Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Plany miejscowe


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Portal mapowy Gminy Żnin 2022-09-08 10:03:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Sulinowo i Słabomierz 2024-02-19 12:14:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jadowniki Rycerskie 2023-10-19 09:39:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Żnina 2023-10-18 14:48:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaroszewo 2023-06-01 10:03:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew 2023-05-29 12:09:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Żnin 2023-05-18 09:38:55
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA ŻNINA 2011-12-19 15:06:12
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA ŻNINA 2012-04-26 10:11:48
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2013-03-21 10:03:55
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA ŻNINA - etap 1 2014-01-22 08:57:07
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO HISTORYCZNEJ CZĘŚCI ŻNINA POŁOŻONEJ PO WSCHODNIEJ STRONIE RZEKI GĄSAWKI DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. 700-LECIA 2014-04-16 08:57:26
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina dla terenu położonego przy ul. Aliantów 2014-10-02 09:10:32
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Góra" dla terenu położonego przy ulicach: Składowej, Jasnej, Leszka Białego i Klemensa Janickiego 2014-10-02 09:13:08
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sulinowie 2015-02-13 08:53:48
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu części działki nr 310/2 położonej w Brzyskorzystwi 2015-02-13 08:55:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo 2015-07-14 16:25:31
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Góra" dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego 2015-07-14 16:35:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość - GPZ Żnin na terenie gminy Żnin 2015-11-16 13:53:26
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo 2016-11-30 10:01:22
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina - etap 2 2016-11-30 10:04:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 5 - sołectwo Wójcin 2017-01-17 16:22:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 3 - sołectwo Chomiąża Księża 2017-01-17 16:24:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 1 - sołectwo Skarbienice 2017-01-17 16:29:12
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie 2017-02-17 11:34:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce 2017-02-17 11:35:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie 2017-02-17 11:37:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie 2017-02-17 11:38:13
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie 2017-07-10 07:37:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo 2017-07-10 07:41:48
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU) 2017-09-15 07:27:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie 2018-04-25 09:10:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 2 sołectwo Wenecja 2018-04-25 09:13:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew 2018-06-25 07:36:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie 2019-07-03 12:04:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo 2019-11-04 10:52:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo 2020-01-30 11:56:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej w miejscowości Dochanowo 2020-01-30 11:57:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Latkowo-Wrzosy na terenie gminy Żnin 2020-11-02 13:01:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin - II etap 2020-11-02 13:08:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin - etap I 2021-02-10 09:54:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo 2021-02-10 10:10:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś 2021-04-06 16:33:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żnin Centrum" 2021-10-01 07:20:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żnin Zachód 2021-10-01 07:30:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żnin Północ 2022-01-11 10:04:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego 2022-01-11 12:20:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żnin Cukrownia" 2022-01-11 12:23:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Sulinowo i Słabomierz 2022-08-05 08:46:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście 2022-11-16 10:57:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żnin Ostrów" 2022-11-16 10:59:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie (część II) 2022-11-16 11:00:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów komunalnych [Symbol dokumentu: MP-01] 2011-02-04 12:53:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Żnina [Symbol dokumentu: MP-02] 2011-02-04 12:51:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki [Symbol dokumentu: MP-03] 2011-02-04 12:48:08
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "ŻNIN GÓRA" [Symbol dokumentu: MP-04] 2011-02-04 08:40:52
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I NIEUCIĄŻLIWYCH USŁUG W ŻNINIE POŁOŻONEGO POMIĘDZY UL. OGRODOWĄ, UL. BROWAROWĄ, UL. 1000-LECIA I UL. MICKIEWICZA [Symbol dokumentu: MP-05] 2011-02-03 15:08:43
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO HISTORYCZNEJ CZĘŚCI ŻNINA POŁOŻONEJ PO WSCHODNIEJ STRONIE GĄSAWKI [Symbol dokumentu: MP-06] 2011-02-04 12:36:45
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE WSI GORZYCE, SŁABOMIERZ, SŁĘBOWO, PODOBOWICE I SIELEC [Symbol dokumentu: MP-07] 2011-02-03 14:57:50
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE WSI SARBINOWO, CEREKWICA, BOŻEJEWICE I BOŻEJEWICZKI [Symbol dokumentu: MP-08] 2011-02-03 14:51:59
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin 2011-04-06 12:53:21
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBACH: DOCHANOWO, BRZYSKORZYSTEW, SOBIEJUCHY, BRZYSKORZYSTEWKO, SULINOWO, SARBINOWO, SŁABOMIERZ, SŁĘBOWO, JAROSZEWO, ŻNIN-WIEŚ 2011-08-23 08:53:29
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE WSI UŚCIKOWO I USTASZEWO 2011-08-23 09:13:24
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA ŻNINA 2013-07-11 08:44:16
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBACH: DOCHANOWO, BRZYSKORZYSTEW, SOBIEJUCHY, BRZYSKORZYSTEWKO, SULINOWO, SARBINOWO, SŁABOMIERZ, SŁĘBOWO, JAROSZEWO, ŻNIN-WIEŚ DLA CZĘŚCI TERENU DZIAŁKI NR 35/5 POŁOŻONEJ W ŻNINIE WSI 2013-07-11 08:48:35
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO HISTORYCZNEJ CZĘŚCI ŻNINA POŁOŻONEJ PO WSCHODNIEJ STRONIE RZEKI GĄSAWKI DLA TERENU DZIAŁEK NR: 1026/33, 1026/34, 1026/35, 1026/62 2013-07-11 08:51:50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu

Data wytworzenia:
17 wrz 2009

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
17 wrz 2009, godz. 09:46

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
17 wrz 2009, godz. 09:46