Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tytuł Data publikacji
Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Pocztowej 15 w Żninie
Minął termin składania ofert
2018-12-06 08:32:34
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie Gminy Żnin.
Minął termin składania ofert
2018-10-30 15:56:09
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Murczynek
Minął termin składania ofert
2018-10-16 16:18:56
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie Gminy Żnin.
Minął termin składania ofert
2018-10-16 13:17:01
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na potrzeby domu pobytu dziennego SENIOR+ na parterze budynku usytuowanego na działce nr 1052/3 położonego w Żninie oraz remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji budynku. Cz. I: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 z przeznaczeniem na Utworzenie Dziennego Domu Senior + na parterze budynku związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych. Cz. II
Minął termin składania ofert
2018-09-27 10:42:47
Przebudowa drogi j nr 130209C w miejscowości Białożewin.
Minął termin składania ofert
2018-08-29 11:11:02
Remonty i przebudowy dróg gminnych. Część 2.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 130239C w Ustaszewie.
Minął termin składania ofert
2018-08-28 13:54:03
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na potrzeby domu pobytu dziennego SENIOR+ na parterze budynku usytuowanego na działce nr 1052/3 położonego w Żninie oraz remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji budynku. Cz. I: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 z przeznaczeniem na Utworzenie Dziennego Domu Senior +na parterze budynku związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych. Cz. II:
Minął termin składania ofert
2018-08-27 11:14:12
Remonty i przebudowy dróg gminnych Część 1. Remont nawierzchni ulicy Miodowej w Żninie. Część 2.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 130239C w Ustaszewie. Część 3.Przebudowa drogi nr 130219C-A w miejscowości Wenecja.
Minął termin składania ofert
2018-08-03 12:28:01
Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową w miejscowości Brzyskorzystewko
Minął termin składania ofert
2018-07-27 11:56:31
Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie - Etap I.
Minął termin składania ofert
2018-07-04 09:04:24
Przebudowa ciągu komunikacyjnego miedzy ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie
Minął termin składania ofert
2018-06-29 10:37:53
Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową w miejscowości Brzyskorzystewko
Minął termin składania ofert
2018-06-28 14:24:51
Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo- Uścikowo Etap I.
Minął termin składania ofert
2018-06-20 11:52:44
Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie - Etap I.
Minął termin składania ofert
2018-06-07 13:34:27
Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo- Uścikowo Etap I.
Minął termin składania ofert
2018-06-01 11:53:40
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żnin wraz z jednostkami organizacyjnymi i spółką komunalną.
Minął termin składania ofert
2018-05-28 14:09:17
Przebudowa ulicy Wrzosowej wraz z chodnikami- Etap I.
Minął termin składania ofert
2018-05-25 11:13:58
Przebudowa nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole podstawowej nr 5 w Żninie wraz z podbudową
Minął termin składania ofert
2018-05-24 12:57:37
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 siłowni zewnętrznych, 3 placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowościach Żnin, Sarbinowo i Białożewin Cz. I: budowa placu zabaw Żnin działka 849/5 (przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego) oraz Cz. III: budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w Białożewinie.
Minął termin składania ofert
2018-05-15 13:33:15
Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III
Minął termin składania ofert
2018-04-24 11:54:30
Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie - Etap I.
Minął termin składania ofert
2018-04-20 13:05:07
Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy jeziorze Żnińskim Małym
Minął termin składania ofert
2018-03-21 14:56:57
Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III
Minął termin składania ofert
2018-03-14 10:47:45
Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie dz. nr 1475/6.
Minął termin składania ofert
2018-03-06 13:15:35
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 siłowni zewnętrznych, 3 placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowościach Żnin, Sarbinowo i Białożewin Cz. I: budowa placu zabaw Żnin działka 849/5 (przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego) oraz Cz. III: budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w Białożewinie.
Minął termin składania ofert
2018-02-16 13:30:18
Przebudowa ulicy Kopernika w Żninie wraz z parkingami Etap II-plac.
Minął termin składania ofert
2018-02-12 11:12:30
Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy Żnin.
Minął termin składania ofert
2018-02-06 13:27:42
Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap III
Minął termin składania ofert
2018-01-31 13:16:42
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Żnin.
Minął termin składania ofert
2018-01-24 12:06:24
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II.
Minął termin składania ofert
2018-01-23 10:53:28
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2018-01-17 14:48:23
Na zakup i dostawę artykułów żywnościowych- nabiał i, artykuły spożywcze
Minął termin składania ofert
2017-12-21 13:11:45
Na zakup i dostawę artykułów żywnościowych- nabiał, mięso i wędliny, owoce i warzywa, artykuły spożywcze.
Minął termin składania ofert
2017-12-08 12:54:08
Zakup koszy ulicznych
Minął termin składania ofert
2017-12-04 12:34:19
Przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych na terenie gminy Żnin w okresie styczeń-grudzień 2018 r.
Minął termin składania ofert
2017-11-03 13:44:25
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wiaty rekreacyjnej w gminie Żnin- Cz. II Budowa placu zabaw oraz mini siłowni w Sarbinowie POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE- DOKUMENTACJA DLA INSPEKTORA NADZORU
Minął termin składania ofert
2017-10-31 13:09:20
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2017/2018 na terenie Gminy Żnin"
Minął termin składania ofert
2017-10-27 09:50:30
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II.
Minął termin składania ofert
2017-10-13 12:23:17
Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie
Minął termin składania ofert
2017-10-11 13:01:22
Wymiana częściowej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
Minął termin składania ofert
2017-09-29 13:29:56
Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie
Minął termin składania ofert
2017-09-25 15:31:43
Wymiana częściowej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
Minął termin składania ofert
2017-09-05 16:18:14
Wymiana nawierzchni torowej linii wąskotorowej
Minął termin składania ofert
2017-08-31 12:29:59
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 siłowni zewnętrznych, 3 placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowościach Żnin, Sarbinowo i Białożewin
Minął termin składania ofert
2017-08-22 15:44:32
Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo-Bekanówka w formule "Zaprojektuj i wybuduj"
Minął termin składania ofert
2017-08-18 12:04:21
Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury
Minął termin składania ofert
2017-08-17 09:07:51
"Budowa ulic: Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w Żninie Etap I: Budowa ulicy Zielnej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową"- dokumentacja udostępniona na potrzeby zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru.
Minął termin składania ofert
2017-08-14 15:04:50
Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej od ulicy Klemansa Janickiego do Jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie- dokumentacja udostępniona na potrzeby realizacji zadania
Minął termin składania ofert
2017-08-10 14:20:31
Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na działkach nr.: 446/6 oraz 443/19, 443/18 - etap I
Minął termin składania ofert
2017-08-09 14:45:47
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II
Minął termin składania ofert
2017-08-09 09:44:24
Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami
Minął termin składania ofert
2017-08-08 15:29:39
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie Etap II- dokumentacja udostępniona na potrzeby przeprowadzenia zapytania ofertowego na wyonienie inspektora nadzoru.
Minął termin składania ofert
2017-07-31 10:05:49
Przebudowa drogi gminnej Cerekwica -Sarbinowo.
Minął termin składania ofert
2017-07-19 12:06:29
Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo-Bekanówka w formule "Zaprojektuj i wybuduj"
Minął termin składania ofert
2017-07-11 14:13:45
Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami
Minął termin składania ofert
2017-07-10 12:21:09
Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury
Minął termin składania ofert
2017-07-06 09:37:08
Rozbudowa parkingu przy ulicy 1 Stycznia w Żninie wraz z ciągami pieszymi.
Minął termin składania ofert
2017-06-30 12:51:55
"Budowa ulic: Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w Żninie Etap I: Budowa ulicy Zielnej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową"
Minął termin składania ofert
2017-06-23 12:36:39
Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami
Minął termin składania ofert
2017-06-16 13:37:43
Rozbudowa parkingu przy ulicy 1 Stycznia w Żninie wraz z ciągami pieszymi.
Minął termin składania ofert
2017-06-13 14:29:00
Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn
Minął termin składania ofert
2017-06-09 12:33:52
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żninie wraz z chodnikiem
Minął termin składania ofert
2017-06-08 09:27:40
Budowa pieszojezdni z miejscami postojowymi na działkach 15/12,15/13,15,22 położonych w Żninie przy ul. Słonecznej
Minął termin składania ofert
2017-05-23 15:27:43
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żninie wraz z chodnikiem
Minął termin składania ofert
2017-05-16 16:03:48
Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap II (wg dokumentacji technicznej etap I)..
Minął termin składania ofert
2017-05-10 16:04:54
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie Etap II.
Minął termin składania ofert
2017-04-28 11:50:16
Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap II (wg dokumentacji technicznej Etap I).
Minął termin składania ofert
2017-04-13 16:32:23
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żninie wraz z chodnikiem
Minął termin składania ofert
2017-04-11 16:27:16
Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap II
Minął termin składania ofert
2017-04-06 11:52:39
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie (dz. Nr 526, 404/2) Etap II-dikumentacja udostępniona dla inspektora nadzoru
Minął termin składania ofert
2017-03-31 11:15:43
Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy ŻNIN
Minął termin składania ofert
2017-03-03 11:00:42
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2017-02-24 12:42:14
Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury
Minął termin składania ofert
2017-02-16 09:22:26
Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 750-lecia Miasta Żnina przy ulicy 1 Stycznia 17 w Żninie POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Minął termin składania ofert
2017-02-02 11:38:11
[SCUW] Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - artykuły spożywcze
Minął termin składania ofert
2017-01-02 14:12:14
[SCUW] Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - nabiał
Minął termin składania ofert
2016-12-28 15:39:13
[SCUW] Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - nabiał, mięso i wędliny, owoce i warzywa, artykuły spożywcze
Minął termin składania ofert
2016-12-20 15:31:42
Zakup ciągnika rolniczego i przyczepy wraz z osprzętem na potrzeby robót publicznych.
Minął termin składania ofert
2016-12-14 12:37:46
Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Żnin w okresie styczeń-grudzień 2017r.
Minął termin składania ofert
2016-12-05 12:16:48
Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Żnin w okresie styczeń-grudzień 2017r.
Minął termin składania ofert
2016-11-18 12:35:25
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin.
Minął termin składania ofert
2016-11-18 10:35:52
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Żnin oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy
Minął termin składania ofert
2016-11-17 16:12:28
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2016/2017 na terenie Gminy Żnin.
Minął termin składania ofert
2016-11-04 13:53:21
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin.
Minął termin składania ofert
2016-10-31 12:53:31
Wyposażenie żłobka gminnego w Żninie w budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie.
Minął termin składania ofert
2016-07-27 16:50:48
Budowa kanalizacji sanitarnej w Białożewinie.
Minął termin składania ofert
2016-07-27 14:51:17
Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Żnin w okresie wrzesień ? grudzień 2016r.
Minął termin składania ofert
2016-07-27 13:28:08
Poprawa efektywności energetycznej budynku Żnińskiego Domu kultury wraz z częścią mieszkalną przy ul. Pocztowej 15
Minął termin składania ofert
2016-07-14 11:54:53
Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap I
Minął termin składania ofert
2016-07-13 14:23:39
Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Cerekwicy
Minął termin składania ofert
2016-07-07 14:08:07
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY ŻNIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I SPÓŁKĄ KOMUNALNĄ
Minął termin składania ofert
2016-06-29 13:05:12
Utworzenie żłobka gminnego w Żninie w budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie.
Minął termin składania ofert
2016-06-20 14:59:13
Utworzenie żłobka gminnego w Żninie w budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie.
Minął termin składania ofert
2016-05-16 11:09:03
Przebudowa ulicy Polnej w Żninie
Minął termin składania ofert
2016-05-09 13:59:14
Budowa dwóch pomostów nad Jeziorem Małym Żnińskim wraz z zagospodarowaniem części nabrzeża.
Minął termin składania ofert
2016-04-15 10:10:42
Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2016-04-13 14:37:47
Przebudowa drogi gminnej Jadowniki Bielskie-Murczyn.
Minął termin składania ofert
2016-04-07 13:28:21
Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2016-03-25 12:31:56
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2016-03-09 12:00:27
Zakup parkomatów wraz z osprzętem.
Minął termin składania ofert
2016-02-09 15:08:33
Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w okresie styczeń-czerwiec 2016r. w roku szkolnym 2015/2016.
Minął termin składania ofert
2015-12-01 13:40:36
Przygotowanie i dostarczenie własnym transportem do stołówki mieszczącej się w budynku Zarządu Oddziału PCK w Żninie ul. Aliantów 10 posiłków regeneracyjno wzmacniających przeznaczonych do żywienia zbiorowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.
Minął termin składania ofert
2015-11-24 15:31:08
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2015/2016 na terenie gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2015-11-06 14:49:51
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie.
Minął termin składania ofert
2015-08-25 13:31:10
Zakup i dostawa 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie.
Minął termin składania ofert
2015-08-10 16:06:04
Przebudowa odcinka drogi gminnej Rydlewo-Żnin III etap(odcinek ulicy Szkolnej).
Minął termin składania ofert
2015-08-05 15:07:44
Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w okresie wrzesień-grudzień 2015r. w roku szkolnym 2015/2016.
Minął termin składania ofert
2015-07-31 15:50:50
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie.
Minął termin składania ofert
2015-07-24 12:44:47
Zakup i dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2015-07-15 15:05:13
Modernizacja odcinka drogi gminnej Podobowice-Ustaszewo III etap.
Minął termin składania ofert
2015-07-14 09:56:41
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej.
Minął termin składania ofert
2015-07-09 14:25:19
Modernizacja dachu na budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie wraz z dociepleniem.
Minął termin składania ofert
2015-06-12 12:25:00
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2015-04-28 12:50:21
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2015 r.
Minął termin składania ofert
2015-02-10 14:01:00
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE
Minął termin składania ofert
2014-12-09 14:22:26
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2014/2015 na terenie gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2014-10-28 14:01:01
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w ŻNINIE
Minął termin składania ofert
2014-09-30 14:24:27
Modernizacja odcinka ulicy Orzeszkowej - etap II oraz utwardzenie placu przy ulicyStaszica w Żninie
Minął termin składania ofert
2014-09-29 14:32:25
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zielnej w Żninie
Minął termin składania ofert
2014-09-23 12:47:29
Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 5 od km 95+913 do km 97+151 w miejscowości Bożejewiczki
Minął termin składania ofert
2014-07-25 13:35:10
Modernizacja dróg gminnych - II etap
Minął termin składania ofert
2014-06-30 14:48:56
Przebudowa części ulicy Szkolnej w Żninie
Minął termin składania ofert
2014-06-27 15:10:40
Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2014/2015
Minął termin składania ofert
2014-06-10 14:19:48
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie
Minął termin składania ofert
2014-05-20 14:50:55
Dostawa energii elektrycznej
Minął termin składania ofert
2014-05-06 13:34:19