Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: informacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2023 r. 2022-11-30 14:09:35
Informacja Burmistrza Żnina o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żnin w roku szkolnym 2021/2022 2022-11-03 14:19:52
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2022 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin - III aktualizacja (październik 2022 r.) 2022-11-03 14:13:17
Informacja Burmistrza Żnina w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-03 13:03:08
Sprawozdania budżetowe III kw. 2022 2022-11-02 09:06:32
Liczba złożonych wniosków oraz zrealizowanych przedsięwzięć stan na dzień 10.01.2024 r. 2022-10-10 07:55:44
Uchwała Nr 18/I/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 września 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Żnin informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 2022-10-05 08:36:40
Portal mapowy Gminy Żnin 2022-09-08 10:08:36
Portal mapowy Gminy Żnin 2022-09-08 10:03:57
Dodatek węglowy 2022 2022-08-18 10:03:34
[5] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-08-17 13:39:59
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA II KWARTAŁY 2022 R. 2022-08-02 15:50:03
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2022 R. 2022-08-02 15:48:54
Informacja Burmistrza Żnina - tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-07-27 13:11:17
Sprawozdania JOP 2022-07-25 08:14:40
Sprawozdania - Rb-50, Rb-ZN, Rb-27ZZ, 2022-07-25 08:09:07
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2022 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin - II aktualizacja (czerwiec 2022 r.) 2022-06-30 14:38:16
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Żnin sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. 2022-06-30 14:28:05
[4] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-06-09 14:22:55
Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31-12-2021 r. 2022-06-02 12:00:27
Informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Żnin sporządzony na dzień 31-12-2021 r. 2022-06-02 11:57:09
Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Żnin sporządzony na dzień 31-12-2021 r. 2022-06-02 11:55:31
Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Żnin sporządzony na dzień 31-12-2021 r. 2022-06-02 11:54:12
Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Żnin sporządzony na dzień 31-12-2021 r. 2022-06-02 11:52:43
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Żnin sporządzony na dzień 31-12-2021 r. 2022-06-02 11:50:28
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Żnin 2022-05-31 11:08:41
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 2022-05-26 09:44:27
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej 2022-05-26 09:38:32
Wykaz osób prawnych fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2022-05-26 09:35:13
Informacja za 2021 r. - zgodnie z art. 37 ust. 1, pkt 2 lit. b-e ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r 2022-05-25 10:42:51
Sprawozdania budżetowe - I kw. 2022 2022-05-25 09:58:48
[3] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-05-18 12:15:24
Raport o stanie Gminy Żnin za 2021 rok 2022-05-09 15:04:05
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żnin za 2021 rok 2022-04-29 07:49:12
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2022 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin - I aktualizacja (kwiecień 2022 r.) 2022-04-28 15:14:41
[2] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-04-28 14:42:02
Uchwała Nr 11/S/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Żnin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 2022-04-27 12:18:37
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych przepompowni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2022 2022-04-26 08:29:49
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych na rok 2022 2022-04-26 08:19:29
[1] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2022-04-25 13:20:42
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Żnin za IV kwartały 2021 r/ 2022-03-31 15:07:59
Sprawozdania budżetowe IV kw. 2021 2022-02-24 09:54:46
Uchwała Nr 15/Kd/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żnin 2022-02-01 13:45:44
Uchwała Nr 13/D/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Żnin na 2022 rok 2022-02-01 13:43:33
Informacja Burmistrza Żnina o wydanej decyzji dla budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z towarzysząca infrastrukturą na terenie działki nr 224/5 w miejscowości Słębowo, 2022-01-24 15:09:31
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2022 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w gminie Żnin 2022-01-19 12:50:35
IL-INFORMACJA O LASACH 2022-01-11 10:01:50
[7] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kancelaryjno-administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-12-30 09:27:56
Zawiadomienie o zgromadzeniu z dnia 22 grudnia 2021 roku 2021-12-23 12:50:59
[5] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-12-20 14:56:59
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 r. 2021-12-20 11:51:40
Uchwała Nr 14/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie: możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2022 rok 2021-12-14 13:57:27
Uchwała Nr 17/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin na lata 2022 - 2036 2021-12-14 13:54:44
Uchwała Nr 17/P/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2022 rok 2021-12-14 13:51:43
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin - II aktualizacja (październik 2021 r.) 2021-11-03 12:49:00
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin - I aktualizacja (marzec 2021 r.) 2021-11-03 12:42:51
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w gminie Żnin 2021-11-03 12:42:11
Informacja Burmistrza Żnina o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żnin w roku szkolnym 2020/2021 2021-11-02 13:02:42
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Żnin za III kwartały 2021 r. 2021-10-26 10:05:37
Rejestr działalności regulowanej - WNIOSKI 2021-10-21 13:27:32
Rejestr działalności regulowanej - INFORMACJE 2021-10-21 13:25:35
Decyzja - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 8,4 MPa Latkowo-Wrzosy Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz. 2021-10-20 15:08:23
Uchwała Nr 7/I/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żnina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku 2021-09-29 14:56:47
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Żninie 2021-09-20 09:07:24
[4] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-09-10 12:12:02
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie 2021-09-01 13:00:03
Informacja Burmistrza Żnina-tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-07-23 13:30:00
Sprawozdania budżetowe II kwartał 2021 r. 2021-07-23 13:15:58
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Żnin za II kwartał 2021 r. 2021-07-23 09:53:50
[1] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. turystyki i promocji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-07-02 13:00:25
Wnioski CEEB 2021-06-15 12:22:46
Skład Rady Miejskiej w Żninie 2021-06-10 15:12:34
Sprawozdania finansowe za 2020 rok - Urząd Miejski w Żninie 2021-05-31 07:45:29
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2021-05-26 14:44:12
Informacja za 2020 r. - zgodnie z art. 37 ust. 1, pkt 2 lit. b-e ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r 2021-05-26 10:02:28
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej 2021-05-26 09:39:27
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 2021-05-26 09:35:24
Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa zmieniającej uchwałę tzw. "uchwałę antysmogową" oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych. 2021-05-24 14:45:00
[2] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-05-21 11:08:13
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. 2021-05-18 14:08:02
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. 2021-05-18 14:06:15
Informacja dodatkowa do bilansu 2021-05-18 14:04:26
Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" 2021-05-18 14:03:09
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. 2021-05-18 14:01:39
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Żnin za I kw. 2021 r. 2021-04-30 10:26:02
Uchwała Nr 16/S/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2020 rok 2021-04-29 14:56:52
Sprawozdania budżetowe I kw. 2021 2021-04-27 08:55:18
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Żnin za IV kwartał 2020 r. 2021-03-31 11:18:33
Klauzula RODO Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie 2021-03-15 14:14:02
[14] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa 2021-03-10 10:44:36
IR-1 Informacja o gruntach wraz załącznikami: ZIR-1, ZIR-2, ZIR3 2021-03-05 13:29:21
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej 2021-03-03 14:05:11
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej 2021-03-03 13:58:58
Sprawozdania budżetowe Gminy Żnin IV kwartał 2020 r. 2021-02-25 13:55:33
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od marca do grudnia 2021 r. 2021-02-18 10:27:20
Uchwała Nr 11/D/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Żnin na 2021 rok. 2021-02-03 12:18:07
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w gminie Żnin 2021-01-20 13:36:20
[22] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi archiwum w Urzędzie Miejskim w Żninie 2021-01-13 13:21:19
Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi od 2021 r. 2021-01-04 11:36:48
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Żnin od 2021 roku 2021-01-04 07:48:33
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w styczniu i w lutym 2021 r. 2020-12-28 09:38:47
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych w 2020 r. 2020-12-22 16:21:26
Il-1 Informacja o lasach wraz załącznikami ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 2020-12-22 12:20:33
[21] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi archiwum w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-12-11 08:35:18
Uchwała Nr 3/P/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2021 rok 2020-12-02 10:04:04
Uchwała Nr 3/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2021 rok 2020-12-02 10:02:07
Uchwała Nr 3/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2020-12-02 09:57:04
[18] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru nr 18/2020 z dnia 10 września 2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. turystyki i promocji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-12-01 18:35:31
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Żnin za III kwartał 2020 r. 2020-11-19 09:43:57
"Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Żnin na lata 2019-2034" 2020-11-16 09:38:23
[17] Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na stanowisko podinspektora ds. obsługi archiwum w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-11-06 10:54:19
[17] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi archiwum w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-11-05 11:34:58
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin II aktualizacja (październik 2020 r.) 2020-10-30 08:57:21
Sprawozdania budżetowe III kw. 2020 r. 2020-10-23 10:55:24
[19] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-10-23 07:46:13
[20] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. kultury w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-10-21 13:58:27
Koordynator do Spraw Dostępności 2020-10-02 10:42:52
Uchwała Nr 14/I/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 września 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za pierwsze półrocze 2020 roku. 2020-09-29 12:47:11
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2020-09-11 08:11:38
[16] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjno-rozliczeniowej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-08-27 14:53:27
[15] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-08-27 11:37:40
Zawiadomienie o zgromadzeniu z dnia 13 sierpnia 2020 roku 2020-08-18 15:06:48
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Żnin za II kwartał 2020 r. 2020-07-23 11:26:29
[8] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-07-22 14:53:22
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na instalacje proekologiczne na rok 2020 - AKTUALIZACJA 2020-07-17 12:33:53
[13] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-07-14 09:07:40
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym 2020-07-11 11:28:17
INFORMACJA w sprawie godzin rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Żnin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w ponownym głosowaniu przeprowadzanym w dniu 12 lipca 2020 r. w celu umożliwienia osobom uprawnionym obecności przy wszystkich czynnościach komisji poprzedzających otwarcie lokalu gdzie odbywa się głosowanie. 2020-07-07 08:42:52
[12] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatku w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-06-30 13:01:03
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II półroczu 2020 r. 2020-06-30 11:58:51
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin I aktualizacja (czerwiec 2020 r.) 2020-06-29 11:53:37
INFORMACJA w sprawie godzin rozpoczęcia pracy w dniu 28 czerwca 2020 r. przez obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Żnin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu umożliwienia osobom uprawnionym obecności przy wszystkich czynnościach komisji poprzedzających otwarcie lokalu gdzie odbywa się głosowanie. 2020-06-18 20:37:42
ZAWIADOMIENIE Burmistrz Żnina o sporządzeniu spisu wyborców zgodnie z kalendarzem wyborczym 2020-06-16 15:09:59
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-12 14:26:48
INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. NA TERENIE GMINY ŻNIN W CZASIE STANU EPIDEMII 2020-06-09 15:24:21
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-08 09:43:35
HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE ŻNIN 2020-06-06 17:08:19
Korekta - Sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2019 r. 2020-06-05 10:01:47
Informacja za 2019 r. - zgodnie z art. 37 ust. 1, pkt 2 lit. b-e ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 2020-05-28 15:00:50
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2020-05-28 14:47:45
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej 2020-05-28 14:46:10
[URM_XV-156-2019] w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żnin 2020-05-28 14:18:33
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Żnin za I kwartał 2020 r. 2020-05-22 10:15:13
Rb-NDS I kw. 2020 r. korekta 2020-05-20 14:00:53
Rb-27S I kw. 2020 r. korekta 2020-05-20 13:59:37
[10] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatku w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-05-19 14:10:06
Sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31-12-2019 r. 2020-05-15 10:03:25
Rb-NDS I kw. 2020 r. 2020-05-13 14:52:02
Rb-NWS I kw. 2020 r. 2020-05-13 14:51:03
Rb-N I kw. 2020 r. 2020-05-13 14:49:56
Rb-Z I kw. 2020 r. 2020-05-13 14:48:35
Rb-27S I kw. 2020 r. 2020-05-13 14:47:17
Rb-28S I kw. 2020 r. 2020-05-13 14:46:22
[6] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-05-05 16:13:42
Uchwała Nr 13/S/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2019 rok 2020-04-28 12:35:55
Uchwała Nr 13/S/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2019 rok 2020-04-28 12:33:25
Uchwała Nr 13/S/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2019 rok 2020-04-28 12:32:59
Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-21 15:24:57
[7] Informacja o przeprowadzonym naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-04-21 10:30:43
[14] Informacja o przeprowadzonym naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie 2020-04-20 10:03:50
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-14 10:31:20
INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-14 10:29:39
[3] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kultury w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-04-08 15:30:38
INFORMACJA O SZCZEGÓLNYM SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2020 R. NA TERENIE GMINY ŻNIN W CZASIE STANU EPIDEMII 2020-04-06 13:34:34
[5] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-03-26 11:46:42
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon w 2020 roku 2020-03-23 14:35:15
[4] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. infrastruktury i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-03-11 15:15:49
HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE ŻNIN 2020-03-03 15:41:02
[1] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-02-27 11:55:22
UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2020-02-25 13:35:05
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2020-02-25 13:32:46
Sprawozdania budżetowe IV kw. 2019 r. 2020-02-24 14:03:07
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków lub przepompownie ścieków na rok 2020 2020-02-19 10:38:40
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na proekologiczne systemy grzewcze na rok 2020 2020-02-19 10:25:34
[2] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko inspektora ds. pomocy publicznej oraz ulg i zwolnień podatkowych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-02-19 08:34:32
Zespół ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów na terenie Gminy Żnin 2020-02-14 08:58:33
Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący Wyborów Prezydenta RP w 2020 r. 2020-02-14 08:54:10
Stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy Żnin od dnia 1 stycznia 2020 roku 2020-01-27 12:54:34
[12] Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-01-13 10:15:02
[12] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2020-01-10 09:12:58
IL-1 Informacja o lasach oraz załączniki ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 2020-01-09 08:22:07
IR-1 Informacja o gruntach oraz załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3 2020-01-09 08:16:02
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 2020-01-09 08:07:06
[13] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-12-17 14:30:25
Uchwała Nr 15_P_2019 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2020 rok 2019-12-17 12:20:07
Uchwała Nr 11_Dpr_2019 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2020 rok 2019-12-17 12:14:56
Uchwała Nr 15_WPF_2019 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2019-12-17 12:08:35
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych w 2019 r. 2019-12-05 11:29:43
[11] Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na wolnym stanowisku urzędniczym inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-11-28 14:40:53
[11] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-11-15 12:44:14
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin II aktualizacja (październik 2019 r.) 2019-10-30 09:01:04
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Żnin za III kwartał 2019 r. 2019-10-30 08:22:05
Sprawozdania budżetowe III kw. 2019 r. 2019-10-22 15:55:33
[POSTANOWIENIE NR 148/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych 2019-10-16 14:08:07
[7] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kultury w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-10-01 16:48:42
[9] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-10-01 16:17:32
[INFORMACJA] w sprawie godzin rozpoczęcia pracy w dniu 13 października 2019 r. przez obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Żnin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w celu umożliwienia osobom uprawnionym obecności przy wszystkich czynnościach komisji poprzedzających otwarcie lokalu gdzie odbywa się głosowanie. 2019-09-27 13:08:55
[POSTANOWIENIE NR 144/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospoltej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-24 09:49:54
[POSTANOWIENIE NR 143/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-24 09:28:18
Uchwała Nr 17/I/2019 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za pierwsze półrocze 2019 roku 2019-09-23 13:52:21
Uchwała Nr 17/I/2019 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za pierwsze półrocze 2019 roku 2019-09-23 13:47:05
[INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA] z dnia 16 września 2019 r. o możliwości zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-16 14:28:20
[8] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko urzędnicze inspektora ds. pomocy publicznej oraz ulg i zwolnień podatkowych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-09-12 10:25:05
[ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE KANDYDATA NA CZŁONKA] obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-09 12:01:03
[ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA DRUK DLA KOMITETÓW] obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-09 11:43:38
[KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ] z dnia 2 września 2019 r.o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-09 11:12:22
[UCHWAŁA NR 11/2019] PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Eurpejskiego 2019-09-09 11:04:52
[UCHWAŁA NR 6/2019] PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy. 2019-09-09 10:43:20
[POSTANOWIENIE NR 140/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-04 14:09:35
[POSTANOWIENIE NR 125/2019] KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Żnin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2019-09-02 12:49:16
Zespół ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów na terenie Gminy Żnin 2019-08-23 13:32:24
[INFORMACJA] o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP oraz Senatu RP w dniu 13 października 2019 r. 2019-08-23 12:46:22
[INFORMACJA] o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2019-08-23 12:32:14
HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY ŻNIN 2019-08-23 11:45:31
Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-08-22 13:13:10
[5] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-08-20 15:18:31
[6] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Księgowości Podatkowej w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-08-07 12:09:30
IL-1 Informacja o lasach oraz załączniki ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 2019-08-07 11:50:08
IR-1 Informacja o gruntach oraz załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3 2019-08-07 11:42:37
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 2019-08-07 11:27:29
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji 2019-07-25 12:50:14
Wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuję spalanie paliw (tzw. "uchwała antysmogowa") AKTUALIZACJA 2019-07-25 12:16:56
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019 r. 2019-07-19 13:04:08
[4] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-07-16 11:58:54
Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. 2019-06-14 07:48:55
Warunkowa przydatność wody do spożycia z Wodociągu Białożewin, gm. Żnin 2019-06-12 11:50:46
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2019-05-30 14:35:21
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej 2019-05-30 14:31:34
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 2019-05-30 14:27:58
Informacja zgodnie z art. 37 ust. 1, pkt 2 lit. b-e ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 2019-05-28 12:57:50
INFORMACJA w sprawie godzin rozpoczęcia pracy w dniu 26 maja 2019 r. przez obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Żnin 2019-05-20 09:21:53
[SPIS WYBORCÓW] - Informacja o sporządzeniu spisu wyborców 2019-05-20 08:29:55
Warunkowa przydatność wody do spożycia z Wodociągu Czewujewo, gm. Rogowo 2019-05-17 12:53:24
INFORMACJA o dostępności informacji w języku Braille 2019-05-16 15:35:15
[3] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-05-10 11:26:12
WYCIĄG Z POSTANOWIENIA NR 99/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - Gmina Żnin 2019-05-07 11:17:57
WYCIĄG Z POSTANOWIENIA NR 98/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - Gmina Żnin 2019-05-07 11:15:18
POSTANOWIENIE NR 99/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-07 09:55:06
POSTANOWIENIE NR 98/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-07 09:53:25
INFORMACJA Burmistrza Żnina o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz o statystycznej liczbie dzieci w Gminie Żnin 2019-04-30 15:41:41
INFORMACJA dla członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Żnin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-30 15:30:31
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-30 15:28:50
sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami ulic 700-lecia, Błogosławionej Marii Karłowskiej, Dworcowej, por. Tadeusza Kruszki, Lewandowskiego, Licealnej, Parkowej, Placu Wolności, Potockiego, Rychlewskiego, Sądowej, Sienkiewicza, Szkolnej, Świętego Floriana, Towarowej, Ułańskiej, Wodnej, Zamkniętej 2019-04-30 09:47:39
INFORMACJA nr 1 Urzędnika Wyborczego Gminy Żnin z dnia 26 kwietnia 2019 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-26 15:45:43
INFORMACJA nr 1 Urzędnika Wyborczego Gminy Żnin z dnia 26 kwietnia 2019 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-26 15:32:08
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. jednostki Urząd Miejski w Żninie (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa do bilansu) 2019-04-25 10:27:04
Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 r. 2019-04-23 14:22:06
Sprawozdania budżetowe za I kw. 2019 r. 2019-04-23 14:02:08
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. 2019-04-23 13:40:38
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. 2019-04-23 13:39:24
Postanowienie nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-18 09:37:25
HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY ŻNIN 2019-04-16 15:37:44
Postanowienie nr 77/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-15 08:38:50
Uchwała Nr 9/S/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żnina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 2019-04-09 16:22:24
Uchwała Nr 9/S/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żnina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 2019-04-09 16:19:33
INFORMACJA dla osób zgłaszających się indywidualnie na terenie Gminy Żnin na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (skrócony wyciąg opracowany na podstawie Kodeksu wyborczego) 2019-04-05 07:51:00
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2019-03-28 11:09:41
Informacja z wykonania budżetu Gminy Żnin za IV kw. 2018 r 2019-03-04 08:44:13
[2] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko Dyrektora Wydziału Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-03-01 10:59:39
Informacja z wykonania budżetu Gminy Żnin za III kw. 2018 r. 2019-02-27 11:33:16
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Żnin za II kwartał 2018 r. 2019-02-27 11:31:55
Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca "uchwały antysmogowej" oraz o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych 2019-02-27 09:12:31
[1] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-02-15 13:37:14
Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2019 r. 2019-02-08 11:26:33
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2019-02-05 11:01:07
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na przydomowe oczyszczczalnie ścieków lub przepompownie ścieków na 2019 rok 2019-01-30 13:02:19
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na proekologiczne systemy grzewcze na rok 2019 2019-01-30 12:48:03
Uchwała Nr 1/K/2019 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji planowanych do emisji przez Gminę Żnin w 2019 roku 2019-01-24 14:53:13
Uchwała Nr 13/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żnin 2019-01-23 10:48:08
Uchwała Nr 8/D/2019 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok 2019-01-23 10:43:33
Azbest - coroczny obowiązek składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest" 2019-01-17 11:32:11
[17] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. grafiki komputerowej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-01-15 15:56:23
[15] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-01-15 13:33:57
[14] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2019-01-15 13:29:44
Zwrot podatku akcyzowego (www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego) 2019-01-08 09:53:08
IN_Informacja na podatek rolny 2019-01-08 09:14:15
DN_Deklaracja na podatek od nieruchomości 2019-01-08 08:42:31
IN_Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 2019-01-08 08:40:52
Informacja dotycząca projektu Czyste Powietrze 2019-01-03 09:09:36
[16] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora.ds grafiki komputerowej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-12-27 14:25:50
Uchwała Nr 15/P/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok 2018-12-10 14:09:38
Uchwała Nr 8/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok 2018-12-10 14:07:33
Uchwała Nr 15/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin 2018-12-10 14:02:54
Uchwała Nr 15/P/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok. 2018-12-06 08:07:55
Uchwała Nr 8/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok. 2018-12-06 08:04:26
Uchwała Nr 15/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin 2018-12-06 07:50:34
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: Roczny Program Współpracy gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 2018-11-26 14:00:44
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych w 2018 r. 2018-10-26 10:06:34
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-10-26 09:18:31
Sprawozdania budżetowe III kw. 2018 r. 2018-10-22 09:34:03
POSTANOWIENIE NR 221/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej 2018-10-18 13:39:03
INFORMACJA w sprawie godzin rozpoczęcia pracy w dniu 21 października 2018 r. przez obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Żnin w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 2018-10-12 11:26:31
INFORMACJA o dostępności informacji w języku Braille 2018-10-09 13:27:48
Zawiadomienie o zgromadzeniu z dnia 4 października 2018 roku 2018-10-05 08:53:47
Lista członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Żnin - fragment Postanowienia nr 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. 2018-10-02 12:46:02
Udostępnienie spisu wyborców do wglądu mieszkańcom gminy Żnin 2018-10-01 11:04:35
[13] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds ochrony środowiska 2018-09-28 11:48:29
[12] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds.obsługi kancelaryjnej 2018-09-28 11:45:41
[11] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds.administracji w Biurze Burmistrza 2018-09-28 11:42:49
Informacja o wyniku postępowania konkursowego kandydata na stanowisko dyrektora Żnińskiego Domu Kultury - II etap 2018-09-27 12:39:45
KOMUNIKAT nr 2 Urzędnika Wyborczego Gminy Żnin z dnia 24 września 2018 r. o zgłaszaniu dodatkowych kandydatów do komisji oraz o miejscu, dacie i godzinie losowania składu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz składu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-24 15:18:37
KOMUNIKAT nr 1 Urzędnika Wyborczego Gminy Żnin z dnia 24 września 2018 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach organu samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-24 15:18:04
Uchwała Nr 18/I/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żnina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2018 r. 2018-09-20 14:23:39
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 2018-09-19 11:09:29
INFORMACJA o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-19 11:00:23
INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-11 09:14:56
INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-11 09:14:53
POSTANOWIENIE nr 133/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 2018-09-10 20:14:05
INFORMACJA dotycząca możliwości sprawdzenia przez kandydatów w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. danych w Oddziale Biura Lustracyjnego IPN w Gdańsku 2018-08-28 15:28:37
POSTANOWIENIE nr 4/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędów 2018-08-17 08:07:57
POSTANOWIENIE nr 3/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze 2018-08-17 08:06:35
[10] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-08-13 10:15:14
Stałe obwody głosowania 2018-08-13 09:16:24
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Żnin za I półrocze 2018 roku 2018-07-24 09:06:31
[9] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-07-23 12:30:34
Rb-N za II kwartał 2018 r. 2018-07-23 09:39:34
Rb-Z za II kwartał 2018 r. 2018-07-23 09:38:21
Rb-28S za II kwartał 2018 r. 2018-07-23 09:36:29
Rb-27S za II kwartał 2018 r. 2018-07-23 09:35:20
NDS za II kwartał 2018 r. 2018-07-23 09:28:41
Składy Osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie - 2014 - 2018 2018-07-20 09:10:01
Zawiadomienie o zgromadzeniu z dnia 18 lipca 2018 r. 2018-07-19 15:05:59
Sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2017 r. 2018-06-29 13:09:52
Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo- Brzyskorzystew etap III 2018-06-27 14:49:00
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. 2018-06-26 13:54:36
Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 rok 2018-06-15 11:16:12
Informacja z wykonania budżetu Gminy Żnin za I kw. 2018 r. 2018-06-15 11:09:54
Sprawozdania budżetowe IV kw. 2017 2018-06-14 13:17:59
Sprawozdania budżetowe III kw.2017 2018-06-14 13:09:43
Sprawozdania budżetowe za II kw. 2017 2018-06-14 13:00:16
Sprawozdania budżetowe za I kw. 2017 r. 2018-06-14 12:23:01
Polityka Prywatności 2018-05-28 14:48:54
[8] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Żninie 2018-05-24 11:43:37
Rb-Z za I kwartał 2018 r. 2018-05-14 08:02:11
Rb-N za I kwartał 2018 r. 2018-05-14 08:01:05
Rb-28 s za I kwartał 2018 2018-05-14 07:55:17
[4] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Żninie 2018-04-25 10:30:10
[3] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-04-25 10:26:56
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żnin za 2017 rok 2018-04-24 07:34:20
[2] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-04-23 12:57:15
[7] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. turystyki i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-04-20 12:56:36
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 05.04.2018 r. - 26.04.2018 r. 2018-04-20 08:50:01
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 08.05.2018 r. - 29.05.2018 r. 2018-04-20 08:48:39
[6] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-04-04 12:39:27
[1] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i administracji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-03-23 10:19:56
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na proekologiczne systemy grzewcze 2018-02-27 08:30:45
Ograniczenie praw do nieruchomości (w związku z budową drogi S-5) 2018-02-07 12:01:42
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni w 2018 r. 2018-02-07 10:53:22
[15] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-02-06 16:12:04
[19] Informacja o przeprowadzonym naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie 2018-01-26 12:07:19
Informacja na podatek rolny 2018-01-03 14:29:03
Informacja na podatek od nieruchomości 2018-01-03 14:24:34
[17] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. administracji w Biurze Burmistrza 2017-12-28 12:58:45
[18] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Żninie 2017-11-30 14:12:07
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych w 2017 r. 2017-11-16 14:29:58
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci - gmina Żnin 2017-10-30 15:02:23
[14] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska 2017-10-25 11:03:18
[SCUW][9] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych 2017-10-13 11:48:31
[SCUW][8] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych 2017-10-13 11:45:16
Centrum Usług Wspólnych i Zarządzania Oświatą w Żninie 2017-10-10 10:50:16
[13] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-10-09 11:31:01
Informacja Burmistrza Żnina 2017-09-29 11:40:41
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 2017-09-18 15:19:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE 2017-09-18 15:18:17
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM 2017-09-18 15:15:50
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ 2017-09-18 15:13:52
[SCUW][7] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Inspektora ds. Zamówień Publicznych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2017-09-15 13:07:10
[SCUW][5] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2017-09-11 14:59:30
[12] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-08-31 15:38:27
[SCUW][6] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2017-08-31 15:12:13
[11] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Mieskim w Żninie 2017-08-24 10:33:07
Sprawozdanie dotyczące ilości złożonych/rozpatrzonych petycji w 2016 roku. 2017-07-17 14:52:09
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni w 2017 r. 2017-06-28 08:28:40
[9] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli 2017-05-16 15:41:14
[7] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2017-05-09 14:39:18
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.). 2017-04-28 11:19:49
[10] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownicze Urzędnicze Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych W Żninie 2017-04-28 11:00:25
[8] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-04-20 15:24:21
[6] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2017-03-21 16:54:00
[5] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2017-03-20 11:18:48
[4] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-03-15 15:24:25
[3] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-02-28 16:49:42
[2] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-02-28 16:48:42
Wykaz telefonów i poczty 2017-02-22 15:20:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie 2017-02-17 11:38:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie 2017-02-17 11:37:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce 2017-02-17 11:35:48
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie 2017-02-17 11:34:41
[1] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru nr 1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-02-14 17:01:04
[SCUW] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru nr 2/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. na stanowisko Inspektora-Księgowego Samorządowej Instytucji Kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2017-02-10 14:04:19
[SCUW] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. na stanowisko Głównego Księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2017-02-10 13:59:40
[36] Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-01-18 12:38:50
[37] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2017-01-16 15:16:09
Informacja na podatek leśny 2017-01-02 08:41:26
Informacja na podatek rolny 2017-01-02 08:31:00
Informacja na podatek od nieruchomości 2017-01-02 08:23:53
[36] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-30 12:29:57
[35] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze kierownika Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-30 12:15:55
[30] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-30 12:14:49
[29] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. zatrudnienia i promocji zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-30 12:13:47
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-30 08:50:43
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-23 11:34:42
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. zarządzania finansami organizacji pozarządowych w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2016-12-19 15:00:00
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-kadrowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2016-12-14 13:57:49
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-07 14:22:52
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-12-06 14:51:29
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora-księgowego samorządowej instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2016-11-17 13:57:07
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-11-16 15:16:05
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 10 listopada 2016 r. ws. Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 5 "Żnin - Stare Miasto" w Żninie w dniu 1 grudnia 2016 r. 2016-11-10 15:07:12
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 10 listopada 2016 r. ws. Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie w dniu 29 listopada 2016 r. 2016-11-10 15:06:27
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 10 listopada 2016 r. ws. Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 3 "Żnin - Południowy-Zachód" w Żninie w dniu 28 listopada 2016 r. 2016-11-10 15:06:00
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 10 listopada 2016 r. ws. Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 4 "Krzyckówko" w Żninie w dniu 24 listopada 2016 r. 2016-11-10 15:05:02
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-11-03 12:45:23
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-11-03 12:43:58
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-11-03 12:40:09
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. zarządzania finansami organizacji pozarządowych w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2016-10-19 15:22:21
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2016-10-19 08:28:01
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 2016-10-17 12:50:53
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie podziału Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko oraz nadania nowo powstałym sołectwom w wyniku takiego podziału odrębnych statutów sołectw 2016-10-12 14:57:48
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-10-10 15:05:58
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-10-10 15:04:51
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2016-09-30 13:48:24
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2016-09-27 16:57:00
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2016-09-22 13:59:21
Zawiadomienie o zgromadzeniu z dnia 15 września 2016 r. 2016-09-16 14:56:13
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2016-09-16 10:52:37
Informacja Burmistrza Żnina - Nabór wniosków tryb 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 3 ust. 1 Uchwały nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r. 2016-09-15 14:36:40
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin i nadania statutu 2016-09-14 15:01:52
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie propozycji podziału istniejącego Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin i nadania statutów 2016-09-14 15:01:36
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-09-14 14:03:59
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-09-07 14:55:19
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie 2016-09-06 10:38:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2016-09-02 14:01:05
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatu w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2016-09-02 13:59:27
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2016-09-02 13:51:38
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek oświatowych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-09-01 13:08:36
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 2016-08-19 08:46:48
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie 2016-08-09 14:52:52
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-07-21 15:53:45
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek oświatowych w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-07-21 15:52:37
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-07-21 15:51:29
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-07-21 15:50:04
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Żnin 2016-07-13 12:06:07
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-Pałuckie WOPR 2016-07-04 14:40:28
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. budżetu i gospodarki w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-06-30 14:24:24
Nabór na członków komisji konkursowej oceniającej projekty na dofinansowanie wkładu własnego 2016-06-28 08:45:05
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 7 czerwca 2016 roku w sprawie decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. "Projekt robót geologicznych na wykonanie uzupełniających badań geologiczno-inżynierskich dla drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń, odc. nr 7: Jaroszewo - granica województwa km 0+000 - 25+097" 2016-06-14 16:39:31
Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GMINY ŻNIN 2016-06-14 10:50:50
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Żnin 2016-06-03 14:05:58
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-06-01 11:56:58
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-05-27 07:42:51
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Żnin 2016-05-25 15:18:36
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-Bractwo Strzeleckie w Żninie 2016-05-24 12:12:37
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-LGD Pałuki-Wspólna Sprawa 2016-05-24 12:11:31
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Żnin na lata 2016 - 2020 2016-05-20 11:14:10
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 2016-05-20 11:12:10
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał roku 2016 2016-05-19 12:11:04
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. administracyjno-finanansowych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-05-11 15:22:28
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/512/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2016-05-05 07:44:39
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę 2016-04-21 14:58:49
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Żnińskiego Domu Kultury 2016-04-19 16:19:32
Nabór na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-04-12 15:11:36
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni 2016-04-05 11:04:42
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-oferta Stowarzyszenia Trochę Kultury! 2016-04-04 11:25:11
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących projektu Uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie" 2016-04-04 09:29:43
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących projektu Uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie" 2016-04-04 09:18:13
Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2015 2016-04-04 09:02:47
Nabór na pomocnicze stanowisko pracy pomocy administracyjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-03-31 08:19:36
Sprawozdanie z konsultacji w sprawie przystąpienia gminy Żnin do związku metropolitalnego "Metropolia Bydgoszcz" 2016-03-25 08:24:59
Nabór na stanowisko inspektora ds. administracyjno-finansowych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-03-18 13:58:31
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-03-17 13:25:02
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie 2016-03-15 14:14:20
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie 2016-03-15 14:08:22
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-03-09 07:50:50
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-02-23 16:13:44
Ocena jakości wody 2015 rok 2016-02-23 14:17:41
Nieodpłatna pomoc prawna 2016-02-22 08:17:20
Ocena jakości wody VII-XII 2015 2016-02-15 15:13:06
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru Nr 2/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. na stanowisko podinspektora ds. administracyjno-finansowych w wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-02-11 15:05:11
Żniński Dom Kultury 2016-01-29 07:39:29
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2016-01-29 07:38:59
Regulaminy 2016-01-28 15:01:12
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru nr 23/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2016-01-26 11:46:41
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie - podstawowe informacje, godziny otwarcia 2016-01-26 10:32:01
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie - II wybory 2016-01-05 17:00:41
Informacja na podatek leśny 2015-12-29 09:15:03
Informacja na podatek rolny 2015-12-29 09:12:29
Informacja na podatek od nieruchomości 2015-12-29 09:06:50
Opinie RIO 2015-12-22 10:45:47
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego 2015-12-21 13:56:10
Nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie - II nabór 2015-12-03 08:58:51
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie - I nabór 2015-12-03 08:53:58
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie - III nabór 2015-12-02 14:08:57
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 2015-12-02 12:36:17
Ogłoszenie na XIII Sesję Rady Miejskiej w Żninie w dniu 25 listopada 2015 r. 2015-11-24 10:11:21
Skład Rady Osiedla Nr 1 "Góra" w Żninie oraz Rady Osiedla Nr 2 "Bloki wielorodzinne" w Żninie oraz ich Zarządy 2015-11-20 08:42:20
Skład Zarządu Osiedla Nr 1 "Góra" w Żninie 2015-11-20 08:34:16
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli w wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Żninie - III nabór 2015-11-05 07:50:30
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał roku 2015 2015-10-30 11:27:10
Nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-10-23 12:16:39
Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego 2015-10-08 17:25:14
Nabór na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie - III nabór 2015-10-08 09:30:58
INFORMACJA o sporządzeniu Spisu Wyborców 2015-10-05 10:05:49
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na dwa stanowiska podinspektorów ds. turystyki i promocji Gminy w Wydziale Turystyki i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-10-01 10:55:31
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. kultury w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-09-25 08:54:24
INFORMACJA o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum dla stałych obwodów głosowania 2015-08-18 14:03:26
Nabór na dwa stanowiska podinspektora ds. turystyki i promocji Gminy w Wydziale Turystyki i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-08-17 14:29:20
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał roku 2015 2015-08-11 16:49:05
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych w 2015 r. 2015-08-04 16:24:49
[ZB_050-2015] w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2014 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2015-07-14 16:50:10
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Góra" dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego 2015-07-14 16:35:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo 2015-07-14 16:25:31
UCHWAŁA Nr 2/2015 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ŻNINIE z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 23 sierpnia 2015 r. 2015-07-07 10:46:32
UCHWAŁA Nr 1/2015 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ŻNINIE z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 23 sierpnia 2015 r. 2015-07-07 10:41:49
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał roku 2015 2015-06-30 10:49:37
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał roku 2014 2015-06-30 10:47:37
Postanowienie Komisarza o powołaniu Skladu Miejskiej Komisji Wyborczej 2015-06-26 14:20:40
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania 2015-06-25 12:25:45
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-06-25 12:23:43
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-06-25 12:19:33
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-06-25 12:18:21
Nabór na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie - II nabór 2015-06-24 15:33:08
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-06-08 14:55:36
Nabór na stanowisko Podinspektora ds. kultury w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-06-02 15:19:51
Skargi i wnioski 2015-06-01 09:49:58
Informacja Burmistrza Żnina - Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2015-05-29 14:04:22
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa inwestycyjnego w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-05-28 14:25:59
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. oświatowych w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-05-19 17:07:59
Statut Osiedla Nr 2 w Żninie - BLOKI WIELORODZINNE 2015-05-19 08:55:56
Statut Osiedla Nr 1 w Żninie - GÓRA 2015-05-19 08:54:11
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszrów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-05-18 11:24:35
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. grafiki komputerowej w Wydziale Turystyki i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-05-12 16:22:47
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-05-12 16:18:44
Informacja o wyniku naboru na stanowiska Inspektorów ds. kontroli w Urzędzie Miejskim w Żninie - II podejście 2015-05-08 09:01:33
Nabór na stanowisko podinspektora ds. turystyki i promocji w Wydziale Turystyki i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-05-05 16:56:42