Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2024-05-29 08:31:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2024-05-29 08:29:24
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Żnin 2024-05-29 07:29:30
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2024-05-16 08:53:23
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podgórzyn - (artykuł stracił ważność) 2024-04-25 07:23:46
Informacja Burmistrza Żnina o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym pt. Mistrzostwa Europy International Dance Organization HIP HOP AND POPPING / HIP HOP BATTLE & BREAKING ŻNIN 2024. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-18 15:25:47
Ogłoszenie o naborze prac w związku z konkursem z okazji Dnia Ziemi „Moje Ekomiasto” 2024-04-05 12:35:50
Ogłoszenie farmy wiatrowa spotkanie otwarte - (artykuł stracił ważność) 2024-03-28 07:39:26
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2024-03-28 07:21:52
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Żninie przy ul. 1 Stycznia - (artykuł stracił ważność) 2024-03-28 07:19:26
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2024-03-20 10:02:45
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2024-03-06 08:09:14
OGŁOSZENIE o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach: Bożejewice, Bożejewiczki oraz Żnin-Wieś - (artykuł stracił ważność) 2024-02-15 07:26:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2024-02-12 09:00:05
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia - (artykuł stracił ważność) 2024-02-07 07:19:35
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w najem i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2023-12-21 07:44:12
Informacja o wyborze partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego 2023-11-24 09:20:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2023-11-23 14:26:58
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2023-11-23 08:44:23
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego 2023-10-27 09:27:48
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Sulinowo i Słabomierz - (artykuł stracił ważność) 2023-10-26 08:22:40
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2023-10-25 14:02:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2023-10-25 14:02:02
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2023-10-25 14:00:29
Ogłoszenie farma wiatrowa spotkanie otwarte - (artykuł stracił ważność) 2023-10-19 07:19:43
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach: Bożejewice, Bożejewiczki oraz Żnin-Wieś - (artykuł stracił ważność) 2023-10-05 07:17:27
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2023-08-24 10:36:41
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2023-07-31 10:37:30
Informacja Burmistrza Żnina o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (artykuł stracił ważność) 2023-07-18 11:03:30
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin 2023-07-17 15:05:59
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w Żninie przy ul. 1 Stycznia - (artykuł stracił ważność) 2023-07-13 07:24:53
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania "Nad Jeziorem Żnińskim Małym" - (artykuł stracił ważność) 2023-07-13 07:23:28
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jadowniki Rycerskie - (artykuł stracił ważność) 2023-07-13 07:21:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2023-06-15 14:32:41
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Żnina - (artykuł stracił ważność) 2023-06-07 07:30:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2023-05-25 08:27:37
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2023-05-11 13:23:58
Informacja o wyborze partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego 2023-05-04 13:45:33
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2023-04-25 16:15:59
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego 2023-04-05 15:01:27
Ogłoszenie o konkusie plastycznym z okazji dnia ziemi pt. "Zadbajmy o naszą planetę" 2023-04-05 13:08:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2023-04-04 15:52:31
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2023-03-27 15:04:06
Nabór na członków Komisji konkursowej 2023-02-23 13:35:38
Odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 16/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: WIR.II.747.3.2.2022.EP, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla zadania pn.:Odwołania od Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS "Solino" S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów” - zadanie 3: Modernizacja istniejących rurociągów wody przemysłowej Wójcin-Przyjma i solanki Przyjma-Janikowo - (artykuł stracił ważność) 2023-02-20 15:10:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2023-01-17 15:46:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2022-12-28 13:58:00
Ogłoszenie w sprawie Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2022/S 248-724001 2022-12-23 13:05:12
Ogłoszenie w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-05 14:04:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2022-11-25 13:11:20
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach: Bożejewice, Bożejewiczki oraz Żnin-Wieś - (artykuł stracił ważność) 2022-10-20 07:21:55
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaroszewo - (artykuł stracił ważność) 2022-10-20 07:20:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2022-10-12 13:09:14
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i najem - (artykuł stracił ważność) 2022-10-10 13:04:07
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Żnin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2022-09-08 07:21:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - (artykuł stracił ważność) 2022-08-11 15:30:44
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Gminie Żnin w roku szkolnym 2022/2023 2022-08-09 12:47:58
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2022-08-08 09:43:57
Nabór na stanowisko opiekuna dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły - (artykuł stracił ważność) 2022-08-05 10:21:21
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia - (artykuł stracił ważność) 2022-08-04 14:55:18
INFORMACJA WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO o wydaniu decyzji WSPN.DT.7581.7.2021.MC w sprawie zwrotu udziału w części nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-07-08 13:51:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 - (artykuł stracił ważność) 2022-07-06 14:14:39
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie (część II) - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 07:23:16
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w najem i dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2022-06-10 13:50:14
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Żnin - (artykuł stracił ważność) 2022-06-09 07:20:13
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Ostrów" - (artykuł stracił ważność) 2022-05-26 07:21:13
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-05-19 14:53:44
OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jadowniki Rycerskie - (artykuł stracił ważność) 2022-05-19 07:23:07
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla południowo-wschodniej części miasta Żnina - (artykuł stracił ważność) 2022-05-05 07:22:24
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i oddania w dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2022-04-28 10:43:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2022-04-13 13:20:46
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2022-04-12 07:51:57
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 07:18:25
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2022-02-23 08:00:36
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Sulinowo i Słabomierz - (artykuł stracił ważność) 2022-02-17 07:21:04
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Ostrów" - (artykuł stracił ważność) 2022-02-03 07:22:37
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Żnin - (artykuł stracił ważność) 2022-02-03 07:21:27
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2022-01-12 09:50:46
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2021-12-02 08:33:07
Decyzja - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 8,4 MPa Latkowo-Wrzosy Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz. 2021-10-20 15:08:23
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2021-10-18 10:03:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2021-09-17 07:53:05
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego - (artykuł stracił ważność) 2021-09-16 07:22:01
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Cukrownia" - (artykuł stracił ważność) 2021-09-16 07:19:33
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żnin Północ - (artykuł stracił ważność) 2021-09-09 07:18:50
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2021-09-01 10:39:04
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2021-08-04 14:01:53
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2021-07-20 13:55:24
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Żnin - (artykuł stracił ważność) 2021-07-01 07:17:41
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2021-06-24 09:07:55
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - (artykuł stracił ważność) 2021-06-24 08:00:37
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Sulinowo i Słabomierz - (artykuł stracił ważność) 2021-06-10 07:19:17
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Ostrów" oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Żninie - (artykuł stracił ważność) 2021-06-02 11:04:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022. - (artykuł stracił ważność) 2021-05-31 12:05:21
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM - (artykuł stracił ważność) 2021-05-26 10:15:55
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBYCIA - (artykuł stracił ważność) 2021-05-20 11:25:22
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żnin Zachód - (artykuł stracił ważność) 2021-04-22 07:24:46
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Cukrownia" - (artykuł stracił ważność) 2021-04-22 07:23:25
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Centrum" - (artykuł stracił ważność) 2021-04-22 07:22:16
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - (artykuł stracił ważność) 2021-04-21 07:24:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - (artykuł stracił ważność) 2021-04-21 07:22:58
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM - (artykuł stracił ważność) 2021-04-21 07:21:04
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2021-03-09 10:22:53
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w najem i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2021-01-05 14:21:24
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego - (artykuł stracił ważność) 2020-12-17 07:32:50
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach: Bożejewice, Bożejewiczki oraz Żnin-Wieś - (artykuł stracił ważność) 2020-12-17 07:31:54
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaroszewo - (artykuł stracił ważność) 2020-12-17 07:30:23
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w dzierżawę i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2020-12-15 16:50:24
OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żnin Północ - (artykuł stracił ważność) 2020-12-10 07:26:22
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś - (artykuł stracił ważność) 2020-12-10 07:24:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2020-10-27 12:30:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2020-10-27 12:28:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2020-10-27 12:26:21
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Centrum" - (artykuł stracił ważność) 2020-10-22 07:56:06
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żnin Zachód - (artykuł stracił ważność) 2020-10-22 07:53:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2020-10-07 13:15:20
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2020-09-10 07:19:10
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2020-09-02 15:17:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2020-08-28 07:57:37
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2020-08-19 12:56:12
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin - Etap II - (artykuł stracił ważność) 2020-07-16 08:18:57
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin - Etap I - (artykuł stracił ważność) 2020-07-16 08:16:55
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Latkowo-Wrzosy na terenie gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2020-07-16 08:15:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2020-07-02 07:43:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2020-07-02 07:41:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2020-06-30 15:58:09
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2020-06-03 12:50:45
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbyci, oddania w najem, dzierżawę i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2020-05-28 11:44:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2020-03-18 14:45:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2020-03-17 14:33:38
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2020-03-16 15:22:14
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2020-02-27 09:12:48
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2020-01-30 10:07:30
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2020-01-28 11:03:08
Protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru partnera projektu "Wspieranie tworzenia sieci szkół ćwiczeń - II edycja" 2019-12-30 11:24:50
Nabór członków do Komisji Konkursowej - (artykuł stracił ważność) 2019-12-09 10:50:09
OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego 2019-12-05 11:36:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2019-12-03 08:30:30
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Latkowo-Wrzosy na terenie gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2019-11-28 07:20:51
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2019-11-21 12:10:49
Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2019-11-14 08:41:06
Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2019-11-13 10:14:02
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo - (artykuł stracił ważność) 2019-10-30 07:49:00
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej w miejscowości Dochanowo - (artykuł stracił ważność) 2019-10-30 07:46:41
Wykazy nieruchomośći przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2019-10-23 08:04:35
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2019-10-21 13:41:52
Wykazy nieruchomośći przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2019-09-02 08:02:54
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2019-08-21 12:00:30
Wykazy nieruchomośći przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2019-08-08 07:34:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - (artykuł stracił ważność) 2019-07-18 09:51:55
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ - (artykuł stracił ważność) 2019-07-17 15:11:10
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM - (artykuł stracił ważność) 2019-07-17 15:08:47
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin - Etap I - (artykuł stracił ważność) 2019-07-11 07:41:05
Ogłoszenie o ponownym przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego stanowiącego własność Gminy Żnin (autobus AUTOSAN S.A., model pojazdu H9.321) 2019-07-03 09:11:10
Wykaz nieruchomości przeznacznej do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2019-06-07 08:35:05
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Centrum" - (artykuł stracił ważność) 2019-06-06 07:25:08
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Cukrownia" 2019-06-06 07:23:07
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żnin Zachód - (artykuł stracił ważność) 2019-06-06 07:21:04
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2019-06-04 08:31:21
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego stanowiącego własność Gminy Żnin (samochód ciężarowy do 3,5 t Volkswagen Transporter T4 Diesel 2,6 ) 2019-05-08 12:06:54
Ogłoszenie o ponownym przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego stanowiącego własność Gminy Żnin (autobus AUTOSAN S.A., model pojazdu H9.321) 2019-05-08 12:04:36
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2019-05-06 14:31:38
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo - (artykuł stracił ważność) 2019-04-30 07:28:51
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo 2019-04-30 07:26:38
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2019-04-09 11:04:34
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego stanowiącego własność Gminy Żnin (autobus AUTOSAN S.A., model pojazdu H9.321) 2019-04-03 09:53:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2019-03-05 07:43:26
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2019-02-28 07:18:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie - (artykuł stracił ważność) 2019-02-20 14:39:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (artykuł stracił ważność) 2019-01-23 07:57:46
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej w miejscowości Dochanowo - (artykuł stracił ważność) 2018-12-20 07:31:32
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś - (artykuł stracił ważność) 2018-11-29 07:26:54
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo - (artykuł stracił ważność) 2018-11-29 07:25:48
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew 2018-11-29 07:24:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2018-11-07 14:04:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-11-05 13:18:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-11-05 13:15:53
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI ORAZ O STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W GMINIE ŻNIN W 2018 ROKU II aktualizacja (październik 2018 r.) 2018-10-31 10:44:27
II przetarg na sprzedaż samochodu marki Chrysler Grand Voyager 3,3 KAT - (artykuł stracił ważność) 2018-08-14 14:00:06
Przetarg na sprzedaż samochodu marki Chrysler Grand Voyager 3,3 KAT 2018-08-01 13:55:02
OGŁOSZENIE o porządku obrad XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żninie 2018-07-23 14:50:01
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2018-07-19 07:22:46
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo - (artykuł stracił ważność) 2018-07-19 07:21:34
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo - (artykuł stracił ważność) 2018-07-19 07:19:45
Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo- Brzyskorzystew etap III 2018-06-27 14:49:00
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci w gminie Żnin w 2018 roku 2018-04-24 11:55:58
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew - (artykuł stracił ważność) 2018-04-05 07:20:54
Ograniczenie praw do nieruchomości (w związku z budową drogi S-5) 2018-02-07 12:01:42
Informacja prasowa dla wyborców od Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego 2018-01-26 13:37:29
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2018-01-11 15:32:57
wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2017-12-14 07:20:34
wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap II sołectwo Wenecja - (artykuł stracił ważność) 2017-11-23 07:21:15
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci - gmina Żnin 2017-10-30 15:02:23
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem i dzierżawę 2017-08-17 09:00:54
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew - (artykuł stracił ważność) 2017-07-06 07:24:37
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2017-07-06 07:23:01
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2017-06-20 08:28:37
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 146/3 położonej w miejscowości Gorzyce - (artykuł stracił ważność) 2017-05-18 11:11:15
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 38/2 położonej w miejscowości Murczyn - (artykuł stracił ważność) 2017-05-18 11:07:51
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2017-05-18 07:24:02
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin 2017-05-18 07:22:18
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-16 17:01:53
rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 162 położonej w miejscowości Wawrzynki - (artykuł stracił ważność) 2017-05-11 08:05:32
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Żnin, Podgórzyn - (artykuł stracił ważność) 2017-04-27 07:58:42
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 146/3 położonej w miejscowości Gorzyce - (artykuł stracił ważność) 2017-04-24 09:13:29
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 38/2 położonej w miejscowości Murczyn - (artykuł stracił ważność) 2017-04-12 08:44:51
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU) - (artykuł stracił ważność) 2017-04-06 07:27:10
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2017-04-06 07:26:00
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie. - (artykuł stracił ważność) 2016-11-03 07:21:23
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-10-27 09:47:18
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie 2016-10-20 15:17:20
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie - (artykuł stracił ważność) 2016-09-29 07:28:33
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce - (artykuł stracił ważność) 2016-09-29 07:26:46
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie - (artykuł stracił ważność) 2016-09-29 07:24:25
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2016-09-22 14:07:43
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego stanowiącego własność Gminy Żnin (samochód osobowy marki Toyota) 2016-08-30 16:30:51
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-07-26 10:07:10
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego stanowiącego własność Gminy Żnin (samochód osobowy marki Toyota) 2016-07-20 15:28:12
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-06-23 15:23:11
ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2016-06-20 08:56:37
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 15 czerwca 2016 r. zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Rydlewo 2016-06-15 15:18:41
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2016-06-01 13:25:27
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę 2016-04-21 14:58:49
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie - (artykuł stracił ważność) 2016-03-10 07:24:58
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej 2016-02-29 15:27:16
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP I - sołectwo Wójcin - (artykuł stracił ważność) 2016-02-11 07:55:45
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP II sołectwa Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice i Wenecja - (artykuł stracił ważność) 2016-02-11 07:54:58
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina - etap 2 - (artykuł stracił ważność) 2016-02-11 07:53:13
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-01-21 13:24:17
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-11-04 14:42:46
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce - (artykuł stracił ważność) 2015-10-22 07:25:27
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie - (artykuł stracił ważność) 2015-10-22 07:23:31
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-10-15 08:54:06
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2015-09-24 15:36:27
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo - (artykuł stracił ważność) 2015-09-17 07:26:23
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2015-09-17 07:24:29
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2015-09-17 07:22:37
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie 2015-08-17 13:46:41
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2015-07-30 08:39:38
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2015-07-02 11:11:20
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-06-10 11:39:34
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę 2015-04-29 15:16:27
GŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2015-04-16 13:49:17
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość - GPZ Żnin na terenie gminy Żnin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2015-04-02 07:24:49
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - (artykuł stracił ważność) 2015-02-16 07:35:17
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę 2015-01-22 08:01:10
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo - (artykuł stracił ważność) 2015-01-15 07:25:02
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Żnin Góra\" dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego - (artykuł stracił ważność) 2015-01-15 07:22:25
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2014-11-24 11:28:06
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2014-11-07 09:26:16
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin - (artykuł stracił ważność) 2014-10-30 07:36:16
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2014-10-16 07:38:00
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo - (artykuł stracił ważność) 2014-10-09 07:38:04
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2014-10-09 07:36:43
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2014-10-09 07:35:14
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu części działki nr 310/2 położonej w Brzyskorzystwi - (artykuł stracił ważność) 2014-09-11 07:31:21
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sulinowie - (artykuł stracił ważność) 2014-09-11 07:26:21
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż składników majątku rzeczowego stanowiących własność Gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2014-08-04 11:22:14
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Żnin Góra? dla terenu położonego przy ulicach: Składowej, Jasnej, Leszka Białego i Klemensa Janickiego - (artykuł stracił ważność) 2014-07-10 07:41:43
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina dla terenu położonego przy ul. Aliantów - (artykuł stracił ważność) 2014-07-10 07:38:11
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-07-08 11:18:01
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż składników majątku rzeczowego stanowiących własność Gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2014-07-08 11:15:56
Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. - (artykuł stracił ważność) 2014-07-03 07:53:29
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę 2014-06-24 09:39:57
Dotyczy przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pakość - Żnin - (artykuł stracił ważność) 2014-06-12 13:33:59
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2014-05-07 08:17:41
Dotyczy przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pakość - Żnin - (artykuł stracił ważność) 2014-04-16 08:43:41
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2014-04-01 10:59:24
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. Potockiego - (artykuł stracił ważność) 2014-03-06 07:32:02
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina dla terenu położonego przy ul. Aliantów - (artykuł stracił ważność) 2014-03-06 07:30:41
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu części działki nr 310/2 położonej w Brzyskorzystwi - (artykuł stracił ważność) 2014-03-06 07:28:49
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sulinowie - (artykuł stracił ważność) 2014-03-06 07:27:09
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2014-02-25 11:30:23
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego stanowiącego własność Gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2014-02-25 08:46:48
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2014-01-27 14:37:56
Ogłoszenie - XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 30 stycznia 2014 r. 2014-01-27 14:30:39
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) - (artykuł stracił ważność) 2014-01-08 10:10:57
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo - (artykuł stracił ważność) 2013-12-05 08:22:22
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Żnin Góra\" dla terenu położonego przy ulicach: Składowej, Jasnej, Leszka Białego i Klemensa Janickiego - (artykuł stracił ważność) 2013-12-05 08:20:40
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Góra" dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego - (artykuł stracił ważność) 2013-12-05 08:17:39
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę 2013-11-25 10:13:28
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-11-04 09:14:58
dotyczy wydania decyzji lokalizacyjnej dla przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pakość - Żnin - (artykuł stracił ważność) 2013-10-10 07:27:46
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2013-10-09 11:26:30
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-09-18 09:40:24
Dotyczy przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pakość - Żnin - (artykuł stracił ważność) 2013-09-06 09:40:48
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2013-09-03 09:56:37
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość ? GPZ Żnin na terenie gminy Żnin - (artykuł stracił ważność) 2013-08-29 07:24:49
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2013-07-22 11:03:35
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pakość ?Żnin - (artykuł stracił ważność) 2013-07-17 11:39:36
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-07-11 09:17:41
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2013-06-27 09:52:56
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 czerwca 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-06-21 13:15:50
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Orzeszkowej w Żninie- etap I i II - (artykuł stracił ważność) 2013-06-20 07:32:44
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. 700- lecia - (artykuł stracił ważność) 2013-06-20 07:30:25
Ogłoszenie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Miejskiej w Żninie 2013-06-07 13:29:20
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2013-05-16 07:39:50
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dziarżawę 2013-04-22 15:09:23
Ogłoszenie o zwołaniu XXV Sesji Rady Miejskiej w Żninie 2013-04-16 08:14:48
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dziarżawę 2013-04-04 07:54:40
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę 2013-03-21 07:51:23
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2013-03-06 13:31:22
Wykaz posiedzeń Komisji - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 1 marca 2013 r. 2013-02-25 10:04:53
Ogłoszenie o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 1 marca 2013 r. 2013-02-22 11:17:44
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-02-14 07:49:49
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu działek nr: 1026/33, 1026/34, 1026/35, 1026/62 - (artykuł stracił ważność) 2013-02-14 07:38:43
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla części terenu działki nr 35/5 położonej w Żninie-Wsi 2013-01-24 08:29:11
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina 2013-01-24 08:26:23
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2013-01-09 09:43:22
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2012-12-18 11:32:06
Ogłoszenie o zwołaniu XXIII sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 21 grudnia 2012 roku 2012-12-10 11:52:30
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2012-12-03 10:37:16
Ogłoszenie o zwołaniu XXII Sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 29 listopada 2012 r. 2012-11-22 08:56:06
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2012-11-16 07:49:47
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Żninie - Sesja XXI w dniu 9 listopada 2012 r. 2012-11-02 13:44:11
Ogłoszenie o zwołaniu XXI Sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 9 listopada 2012 r. 2012-11-02 13:40:52
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja gazociągu DN 150, MOP 5,5MPA Latkowo-Nakło na odcinku Barcin-Żnin - (artykuł stracił ważność) 2012-10-24 08:09:08
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2012-10-24 07:45:18
głoszenie w sprawie - Modernizacja gazociągu DN 150, MOP 5,5MPA Latkowo-Nakło na odcinku Barcin-Żnin - (artykuł stracił ważność) 2012-09-19 08:25:41
Ogłoszenie o zwołaniu XX Sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 14 września 2012 r. 2012-09-07 12:11:59
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Żnin Góra - (artykuł stracił ważność) 2012-09-06 08:14:48
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina - (artykuł stracił ważność) 2012-09-06 08:13:06
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki - (artykuł stracił ważność) 2012-09-06 08:11:17
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę 2012-09-04 08:41:41
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2012-07-25 11:34:37
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. 700- lecia - (artykuł stracił ważność) 2012-07-19 09:22:21
Ogłoszenie w sprawie "Modernizacja gazociągu DN 150, MOP 5,5MPA Latkowo-Nakło na odcinku Barcin-Żnin". - (artykuł stracił ważność) 2012-07-09 11:45:48
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2012-07-05 08:58:11
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę 2012-06-21 10:05:24
Ogłoszenie o zwołaniu XIX Sesji Rady Miejskiej w Żninie 2012-06-14 11:37:51
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla części terenu działki nr 35/5 położonej w Żninie-Wsi - (artykuł stracił ważność) 2012-05-31 09:35:35
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Orzeszkowej w Żninie - (artykuł stracił ważność) 2012-05-31 09:34:38
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina - (artykuł stracił ważność) 2012-05-31 09:33:13
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu działek nr: 1026/33, 1026/34, 1026/35, 1026/62 - (artykuł stracił ważność) 2012-05-31 09:31:00
Ogłoszenie o zwołaniu XVIII sesji Rady Miejskiej w Żnine w dniu 31 maja 2012 r. 2012-05-24 13:21:04
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2012-05-18 11:55:44
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - (artykuł stracił ważność) 2012-03-28 09:29:30
Ogłoszenie o zwołaniu XVII sesji Rady Miejskiej w Żnine w dniu 30 marca 2012 r. 2012-03-23 13:19:24
Posiedzenia Komisji - sesja XVII 2012-03-23 13:04:20
Ogłoszenie o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Żnine w dniu 21 marca 2012 r. 2012-03-20 08:19:48
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2012-03-07 09:51:37
Ogłoszenie o zwołaniu XV sesji Rady Miejskiej w Żnine w dniu 29 luty 2012 r. 2012-02-22 08:53:34
Ogłoszenie o zwołaniu komisji Rady Miejskiej w Żninie w dniach 22 - 28 luty 2012 r. 2012-02-22 08:50:22
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2012-02-10 10:13:59
Konsultacje społeczne w sprawie zniesienia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina 2011-12-12 14:22:26
Ogłoszenie o zwołaniu XIV sesji Rady Miejskiej w Żnine w dniu 22 grudnia 2011 r. 2011-12-09 12:15:19
Ogłoszenie Burmistrza Żnina w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę 2011-11-24 13:35:28
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Żninie: 24 - 29 listopada 2011 r. 2011-11-23 13:07:03
Ogłoszenie o zwołaniu XIII sesji Rady Miejskiej w Żnine w dniu 29 listopada 2011 r. 2011-11-23 12:59:54
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Góra" - (artykuł stracił ważność) 2011-11-23 11:45:40
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina - (artykuł stracił ważność) 2011-11-23 11:21:59
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki - (artykuł stracił ważność) 2011-11-23 11:16:26
Ogłoszenie Burmistrza Żnins w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w dzierżawę 2011-11-17 10:20:53
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina 2011-11-09 10:17:01
Ogłoszenie o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej w Żnine w dniu 26 października 2011 r. 2011-10-20 12:31:20
w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2011-09-29 12:01:39
Zwołanie zebrania sołeckiego - Wilczkowo - 2011 r. 2011-09-06 12:08:02
Zwołanie zebrania sołeckiego - Dobrylewo - 2011 r. 2011-09-06 12:05:59
[RPS.3020.1.2011] Informacja o naborze wniosków w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych 2011-09-02 12:45:13
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania sołeckiego w miejscowości Żnin Wieś w celu dokonania uzupełniających wyborów Sołtysa Sołectwa Żnin Wieś w kadencji 2011-2015 r. 2011-08-30 14:43:18
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w dzierżawę - (artykuł stracił ważność) 2011-08-18 10:00:47
Ogłoszenie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 25 sierpnia 2011 r. 2011-08-17 12:11:27
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Żninie: XI sesja 2011 r. 2011-08-17 12:06:48
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Żninie: 4 - 8 lipiec 2011 r. 2011-07-01 12:02:15
Ogłoszenie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 8 lipca 2011 r. 2011-07-01 11:56:15
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2011-06-17 10:02:48
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Żninie: 09-15 czerwiec 2011 r. 2011-06-07 15:07:35
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę 2011-06-06 10:43:44
Ogłoszenie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 16 czerwca 2011 r. 2011-06-01 15:14:08
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Żninie w związkuj z VIII sesją Rady Miejskiej w Żnin 2011-05-23 08:47:31
Ogłoszenie o zwołaniu VIII sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 27 maja 2011 r. 2011-05-23 08:36:49
Wybory ławników na kadencję 2012 - 2015 2011-05-18 09:18:39
Ogłoszenie Burmistrza Żnina w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-05-16 11:27:14
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina 2011-05-12 08:22:40
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2011-04-28 11:11:42
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Żninie - sesja VII - UWAGA ZMIANA 2011-04-28 11:05:46
Ogłoszenie o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 30 marca 2011 r. 2011-04-28 11:04:15
Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Żninie - sesja VII 2011-04-28 11:01:12
Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę 2011-04-28 10:55:53
Ogłoszenie o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 30 marca 2011 r. 2011-03-24 12:01:55
Harmonogram zebrań wyborczych organów sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin [Symbol dokumentu:ZB_010-2011] 2011-02-11 07:59:54
Ogłoszenie o zwołaniu V sesji Rady Miejskiej w Żninie 2011-02-08 12:14:26
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2011-01-28 12:29:15
Ogłoszenie w spr. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem 2011-01-28 12:25:46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu

Data wytworzenia:
17 wrz 2009

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
17 wrz 2009, godz. 09:46

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
17 wrz 2009, godz. 09:46