Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tytuł Data publikacji
Modernizacja dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2014-03-27 15:22:19
Remont cząstkowy ulic i dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz mieszanką mineralno - asfaltową
Minął termin składania ofert
2014-03-26 15:32:07
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2014 roku
Minął termin składania ofert
2014-03-26 14:30:04
Modernizacja odcinka drogi gminnej Podobowice - Ustaszewo
Minął termin składania ofert
2014-03-24 14:53:19
Utwardzenie placu przy ulicy Żytniej w Żninie
Minął termin składania ofert
2014-03-18 14:26:42
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2014 r.
Minął termin składania ofert
2014-01-10 13:50:14
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2013-12-16 11:42:00
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO - WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE
Minął termin składania ofert
2013-12-10 13:28:36
Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja, dz. nr 181 i 182
Minął termin składania ofert
2013-12-04 14:56:26
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnina w sezonie zima 2013/2014
Minął termin składania ofert
2013-11-07 14:25:09
Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej w Żninie
Minął termin składania ofert
2013-10-28 15:15:15
Dostawę polegającą na zakupie paliw do samochodów, będących własnością GMINY ŻNIN w roku 2013/2014
Minął termin składania ofert
2013-10-21 12:21:02
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnina, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2013/2014 na terenie gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2013-10-15 15:21:53
Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz Mieszkanie Chronione) wraz z rozbudową części wejściowej , remontem elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w granicach działki nr ewid. 1085/1 przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, z regulacją instalacji c.o. i modernizacją technologii kot
Minął termin składania ofert
2013-10-14 15:21:15
Utwardzenie placu przy ulicy Żytniej w Żninie
Minął termin składania ofert
2013-09-25 15:10:50
Rozbudowę istniejącego parkingu przy ulicy Browarowej w Żninie
Minął termin składania ofert
2013-09-25 14:37:43
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie
Minął termin składania ofert
2013-09-10 11:38:07
Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja, dz. nr 181 i 182
Minął termin składania ofert
2013-08-27 11:50:55
Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja, dz. nr 181 i 182
Minął termin składania ofert
2013-07-26 12:45:50
Boisko sportowe na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Gorzyce gm. Żnin
Minął termin składania ofert
2013-07-22 13:52:52
Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2013/2014
Minął termin składania ofert
2013-07-15 14:10:19
Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul. Graniczna) - Rydlewo
Minął termin składania ofert
2013-07-03 11:55:44
Modernizacja odcinka drogi Ustaszewo - Sielec
Minął termin składania ofert
2013-06-13 09:55:27
Modernizacja odcinka drogi gminnej Sarbinowo - Jaroszewo
Minął termin składania ofert
2013-06-12 14:05:47
Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo
Minął termin składania ofert
2013-06-12 14:00:32
Przebudowa odcinka ulicy Górskiej w m. Żnin
Minął termin składania ofert
2013-06-12 13:51:08
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żnin w okresie od 26.07.2013 do 25.07.2016
Minął termin składania ofert
2013-05-28 08:58:28
Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem Czaple w Żninie wraz z modernizacją ciągów pieszych - I Etap
Minął termin składania ofert
2013-05-27 12:14:00
Modernizacja odcinka drogi Dochanowo-Gorzyce
Minął termin składania ofert
2013-05-23 14:49:40
Przebudowa chodników ulica Podmurna w Żninie
Minął termin składania ofert
2013-05-17 11:00:59
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. Aktywni, zintegrowani, silniejsi , Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 7.1, Poddziałanie: 7.1.1
Minął termin składania ofert
2013-05-07 12:19:50
Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem Czaple w Żninie wraz z modernizacją ciągów pieszych - I Etap
Minął termin składania ofert
2013-05-07 11:29:29
Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych równiarką
Minął termin składania ofert
2013-04-24 12:21:10
Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem Czaple w Żninie wraz z modernizacją ciągów pieszych - I Etap
Minął termin składania ofert
2013-04-18 12:59:23
Modernizacja i przebudowa odcinków dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2013-03-13 12:59:49
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2013 roku
Minął termin składania ofert
2013-03-08 11:32:38
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2013r
Minął termin składania ofert
2013-01-04 10:50:56
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2012-12-17 12:29:42
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU REJONOWEGO PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE
Minął termin składania ofert
2012-12-10 12:44:54
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2013 r.
Minął termin składania ofert
2012-12-07 15:21:57
Bankową obsługę budżetu Gminy Żnin oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2012-11-22 15:10:46
Zbieranie, transport i przekazywanie do recyklingu odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny na terenie gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2012-11-22 13:41:11
DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH I SPRZĘTU W RAMACH PILOTAŻOWEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH - CYFROWA SZKOŁA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR2 im. JANA ŚNIADECKIEGO w ŻNINIE
Minął termin składania ofert
2012-10-31 13:08:04
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2012/2013 na terenie gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2012-10-22 14:50:03
Wykonanie drenażu zewnętrznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie
Minął termin składania ofert
2012-10-16 11:22:45
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I SPRZĘTU W RAMACH PILOTAŻOWEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH - CYFROWA SZKOŁA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR2 im. JANA ŚNIADECKIEGO w ŻNINIE
Minął termin składania ofert
2012-10-15 14:43:35
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2012-10-05 10:01:20
"Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2012/2013" - przetarg powtórzony
Minął termin składania ofert
2012-08-07 13:12:09
Dostawę wideokolonoskopu dla Gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2012-08-02 11:38:11
Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w roku szkolnym 2012/2013
Minął termin składania ofert
2012-07-19 10:00:14
Wymianę sieci wodociągowej w Brzyskorzystewku
Minął termin składania ofert
2012-07-16 14:36:08
Remont ogrodzenia budynku Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie przy ul. Szkolnej
Minął termin składania ofert
2012-06-22 11:58:14
Modernizacja odcinków dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2012-06-21 14:46:09
Utwardzenie placu przy ul. Piwnej w Żninie
Minął termin składania ofert
2012-06-13 15:06:59
Modernizację odcinka ulicy Składowej w Żninie (skrzyżowanie ul. Sportowa - skrzyżowanie ul. Glicznera)
Minął termin składania ofert
2012-06-11 15:16:38
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie
Minął termin składania ofert
2012-05-17 13:36:57
Budowę kładek dla pieszych przez rzekę Gąsawkę - projekt
Minął termin składania ofert
2012-04-30 18:27:48
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białożewinie
Minął termin składania ofert
2012-04-19 15:19:04
Rewitalizacja obszaru miejskiego w Żninie - remont kamienicy przy ul. Śniadeckich 26 w Żninie
Minął termin składania ofert
2012-03-28 15:33:48
Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych równiarką
Minął termin składania ofert
2012-03-21 14:23:52
Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Sądowej wraz z wylotem do rzeki Gąsawki w Żninie
Minął termin składania ofert
2012-03-13 11:56:12
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji
Minął termin składania ofert
2012-03-13 11:40:53
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2012-03-07 10:35:32
Remont cząstkowy ulic i dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz mieszanką mineralno - asfaltową
Minął termin składania ofert
2012-03-01 10:02:43
Budowa ulicy Ułańskiej oraz parkingu dla samochodów osobowych w Żninie - etap I
Minął termin składania ofert
2012-01-23 15:10:23
Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy Żnin z transportem i przetrzymaniem w schronisku dla zwierząt bezdomnych
Minął termin składania ofert
2012-01-12 08:48:58
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2012 r.
Minął termin składania ofert
2011-12-16 11:27:51
II Przetarg na dzierżawę przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 15mx20m zlokalizowanego na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie przy ul. Wandy Pieniężnej 19
Minął termin składania ofert
2011-12-15 10:37:03
Przetarg na dzierżawę przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 15mx20m zlokalizowanego na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie przy ul. Wandy Pieniężnej 19
Minął termin składania ofert
2011-12-02 13:26:23
Przetarg nieograniczony na Remont dachu Szkoły Podstawowej w Słębowie
Minął termin składania ofert
2011-10-20 09:00:12
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2011/2012 na terenie gminy Żnin
Minął termin składania ofert
2011-10-18 15:28:07
Przebudowa ul. Przemysłowej w Żninie na długości 0,350 km
Minął termin składania ofert
2011-07-25 15:02:01
Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin oraz odwożenie tych uczniów do miejsc zamieszkania po skończonych zajęciach lekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012
Minął termin składania ofert
2011-07-21 13:20:01
Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Jasnej w Żninie na przedszkole
Minął termin składania ofert
2011-07-01 14:02:50
Modernizacja ul. Polnej w Żninie na długości 0,600 km
Przetarg unieważniony

Minął termin składania ofert
2011-06-16 12:25:42
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności życiowych i treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn.
Minął termin składania ofert
2011-05-30 14:39:11
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Żnin - Bożejewiczki - etap II realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin
Minął termin składania ofert
2011-05-26 15:11:11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy"
Minął termin składania ofert
2011-05-11 10:53:37
Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2011r. [Symbol dokumentu: DRI.271.1.2011]
Minął termin składania ofert
2011-02-04 14:07:00
Przetarg nieograniczony na: Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji deszczowej w Placu Wolności w Żninie [Symbol dokumentu: DRI.271.2.2011]
Minął termin składania ofert
2011-02-04 14:00:41
Przetarg nieograniczony na: Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach Projektu zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces [Symbol dokumentu: DRI.271.3.2011]
Minął termin składania ofert
2011-02-04 13:51:01