Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: wydział organizacyjny [or]


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
[ZB_194-2022] w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2022-10-12 07:53:24
Bursztyńska Maria Krystyna dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 26 sierpnia 2022 r. 2022-09-21 13:16:39
Kuczma Janusz p.o. dyrektor Żnińskiego Domu Kultury od 1 sierpnia 2022 r. 2022-09-21 13:15:58
Zygmunt Magdalena Joanna dyrektor Żnińskiego Domu Kultury w Żninie do 31 lipca 2022 r. 2022-09-21 13:15:04
[ZB_171-2022] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 2022-09-06 13:47:39
[ZB_170-2022] w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Żnin 2022-09-06 13:46:15
[ZB_163-2022] w sprawie udzielenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 2022-09-01 10:51:16
[ZB_162-2022] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. 2022-09-01 10:48:31
[5] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-08-17 13:39:59
[ZB_50-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2022-06-27 08:45:04
[ZB_217-2021] w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Żnin 2022-06-23 14:14:28
[ZB_150-2021] w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-06-23 14:12:32
[ZB_149-2021] w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-06-23 14:10:06
[ZB_80-2021] w sprawie powołania komisji do likwidacji składników majątku trwałego oraz majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-06-23 14:05:22
[ZB_30 - 2021] sprawie powołania komisji do likwidacji składników majątku trwałego oraz majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-06-23 14:03:11
[4] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-06-09 14:22:55
[4] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-05-27 09:51:16
Żurawicki Dariusz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK sp. z o.o. w Żninie 2022-05-24 11:13:14
[3] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-05-18 12:15:24
[2] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-04-28 14:42:02
[1] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-04-25 13:20:42
[2] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-03-29 14:58:10
[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-03-29 14:54:09
[ZB_28-2022] w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Żnin 2022-02-03 08:31:32
[ZB_24-2022] w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2022-01-31 13:37:27
[7] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kancelaryjno-administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-12-30 09:27:56
[8] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. kultury w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-12-29 08:42:45
[5] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-12-20 14:56:59
[ZB_215-2021] w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-12-16 09:51:28
[8] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora ds. kultury w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-12-01 14:59:22
[ZB_207-2021] w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-12-01 14:50:45
[7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kancelaryjno-administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-11-26 12:49:32
[ZB_197-2021] w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żninie pracy zdalnej pracowników w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-11-18 14:58:46
[ZB_186-2021] w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-11-04 11:54:00
[ZB_185-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji składników majątku trwałego oraz majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-11-04 11:17:51
[ZB_166-2021] w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza Żnina 2021-09-30 08:17:02
[4] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-09-10 12:12:02
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie 2021-09-01 13:00:03
[1] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. turystyki i promocji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-07-02 13:00:25
Raport o stanie Gminy Żnin za 2020 rok 2021-05-31 15:31:44
[2] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-05-21 11:08:13
[ZB_69-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-04-27 12:09:45
[ZB_67-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-04-26 11:50:19
[ZB_61-2021] zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-04-16 12:33:49
[ZB_57-2021] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-04-09 13:30:51
[ZB_53-2021] w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2021-04-09 09:56:12
[ZB_47-2021] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2021-03-15 15:16:43
Klauzula RODO Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie 2021-03-15 14:14:02
Deklaracja dostępności Strony internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie 2021-03-15 14:08:15
[14] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa 2021-03-10 10:44:36
[ZB_46-2021] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2021-03-01 12:59:49
[1] Ogłoszenie nr 1/2021 o naborze na stanowisko podinspektor ds. turystyki i promocji w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-02-17 09:55:44
[ZB_171-2018] w sprawie powołania komisji do likwidacji składników majątku trwałego oraz majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-02-15 10:14:40
[ZB_256-2020] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2021-02-12 14:03:41
[ZB_29-2021] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2021-02-12 12:44:55
[ZB_22-2021] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2021-02-12 07:55:40
[ZB_15-2021] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2021-01-19 16:42:00
[22] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi archiwum w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-01-13 13:21:19
[ZB_249-2020] w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Żnin 2020-12-30 15:35:55
[ZB_248-2020] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2020-12-30 15:33:40
[22] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi archiwum w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-12-11 11:46:50
[21] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi archiwum w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-12-11 08:35:18
[18] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru nr 18/2020 z dnia 10 września 2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. turystyki i promocji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-12-01 18:35:31
[21] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi archiwum 2020-11-06 12:37:56
[17] Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na stanowisko podinspektora ds. obsługi archiwum w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-11-06 10:54:19
[17] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi archiwum w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-11-05 11:34:58
[ZB_211-2020] w sprawie wyłączenia w Urzędzie Miejskim w Żninie z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu gdy nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2020-11-04 14:07:49
[17] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi archiwum 2020-09-10 14:27:45
ZARZĄDZENIE NR 167/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2020-09-02 12:04:06
[16] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjno-rozliczeniowej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-08-27 14:53:27
[15] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-08-27 11:37:40
[ZB_71-2020] z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2020-08-24 12:54:16
[8] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-07-22 14:53:22
[15] Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-07-14 16:44:24
[13] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-07-14 09:07:40
Luchowski Robert Burmistrz Żnina 2020-07-10 10:39:56
ZARZĄDZENIE NR 133/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-07-10 07:50:12
Rosiak-Kozłowska Halina Brygida zastępca Burmistrza Żnina - uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za rok 2018 2020-07-08 13:45:13
Wabich Henryka Wiktoria osoba wydająca decyzje administracyjne do 7 maja 2020 r. 2020-07-08 13:34:39
Osiński Karol p.o. dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie do 31.10.2019 2020-07-08 13:30:59
Czaczyk Beata dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie od 01.11.2019 2020-07-08 13:29:29
Biskupska Grażyna Maria dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie 2020-07-08 13:16:14
Bromberek Małgorzata Maria dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie 2020-07-08 13:15:19
Bursztyńska Maria Krystyna dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2020-07-08 13:14:30
Czaczyk Beata dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie 2020-07-08 13:13:38
Dudek Lidia dyrektor Wydziału Budżetu i Gospodarki 2020-07-08 13:10:59
Gatka Mirosław Jan Sekretarz gminy Żnin 2020-07-08 13:07:54
Kaczmarek Krzysztof dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie 2020-07-08 13:06:14
Kociałkowska Małgorzata kierownik działu Usług Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2020-07-08 13:05:29
Krystosiak Joanna dyrektor Szkoły Podstawowej w Słębowie 2020-07-08 13:01:36
Liana Rafał p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Januszkowie 2020-07-08 12:58:14
Małecki Jędrzej Wojciech dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej 2020-07-08 12:56:57
Marnocha Łukasz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Zdrowia i Usług Komunalnych 2020-07-08 12:55:35
Mączko Jerzy Krzysztof Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WiK sp. z o.o. 2020-07-08 12:52:28
Mroczkowska Iwona Agnieszka pracownik MOPS uprawiony do wydawania decyzji administracyjnych 2020-07-08 12:51:12
Orzechowski Marek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie 2020-07-08 12:49:48
Otto Jacek Kazimierz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie 2020-07-08 12:48:33
Piechowiak Paweł dyrektor wydziału Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 2020-07-08 12:47:14
Rosiak-Kozłowska Halina Brygida Zastępca Burmistrza Żnina 2020-07-08 12:45:28
Szpek Aleksandra Skarbnik gminy Żnin 2020-07-08 12:43:48
Śniadecki Jerzy dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie 2020-07-08 12:42:27
Świtała Jacek Piotr dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2020-07-08 12:41:17
Wabich Henryka Wiktoria główny specjalista wydziału Budżetu i Gospodarki 2020-07-08 12:39:48
Wojda Bogumiła Maria p.o. dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie 2020-07-08 12:38:50
Ziółkowska Agnieszka koordynator COP w Żninie 2020-07-08 12:37:19
Zygmunt Magdalena Joanna dyrektor Żnińskiego Domu Kultury w Żninie 2020-07-08 12:35:58
Żurawicki Dariusz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK sp. z o.o. w Żninie 2020-07-08 12:33:42
INFORMACJA w sprawie godzin rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Żnin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w ponownym głosowaniu przeprowadzanym w dniu 12 lipca 2020 r. w celu umożliwienia osobom uprawnionym obecności przy wszystkich czynnościach komisji poprzedzających otwarcie lokalu gdzie odbywa się głosowanie. 2020-07-07 08:42:52
Wesołek Grzegorz Stanisław radny gminy Żnin 2020-07-07 07:59:27
Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. 2020-07-02 13:56:07
[12] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatku w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-06-30 13:01:03
Raport o stanie Gminy Żnin za 2019 rok 2020-06-23 07:46:37
INFORMACJA w sprawie godzin rozpoczęcia pracy w dniu 28 czerwca 2020 r. przez obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Żnin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu umożliwienia osobom uprawnionym obecności przy wszystkich czynnościach komisji poprzedzających otwarcie lokalu gdzie odbywa się głosowanie. 2020-06-18 20:37:42
Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 09:22:20
ZARZĄDZENIE NR 121/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 09:15:25
ZAWIADOMIENIE Burmistrz Żnina o sporządzeniu spisu wyborców zgodnie z kalendarzem wyborczym 2020-06-16 15:09:59
Wyciąg z Postanowienia Nr 77/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 09:26:40
Wyciąg z Postanowienia Nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 09:23:00
Postanowienie nr 77/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 09:13:48
Postanowienie nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 09:11:07
ZARZĄDZENIE NR 119/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 09:36:31
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-12 14:26:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-12 09:26:58
INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. NA TERENIE GMINY ŻNIN W CZASIE STANU EPIDEMII 2020-06-09 15:24:21
[ZB_116-2020] w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie 2020-06-08 14:54:23
[ZB_115-2020] w sprawie wprowadzenia w dniu 9 czerwca 2020 r. dodatkowego czasowego ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Miejski w Żninie w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 2020-06-08 14:50:31
ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE KANDYDATA na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-08 09:56:59
HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE ŻNIN 2020-06-06 17:08:19
ZARZĄDZENIE NR 114/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-05 12:39:46
[11] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatku w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-06-02 16:28:49
[ZB_106-2020] w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miejski w Żninie w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii i dostosowaniem jego funkcjonowania do obowiązujących wymogów prawa 2020-05-29 11:45:26
[10] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatku w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-05-19 14:10:06
[ZB_94-2020] zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2020-05-14 10:50:38
[6] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-05-05 16:13:42
[ZB_85-2020] zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2020-04-29 12:42:33
[ZB_84-2020] zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2020-04-28 11:37:36
[8] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-04-27 13:20:26
Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-21 15:24:57
[7] Informacja o przeprowadzonym naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-04-21 10:30:43
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-14 10:34:22
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-14 10:31:20
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-14 10:29:39
[ZB_75-2020] zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2020-04-10 13:39:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-10 10:54:19
[3] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kultury w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-04-08 15:30:38
INFORMACJA O SZCZEGÓLNYM SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2020 R. NA TERENIE GMINY ŻNIN W CZASIE STANU EPIDEMII 2020-04-06 13:34:34
[5] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-03-26 11:46:42
[ZB_65-2020] w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2020-03-25 15:03:18
[7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-03-19 11:32:36
[6] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-03-18 14:55:59
[4] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. infrastruktury i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-03-11 15:15:49
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-06 08:08:25
HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE ŻNIN 2020-03-03 15:41:02
[5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-02-27 12:03:04
[1] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-02-27 11:55:22
UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2020-02-25 13:35:05
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2020-02-25 13:32:46
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Żnin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-02-19 11:25:45
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-02-19 09:43:17
[2] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko inspektora ds. pomocy publicznej oraz ulg i zwolnień podatkowych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-02-19 08:34:32
Zespół ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów na terenie Gminy Żnin 2020-02-14 08:58:33
Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący Wyborów Prezydenta RP w 2020 r. 2020-02-14 08:54:10
[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-01-13 10:23:17
[12] Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-01-13 10:15:02
[12] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-01-10 09:12:58
[13] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-12-17 14:30:25
[13] Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-12-03 15:37:10
[11] Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na wolnym stanowisku urzędniczym inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-11-28 14:40:53
[12] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych, i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-11-22 11:24:56
[11] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-11-15 12:44:14
Osiński Karol p.o. Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie od 11.09.2019 2019-10-21 10:38:37
Lachowicz Krystyna Barbara p.o. Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie do 27.08.2019 2019-10-21 10:35:31
[POSTANOWIENIE NR 155/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych 2019-10-16 14:24:51
[POSTANOWIENIE NR 152/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych 2019-10-16 14:19:11
[POSTANOWIENIE NR 151/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych 2019-10-16 14:13:42
[POSTANOWIENIE NR 149/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych 2019-10-16 14:11:19
[POSTANOWIENIE NR 148/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych 2019-10-16 14:08:07
Liana Rafał p.o. dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszkowie od 01.08.2019 2019-10-07 11:15:01
Kuczma Janusz p.o. dyrektor Żnińskiego Domu Kultury do 31.07.2019 2019-10-07 11:12:26
Zygmunt Magdalena dyrektor Żnińskiego Domu Kultury od 01.08.2019 2019-10-07 11:08:03
Rumel Beata dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszkowie do 31.07.2019 2019-10-07 11:04:39
[7] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kultury w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-10-01 16:48:42
[9] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-10-01 16:17:32
[INFORMACJA] w sprawie godzin rozpoczęcia pracy w dniu 13 października 2019 r. przez obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Żnin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w celu umożliwienia osobom uprawnionym obecności przy wszystkich czynnościach komisji poprzedzających otwarcie lokalu gdzie odbywa się głosowanie. 2019-09-27 13:08:55
[OBWIESZCZENIE] Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-09-26 14:21:09
[OBWIESZCZENIE] Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na posłów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-09-26 14:00:53
[KOMUNIKAT] PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 września 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-26 13:51:09
[OBWIESZCZENIE] Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-09-26 13:39:20
[OBWIESZCZENIE] Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-09-26 13:30:14
[ZARZĄDZENIE NR 198/2019 BURMISTRZA ŻNINA] z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-24 13:08:38
[POSTANOWIENIE NR 144/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO w Bydgoszczy II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-24 10:45:45
[POSTANOWIENIE NR 143/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO w Bydgoszczy II z dnia 23 września 2019 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r 2019-09-24 10:37:18
[POSTANOWIENIE NR 144/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospoltej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-24 09:49:54
[POSTANOWIENIE NR 143/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-24 09:28:18
[INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA] z dnia 16 września 2019 r. o możliwości zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-16 14:28:20
[OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA] z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-12 11:44:07
[8] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko urzędnicze inspektora ds. pomocy publicznej oraz ulg i zwolnień podatkowych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-09-12 10:25:05
[ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE KANDYDATA NA CZŁONKA] obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-09 12:01:03
[ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA DRUK DLA KOMITETÓW] obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-09 11:43:38
[KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ] z dnia 2 września 2019 r.o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-09 11:12:22
[UCHWAŁA NR 11/2019] PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Eurpejskiego 2019-09-09 11:04:52
[UCHWAŁA NR 6/2019] PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy. 2019-09-09 10:43:20
[POSTANOWIENIE NR 140/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-04 14:09:35
[ZARZĄDZENIE NR 180/2019 BURMISTRZA ŻNINA] w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 13 pażdziernika 2019 r. 2019-09-03 13:52:16
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYDGOSZCZY z dnia 27 sierpnia 2019 r. 2019-08-28 09:09:08
Zespół ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów na terenie Gminy Żnin 2019-08-23 13:32:24
[INFORMACJA] o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP oraz Senatu RP w dniu 13 października 2019 r. 2019-08-23 12:46:22
[INFORMACJA] o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2019-08-23 12:32:14
HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY ŻNIN 2019-08-23 11:45:31
OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-22 14:48:41
[ZARZĄDZENIE NR 173/ 2019 BURMISTRZA ŻNINA] w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Żnin wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-22 14:37:15
[5] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-08-20 15:18:31
[ZARZĄDZENIE NR 168/2019 BURMISTRZA ŻNINA] w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-19 13:01:24
[7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Kultury w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-08-14 11:45:30
[6] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Księgowości Podatkowej w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-08-07 12:09:30
[5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-07-19 13:22:35
[4] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-07-16 11:58:54
[4] Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-07-03 14:34:19
Mroczkowska Iwona pracownik MOPS uprawiony do wydawania decyzji administracyjnych 2019-06-19 13:26:53
Patyk Krystyna dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej 2019-06-17 14:43:58
Szafrański Robert Antoni radny gminy Żnin 2019-06-07 13:47:16
Jelinek Jadwiga dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie 2019-06-07 09:24:35
Lachowicz Krystyna Barbara p.o. dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie 2019-06-07 09:23:45
Jakubowski Artur dyrektor Żnińskiego Domu Kultury 2019-06-07 09:19:04
Kuczma Janusz p.o. dyrektor Żnińskiego Domu Kultury 2019-06-07 09:17:11
Berdysz Olga Małgorzata radna gminy Żnin 2019-06-07 08:24:11
Błońska Maria radna gminy Żnin 2019-06-07 08:23:10
Gogola Elżbieta Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Żninie 2019-06-07 08:22:12
Jańczak Kazimierz Paweł Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żninie 2019-06-07 08:21:04
Kaźmierczak Dariusz Stanisław radny gminy Żnin 2019-06-07 08:19:39
Kowalski Leszek Józef radny gminy Żnin 2019-06-07 08:18:28
Koziełek Grzegorz Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie 2019-06-07 08:17:15
Krygier Halina radna gminy Żnin 2019-06-07 08:16:10
Krynicki Jerzy Antoni radny gminy Żnin 2019-06-07 08:15:05
Kujawa Sławomir Roman radny gminy Żnin 2019-06-07 08:14:00
Kurek Andrzej Włodzimierz radny gminy Żnin 2019-06-07 08:09:37
Mądry Idzi radny gminy Żnin 2019-06-07 08:08:22
Nowakowska Aleksandra Bogumiła radna gminy Żnin 2019-06-07 08:06:08
Ochudło Alicja Anna radna gminy Żnin 2019-06-07 08:04:32
Orzechowski Jacek Wojciech radny gminy Żnin 2019-06-07 08:03:22
Ostrowski Piotr Grzegorz radny gminy Żnin 2019-06-07 08:02:02
Ryś Sławomir Jan radny gminy Żnin 2019-06-07 08:00:29
Samul Dariusz radny gminy Żnin 2019-06-07 07:58:58
Starczewski Bernard radny gminy Żnin 2019-06-07 07:58:05
Wesołek Grzegorz Stanisław radny gminy Żnin 2019-06-07 07:55:23
Żurawicki Dariusz Prezes Zarządu Przedsiebiorsta Usług Komunalnych PUK sp. z o.o. w Żninie 2019-06-06 15:09:43
Ziółkowska Agnieszka koordynator COP w Żnin 2019-06-06 15:08:55
Wojda Bogumiła Maria p.o. dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie 2019-06-06 15:08:06
Wabich Henryka Wiktoria główny specjalista wydziału Budżetu i Gospodarki 2019-06-06 15:07:27
Świtała Jacek Piotr dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych 2019-06-06 15:06:26
Śniadecki Jerzy dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie 2019-06-06 15:05:39
Szpek Aleksandra Skarbnik gminy Żnin 2019-06-06 15:04:56
Rumel Beata Aleksandra dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszkowie 2019-06-06 15:03:58
Rosiak-Kozłowska Halina Brygida Zastępca Burmistrza Żnina 2019-06-06 15:03:04
Piechowiak Paweł dyrektor wydziału Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 2019-06-06 15:02:20
Otto Jacek Kazimierz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie 2019-06-06 15:01:34
Orzechowski Marek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zninie 2019-06-06 15:00:40
Mączko Jerzy Krzysztof Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WiK sp. z o.o. 2019-06-06 14:59:50
Marnocha Łukasz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 2019-06-06 14:59:01
Małecki Jędrzej Wojciech p.o. dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej 2019-06-06 14:57:59
Luchowski Robert Burmistrz Żnina 2019-06-06 14:57:00
Kuczma Janusz p.o. dyrektora Żnińskiego Domu Kultury 2019-06-06 14:56:05
Krystosiak Joanna dyrektor Szkoły podstawowej w Słębowie 2019-06-06 14:55:10
Kociałkowska Małgorzata kierownik działu Usług Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2019-06-06 14:53:43
Kaczmarek Krzysztof dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie 2019-06-06 14:52:45
Jelinek Jadwiga dyrektor Miejskiej i Powiatowej Bibloteki Publicznej w Żninie 2019-06-06 14:51:37
Gatka Mirosław Sekretarz gminy Żnin 2019-06-06 14:50:12
Bursztyńska Maria Krystyna dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2019-06-06 14:49:08
Bromberek Małgorzata Maria dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 2019-06-06 14:47:55
Balcerak Marcin dyrektor wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2019-06-06 14:43:00
[3] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-05-10 11:26:12
Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 r. 2019-04-23 14:22:06
[3] Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-04-16 15:58:41
Postanowienie nr 77/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-15 08:38:50
Dudek Lidia Dyrektor Wydziału Budżetu i Gospodarki od 13.01.2019 2019-04-05 13:50:16
INFORMACJA dla osób zgłaszających się indywidualnie na terenie Gminy Żnin na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (skrócony wyciąg opracowany na podstawie Kodeksu wyborczego) 2019-04-05 07:51:00
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Żninie (Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Żnina - Kierownika Urzędu Miejskiego w Żninie) 2019-04-05 07:48:31
[ZB-32-2019] w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Żnin wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-01 09:02:42
[ZB_32-2019] w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Żnin wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-01 09:02:02
[ZB_49-2019] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2019-04-01 08:57:31
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2019-03-28 11:15:57
Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy 2019-03-28 11:15:18
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-03-28 11:10:20
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2019-03-28 11:09:41
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 2019-03-07 14:43:09
[ZB_31-2019] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2019-03-04 15:03:33
[ZB_30-2019] w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzien 26 maja 2019 r. 2019-03-04 15:02:35
[ZB_30-2019] w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzien 26 maja 2019 r. 2019-03-04 14:59:39
[ZB_34-2019] w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2019-03-04 14:56:59
[2] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko Dyrektora Wydziału Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-03-01 10:59:39
Luchowski Robert Burmistrz Żnina 2019-02-22 12:44:22
Koziełek Grzegorz Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie 2019-02-22 12:41:55
[1] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-02-15 13:37:14
Wojda Bogumiła Maria p.o. dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie od 2018-10-22 2019-02-15 13:29:40
Kujawa Sławomir Roman 2019-02-14 14:38:20
Ryś Sławomir Jan 2019-02-14 14:37:48
Szafrański Robert Antoni 2019-02-14 14:37:10
Ostrowski Piotr Grzegorz 2019-02-14 14:36:39
Kowalski Leszek Józef 2019-02-14 14:36:05
Jańczak Kazimierz Paweł 2019-02-14 14:35:31
Krynicki Jerzy Antoni 2019-02-14 14:34:46
Orzechowski Jacek Wojciech 2019-02-14 14:34:13
Mądry Idzi Jan 2019-02-14 14:33:40
Wesołek Grzegorz Stanisław 2019-02-14 14:33:07
Kaźmierczak Dariusz Stanisław 2019-02-14 14:30:11
Samul Dariusz 2019-02-14 14:29:19
Starczewski Bernard 2019-02-14 14:28:47
Kurek Andrzej Włodzimierz 2019-02-14 14:28:16
Berdysz Olga Małgorzata 2019-02-14 14:27:37
Błońska Maria 2019-02-14 14:26:44
Krygier Halina 2019-02-14 14:23:22
Gogola Elżbieta 2019-02-14 14:22:17
Ochudło Alicja Anna 2019-02-14 14:21:46
Luchowski Robert - Burmistrz Żnina 2019-02-14 14:12:21
[2] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wydziału Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-02-12 14:36:11
[ZB_004-2019] w sprawie określenia zasad postępowania dotyczącego uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność Urzędu Miejskiego w Żninie przez radnych Rady Miejskiej w Żninie 2019-01-15 16:07:05
[17] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. grafiki komputerowej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-01-15 15:56:23
[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-01-15 14:03:50
[15] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-01-15 13:33:57
[14] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-01-15 13:29:44
[ZB_220-2018] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2019-01-08 09:01:12
[17] Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. grafiki komputerowej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-12-27 14:30:02
[16] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora.ds grafiki komputerowej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-12-27 14:25:50
[16] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. grafiki komputerowej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-12-13 13:05:22
Komunikat w sprawie zmian godzin pracy Urzędu Miejskiego w Żninie 24, 31 grudnia 2018 2018-12-12 10:46:17
[15] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-12-03 15:19:12
[14] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-11-19 09:35:10
Zarządzenie nr 189/2018 Burmistrza Żnina z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania w gminie Żnin operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-12 09:29:09
[ZB_189-2018] w sprawie powołania w gminie Żnin operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-12 09:27:39
[ZB_4-2018] uchylające zarządzenia Burmistrza Żnina nr 59/2003 oraz 121/2003 2018-10-11 12:47:44
INFORMACJA o dostępności informacji w języku Braille 2018-10-09 13:27:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 października 2018 r. aktualizujące obwieszczenie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie numerów oraz granicy obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 14:27:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 października 2018 r. aktualizujące obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 14:26:25
[13] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds ochrony środowiska 2018-09-28 11:48:29
[12] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds.obsługi kancelaryjnej 2018-09-28 11:45:41
[11] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds.administracji w Biurze Burmistrza 2018-09-28 11:42:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 21 września 2018 roku w sprawie numerów oraz granicy obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-21 09:12:47
INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-11 09:14:56
INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-11 09:14:53
[13] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-08-30 15:33:04
[12] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Miejskiego w Żninie 2018-08-30 15:27:20
[11] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. administracji w Biurze Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-08-30 15:20:33
INFORMACJA dotycząca możliwości sprawdzenia przez kandydatów w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. danych w Oddziale Biura Lustracyjnego IPN w Gdańsku 2018-08-28 15:28:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-27 10:04:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-27 10:04:38
Zarządzenie nr 157 Burmistrza Żnina z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 13:55:51
[10] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-08-13 10:15:14
Stałe obwody głosowania 2018-08-13 09:16:24
[10] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-07-24 16:27:21
[9] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-07-23 12:30:34
[9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-07-10 15:20:49
[8] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Żninie 2018-05-24 11:43:37
[4] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Żninie 2018-04-25 10:30:10
[3] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-04-25 10:26:56
[2] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-04-23 12:57:15
[7] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. turystyki i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-04-20 12:56:36
[8] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Żninie 2018-04-10 15:16:07
[6] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-04-04 12:39:27
[7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. turystyki i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-03-28 08:33:09
[5] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. turystyki i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-03-28 08:28:10
[6] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-03-23 10:41:16
[1] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i administracji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-03-23 10:19:56
[5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. turystyki i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-03-09 12:47:39
[4] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-02-28 13:36:09
[3] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-02-28 13:32:13
[15] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-02-06 16:12:04
[19] Informacja o przeprowadzonym naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-01-26 12:07:19
[2] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-01-23 16:01:34
[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i administracji 2018-01-18 13:35:20
[19] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-12-29 13:16:08
[17] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. administracji w Biurze Burmistrza 2017-12-28 12:58:45
[18] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Żninie 2017-11-30 14:12:07
[16] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora.ds drogownictwa 2017-11-17 10:39:05
[18] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-11-10 10:47:35
[17] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. administracji w Biurze Burmistrza 2017-11-10 10:36:17
[16] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-11-03 12:03:22
[14] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska 2017-10-25 11:03:18
Centrum Usług Wspólnych i Zarządzania Oświatą w Żninie 2017-10-10 10:50:16
[15] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-10-09 11:41:49
[13] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-10-09 11:31:01
[14] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-09-14 09:46:20
[ZB_168-2017] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2017-09-06 14:18:18
[13] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-09-04 14:14:23
[12] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-08-31 15:38:27
[ZB_160-2017] w sprawie powołania Komisji do oceny skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 2017-08-28 15:37:48
[11] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Mieskim w Żninie 2017-08-24 10:33:07
[12] Ogłoszene o naborze na stanowisko inspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2017-07-14 13:33:32
[11] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. kontroli w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-07-04 16:23:13
[9] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli 2017-05-16 15:41:14
[7] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2017-05-09 14:39:18
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2017-05-04 15:31:27
[10] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownicze Urzędnicze Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych W Żninie 2017-04-28 11:00:25
[8] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-04-20 15:24:21
[9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. kontroli w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-04-06 08:11:12
[10] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Żnin 2017-04-06 06:57:30
[8] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-03-31 18:00:18
[7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2017-03-21 16:56:52
[6] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2017-03-21 16:54:00
[5] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2017-03-20 11:18:48
[4] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-03-15 15:24:25
[6] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2017-03-10 12:46:19
[5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Żnin 2017-03-06 14:23:06
[4] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-02-28 16:50:58
[3] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-02-28 16:49:42
[2] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-02-28 16:48:42
[3] Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-02-16 15:27:31
[1] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru nr 1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-02-14 17:01:04
[2] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-01-26 15:37:55
[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-01-20 14:00:11
[36] Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-01-18 12:38:50
[37] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-01-16 15:16:09
[36] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-30 12:29:57
[35] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze kierownika Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-30 12:15:55
[30] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-30 12:14:49
[29] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. zatrudnienia i promocji zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-30 12:13:47
[37] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-30 12:11:51
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-30 08:50:43
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-23 11:34:42
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-15 15:23:11
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-15 15:19:57
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-07 14:24:34
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-07 14:22:52
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-06 14:53:04
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-06 14:51:29
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 30 listopada 2016 r. ws. Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 4 "Krzyckówko" w Żninie w dniu 15 grudnia 2016 r. 2016-12-01 14:34:22
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 30 listopada 2016 r. ws. Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 3 "Żnin - Południowy-Zachód" w Żninie w dniu 14 grudnia 2016 r. 2016-12-01 14:31:15
[ZB_255-2016] w sprawie ustalenia harmonogramu ponownych zebrań ogólnych mieszkańców osiedli nr 3 i 4 dla przeprowadzenia wyborów rad osiedli na terenie miasta Żnina 2016-11-29 16:27:51
Ogłoszenie na wolne pomocnicze stanowisko pracy pomocy administracyjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-11-29 16:20:38
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kancelisty w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2016-11-24 15:03:26
[ZB_248-2016] w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, protokołów z głosowania oraz innych dokumentów w wyborach członków zarządów osiedli na terenie miasta Żnina 2016-11-24 14:34:49
[ZB_248-2016] w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, protokołów z głosowania oraz innych dokumentów w wyborach członków zarządów osiedli na terenie miasta Żnina 2016-11-24 14:34:47
[ZB_247-2016] w sprawie ustalenia harmonogramu pierwszych posiedzeń Rad Osiedli nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 w Żninie dla przeprowadzenia wyborów zarządów osiedli na terenie miasta Żnina 2016-11-24 14:31:06
[ZB_247-2016] w sprawie ustalenia harmonogramu pierwszych posiedzeń Rad Osiedli nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 w Żninie dla przeprowadzenia wyborów zarządów osiedli na terenie miasta Żnina 2016-11-24 14:31:04
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-11-17 13:13:20
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-11-16 15:16:05
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-11-14 10:51:55
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. zatrudnienia i promocji zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-11-14 10:50:31
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 10 listopada 2016 r. ws. Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 5 "Żnin - Stare Miasto" w Żninie w dniu 1 grudnia 2016 r. 2016-11-10 15:07:12
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 10 listopada 2016 r. ws. Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie w dniu 29 listopada 2016 r. 2016-11-10 15:06:27
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 10 listopada 2016 r. ws. Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 3 "Żnin - Południowy-Zachód" w Żninie w dniu 28 listopada 2016 r. 2016-11-10 15:06:00
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 10 listopada 2016 r. ws. Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 4 "Krzyckówko" w Żninie w dniu 24 listopada 2016 r. 2016-11-10 15:05:02
Zarządzenie Burmistrza nr 238/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. ws. ustalenia harmonogramu zebrań ogólnych mieszkańców osiedli nr 2, 3, 4 i 5 dla przeprowadzenia wyborów rad osiedli na terenie miasta Żnina 2016-11-10 14:59:54
Uchwała nr XXV/283/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016 r. ws. zarządzenia wyborów rad osiedli w osiedlach nr 2, 3, 4 i 5 w mieście Żninie jako w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin 2016-11-10 14:54:18
Uchwała nr XXIV/268/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. ws. nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu nr 5 "Żnin - Stare Miasto" w Żninie 2016-11-10 14:52:35
Uchwała nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. ws. utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin (Osiedle nr 5) 2016-11-10 14:51:46
Uchwała nr XXIV/266/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. ws. nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" w Żninie 2016-11-10 14:50:59
Uchwała nr XXIV/265/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. ws. utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin (Osiedle nr 4) 2016-11-10 14:49:53
Uchwała nr XXIV/264/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. ws. nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu nr 3 "Żnin - Południowy-Zachód" w Żninie 2016-11-10 14:48:35
Uchwała nr XXIV/263/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. ws. nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie 2016-11-10 14:47:34
Uchwała nr XXIV/262/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 06 października 2016 r. ws. podziału Osiedla nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin 2016-11-10 14:46:24
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-11-04 11:59:19
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-11-03 12:45:23
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-11-03 12:43:58
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-11-03 12:40:09
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-10-17 12:45:08
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie podziału Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko oraz nadania nowo powstałym sołectwom w wyniku takiego podziału odrębnych statutów sołectw 2016-10-12 14:57:48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-10-11 16:51:14
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-10-10 15:05:58
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-10-10 15:04:51
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w świetlicy Żnińskiego Domu Kultury w sprawie propozycji utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej i nadania statutu nowo powstałemu osiedlu i treści tego statutu 2016-10-06 08:05:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zwołania w dniu 4 października 2016 roku w świetlicy Żnińskiego Domu Kultury zebrania mieszkańców z terenu obejmującego ulice: Kościuszki, Łączna, Plac Działowy, Plac Zamkowy, Pocztowa, Podmurna, Poprzeczna, Przesmyk, Spokojna, Spółdzielcza, Śniadeckich, Średnia 2016-09-23 13:45:01
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-09-23 13:13:55
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-09-23 13:12:06
[ZB_206-2016] w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulic Kościuszki, Łączna, Plac Działowy, Plac Zamkowy, Pocztowa, Podmurna, Poprzeczna, Przesmyk, Spokojna, Spółdzielcza, Śniadeckich, Średnia w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania statutu nowo powstałemu osiedlu i treści tego statutu 2016-09-21 15:24:01
Zarządzenie Burmistrza nr 203/2016 2016-09-19 17:26:06
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2016-09-16 10:52:37
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2016-09-16 10:42:27
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin i nadania statutu 2016-09-14 15:01:52
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie propozycji podziału istniejącego Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin i nadania statutów 2016-09-14 15:01:36
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-09-14 14:03:59
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-09-07 14:55:19
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie 2016-09-06 10:38:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2016-09-02 14:01:05
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatu w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2016-09-02 13:59:27
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2016-09-02 13:51:38
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek oświatowych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-09-01 13:08:36
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-08-19 12:50:31
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2016-08-19 08:46:48
Nabór na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-08-16 16:42:58
Zarządzenie Burmistrza nr 170/2016 2016-08-02 16:49:37
Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2016 dot. podziału Osiedla Nr 2 2016-08-02 16:48:55
Zarządzenie Burmistrza nr 171/2016 2016-08-02 16:47:28
Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie 2016-08-02 16:14:45
Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek oświatowych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-08-02 16:12:40
Nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Żnin 2016-07-28 15:15:37
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-07-21 15:53:45
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek oświatowych w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-07-21 15:52:37
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-07-21 15:51:29
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-07-21 15:50:04
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Żnin 2016-07-13 12:06:07
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-07-08 12:59:10
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek oświatowych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-07-06 15:23:29
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego w Żninie 2016-07-06 15:21:56
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-07-06 15:20:28
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. budżetu i gospodarki w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-06-30 14:24:24
[ZB_137-2016] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rydlewo oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Rydlewo 2016-06-15 15:19:54
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 15 czerwca 2016 r. zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Rydlewo 2016-06-15 15:18:41
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 15 czerwca 2016 r. zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Rydlewo 2016-06-15 15:18:12
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-06-15 11:13:16
[ZB_137-2016] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rydlewo oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Rydlewo 2016-06-15 08:39:30
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Żnin 2016-06-03 14:05:58
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-06-01 11:56:58
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-05-27 07:42:51
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. administracyjno-finanansowych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-05-11 15:22:28
Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-05-06 12:52:29
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 kwietnia 2016 r. ws. wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie "Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 6: od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem)" 2016-05-05 14:48:54
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych a wykonanie uzupełniających badań geologiczno-inżynierskich dla drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń, odcinej nr 7: Jaroszewo - granica województwa km 0+000 - 25+097" 2016-05-05 14:45:53
Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-05-04 15:33:33
Statut Osiedla nr 2 w Żninie 2016-04-26 15:03:55
Statut Osiedla nr 1 w Żninie 2016-04-26 15:03:19
Nabór na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-04-12 15:11:36
Nabór na pomocnicze stanowisko pracy pomocy administracyjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-03-31 08:19:36
Nabór na stanowisko inspektora ds. administracyjno-finansowych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-03-18 13:58:31
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-03-17 13:25:02
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-03-09 07:50:50
[ZB_44-2016] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Rady Sołeckiej Sołectwa Podgórzyn 2016-03-03 14:45:05
Nabór na stanowisko głównego specjalistę ds. budownictwa inwestycyjnego w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-03-03 12:58:46
[ZB_44-2016] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Rady Sołeckiej Sołectwa Podgórzyn 2016-03-03 12:02:43
[ZB_42-2016] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Sołtysa Sołectwa Dochanowo i uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Dochanowo 2016-03-01 19:01:49
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-02-23 16:13:44
Nabór na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie - IV nabór 2016-02-18 13:02:44