Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 21 czerwca 2013 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA Nr XXVI/336/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2012 rok. 2013-07-09 08:13:07
UCHWAŁA Nr XXVI/337/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. 2013-07-09 08:16:09
UCHWAŁA Nr XXVI/338/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2012 rok. 2013-07-09 08:17:55
UCHWAŁA Nr XXVI/339/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Żniński Dom Kultury w Żninie za 2012 rok. 2013-07-09 08:19:15
UCHWAŁA Nr XXVI/340/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie za 2012 rok. 2013-07-09 08:24:40
UCHWAŁA Nr XXVI/341/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Żnin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2013-07-09 08:25:39
UCHWAŁA Nr XXVI/342/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów rad osiedli w osiedlach nr 1 i 2 w mieście Żninie jako w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin 2013-07-05 11:14:27
UCHWAŁA Nr XXVI/343/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 ? 2015. 2013-07-09 08:27:09
UCHWAŁA Nr XXVI/344/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 2013-07-09 08:29:18
UCHWAŁA Nr XXVI/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na tę samą część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położoną w Żninie przy Placu Zamkowym. 2013-07-09 08:30:32
UCHWAŁA Nr XXVI/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na te same części nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin, położone w Żninie przy ul. Słonecznej. 2013-07-09 08:34:07
UCHWAŁA Nr XXVI/347/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Żnin, położony w Żninie przy ul. Śniadeckich. 2013-07-09 08:37:52
UCHWAŁA Nr XXVI/348/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin. 2013-07-09 09:05:21
UCHWAŁA Nr XXVI/349/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Orzeszkowej. 2013-07-09 09:07:39
UCHWAŁA Nr XXVI/350/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawiewyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. W. Pieniężnej. 2013-07-09 09:08:33
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. 700-Lecia. 2013-07-09 09:10:18
UCHWAŁA Nr XXVI/352/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/323/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina. 2013-07-09 09:11:24
UCHWAŁA Nr XXVI/353/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina. 2013-07-09 09:12:42
UCHWAŁA Nr XXVI/354/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/324/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla części terenu działki nr 35/5 położonej w Żninie ? Wsi. 2013-07-09 09:13:55
UCHWAŁA Nr XXVI/355/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla części terenu działki nr 35/5 położonej w Żninie ? Wsi. 2013-07-09 09:14:55
UCHWAŁA Nr XXVI/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu działek nr: 1026/33, 1026/34, 1026/35, 1026/62. 2013-07-09 09:16:50
UCHWAŁA Nr XXVI/357/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość ? GPZ Żnin na terenie gminy Żnin. 2013-07-09 09:18:25
UCHWAŁA Nr XXVI/358/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo. 2013-07-09 09:20:33
UCHWAŁA Nr XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Sielcu. 2013-07-09 09:21:32
UCHWAŁA Nr XXVI/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Żnin, położony w Żninie przy ul. Potockiego. 2013-07-09 09:24:35
UCHWAŁA Nr XXVI/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia ?Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Żnin. 2013-07-09 09:26:42
UCHWAŁA Nr XXVI/362/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-07-09 09:27:52
UCHWAŁA Nr XXVI/363/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawienadania statutu Sołectwu Sulinowo jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin. 2013-07-09 09:29:20
UCHWAŁA Nr XXVI/364/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulinowo Bekanówka jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin. 2013-07-09 09:30:21
UCHWAŁA Nr XXVI/365/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Żnin?. 2013-07-09 09:31:53
UCHWAŁA Nr XXVI/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Księdzu Dziekanowi Tadeuszowi Nowakowi tytułu Zasłużony dla Gminy Żnin 2013-07-09 09:33:42
UCHWAŁA Nr XXVI/367/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Panu Mieczysławowi Sommerowi tytułu Zasłużony dla Gminy Żnin. 2013-07-09 09:34:51
UCHWAŁA Nr XXVI/368/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2013 rok. 2013-07-09 09:36:28
UCHWAŁA Nr XXVI/369/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2013 rok. 2013-07-09 09:37:28
UCHWAŁA Nr XXVI/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2013-2025. 2013-07-09 09:39:07

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Duch

Data wytworzenia:
05 lip 2013

Osoba dodająca informacje

Michał Duch

Data publikacji:
05 lip 2013, godz. 11:11

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-