadania mu statutu. 2016-07-06 14:42:02
Uchwała Nr XXII/237/2016 w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji WiK spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy Żnin. 2016-07-06 14:41:09
Uchała Nr XXII/236/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 2016-07-06 14:40:17
Uchwała Nr XXII/235/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. 2016-07-06 14:38:44
Uchwała Nr XXII/234/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-Lecia. 2016-07-06 14:37:46
Uchwała Nr XXII/233/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Dworcowej. 2016-07-06 14:36:48
Uchwała Nr XXII/232/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin. 2016-07-06 14:35:43
Uchwała Nr XXI/231/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. 2016-06-28 08:39:20
Uchwała Nr XXI/230/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2015 rok. 2016-06-28 08:38:27
Uchwała Nr XX/229/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-06-03 12:48:16
Uchwała Nr XX/228/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Żnin. 2016-06-03 12:45:27
Uchwała Nr XX/227/2016 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Żnin na lata 2016 ? 2020. 2016-06-03 12:44:27
Uchwała Nr XX/226/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-06-03 12:42:42
Uchwała Nr XX/225/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin. 2016-06-03 12:40:52
Uchwała Nr XX/224/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na obszarze gminy Żnin. 2016-06-03 12:37:56
Uchwała Nr XX/223/2016 w sprawie określenia metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. 2016-06-03 12:36:59
Uchwała Nr XX/221/2016 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie ?Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie?. 2016-06-03 12:33:18
Uchwała Nr XX/219/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. 2016-06-03 12:31:30
Uchwała Nr XX/218/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Podgórnej. 2016-06-03 12:30:34
Uchwała Nr XX/217/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Żninie przy ul. 700-lecia. 2016-06-03 12:29:50
Uchwała Nr XX/216/2016 w Uchwała Nr XX/216/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Żninie przy ul. Śniadeckich. 2016-06-03 12:28:59
Uchwała Nr XIX/215/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żnin na lata 2016-2030. 2016-05-05 12:54:16
Uchwała Nr XIX/214/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-05-05 12:52:50
Uchwała Nr XIX/213/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2016 rok. 2016-05-05 12:50:08
Uchwała Nr XIX/212/2016 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 2016-05-05 12:48:32
Uchwała Nr XIX/211/2016 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin. 2016-05-05 12:47:37
Uchwała Nr XIX/210/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żnin na lata 2016-2019. 2016-05-05 12:46:41
Uchwała Nr XIX/209/2016 zmieniająca uchwałę nr XIV/143/2015 RM z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej "PGM" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy Żnin oraz zmiany firmy Spółki. 2016-05-05 12:45:34
Uchwała Nr XIX/208/2016 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu gałęzi drzew stanowiących pomnik przyrody. 2016-05-05 12:44:18
Uchwała Nr XIX/207/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Żninie przy ul. Plac Wolności 18. 2016-05-05 12:37:56
Uchwała Nr XIX/206/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie Wsi. 2016-05-05 12:36:49
Uchwała Nr XIX/205/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 2016-05-05 12:35:44
Uchwała Nr XVIII/204/2016 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015 - 2020 2016-04-27 08:52:20
Uchwała Nr XVIII/203/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie za 2015 rok. 2016-04-04 09:25:38
Uchwała Nr XVIII/202/2016 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" 2016-04-04 09:24:22
Uchwała Nr XVIII/201/2016 w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Żnin. 2016-04-04 09:23:29
Uchwała Nr XVIII/200/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-04-04 09:21:32
Uchwała Nr XVIII/199/2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2016-04-04 09:20:20
Uchwała Nr XVIII/198/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. 2016-04-04 09:18:36
Uchwała Nr XVIII/197/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za rok 2015. 2016-04-04 09:17:32
Uchwała Nr XVIII/196/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko w sprawie podziału tego sołectwa na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko oraz konsultacji w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom w wyniku takiego podziału odrębnych statutów sołectw i treści tych statutów. 2016-04-04 09:16:37
Uchwałą Nr XVIII/195/2016 w sprawie przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu nowego statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2016-04-04 09:14:51
Uchwała Nr XVIII/194/2016 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadanie jej statutu. 2016-04-04 09:13:30
Uchwała Nr XVIII/193/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2016 roku. 2016-04-04 09:07:00
Uchwała Nr XVIII/192/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową. 2016-04-04 09:05:55
Uchwała Nr XVIII/191/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką. 2016-04-04 09:04:35
Uchwałą Nr XVIII/190/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej. 2016-04-04 09:03:34
Uchwała HNr XVIII/189/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonych w Brzyskorzystewku. 2016-04-04 09:02:35
Uchwała Nr XVIII/188/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie. 2016-04-04 09:00:48
Uchwała Nr XVIII/187/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 2016-04-04 08:56:29
Strategia rozwoju gminy Żnin na lata 2015-2020 (URM XVIII/204/2016) 2016-03-25 11:14:47
Uchwała Nr XVII/186/2016 w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego. 2016-02-15 08:47:54
Uchwała Nr XVII/185/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 3 w Żninie. 2016-02-15 08:46:59
Uchwała Nr XVII/184/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin. 2016-02-15 08:46:02
Uchwała Nr XVII/183/2016 w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin. 2016-02-15 08:45:10
Uchwała Nr XVII/182/2016 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów. 2016-02-15 08:43:43
Uchwała Nr XVII/181/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia, na części nieruchomości położonej w Jadownikach Rycerskich. 2016-02-15 08:42:40
Uchwała Nr XVII/180/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomość położoną w Sarbinowie. 2016-02-15 08:41:55
Uchwała Nr XVII/179/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Żninie przy ul. Śniadeckich. 2016-02-15 08:41:05
Uchwała Nr XVII/178/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonych na terenie gminy Żnin i Gąsawa. 2016-02-15 08:40:09
Uchwała Nr XVII/177/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-02-15 08:38:48
Uchwała Nr XVI/176/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żnin do partnerskiego projektu: "Elektronizacja procesów obsługi przedsiębiorców w 10 JST woj. kujawsko-pomorskiego". 2016-01-19 09:47:42
Uchwała Nr XVI/175/2016 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 2016-01-19 09:46:40
Uchwała Nr XVI/174/2016 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Żnin. 2016-01-19 09:44:54
Uchwała Nr XVI/173/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata. 2016-01-19 09:43:48
Uchwała Nr XVI/172/2016 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020". 2016-01-19 09:39:24
Uchwała Nr XVI/171/2016 zmianiająca uchwałę nr XIII/134/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2016-01-19 09:35:31
Uchwała Nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia WZORÓW FORMULARZY obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2015-12-29 16:46:36
Uchwała Nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia WZORÓW FORMULARZY obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2015-12-29 16:46:09