Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Zmiana porządku obrad III sesji dotycząca zdjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Podgórzynie. przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 1 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Zmiana porządku obrad III sesji dotycząca zdjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej. przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Żninie. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Żninie. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Zmiana porządku obrad III sesji dotycząca zdjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia. przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 1 0

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek za
Maria Błońska za
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa za
Idzi Mądry za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański wstrzymał się
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś za
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 4 2

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek wstrzymał się
Maria Błońska wstrzymał się
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki wstrzymał się
Sławomir Kujawa za
Idzi Mądry za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański wstrzymał się
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś za
Piotr Ostrowski przeciw
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 6 1

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek wstrzymał się
Maria Błońska wstrzymał się
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier wstrzymał się
Jerzy Krynicki wstrzymał się
Sławomir Kujawa za
Idzi Mądry za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański wstrzymał się
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś za
Piotr Ostrowski wstrzymał się
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka za utrzymaniem kwoty podatku rolnego na poziomie roku 2018 odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 1 10

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek za
Maria Błońska za
Elżbieta Gogola przeciw
Kazimierz Jańczak przeciw
Leszek Kowalski przeciw
Grzegorz Koziełek przeciw
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa przeciw
Idzi Mądry za
Grzegorz Wesołek wstrzymał się
Bernard Starczewski przeciw
Alicja Ochudło - Salamon przeciw
Robert Szafrański za
Jacek Orzechowski przeciw
Sławomir Ryś przeciw
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul przeciw
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 1 8

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek przeciw
Maria Błońska przeciw
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier przeciw
Jerzy Krynicki przeciw
Sławomir Kujawa za
Idzi Mądry przeciw
Grzegorz Wesołek wstrzymał się
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański przeciw
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś za
Piotr Ostrowski przeciw
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka za utrzymaniem wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku na poziomie roku 2018. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 0 12

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek za
Maria Błońska za
Elżbieta Gogola przeciw
Kazimierz Jańczak przeciw
Leszek Kowalski przeciw
Grzegorz Koziełek przeciw
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa przeciw
Idzi Mądry przeciw
Grzegorz Wesołek przeciw
Bernard Starczewski przeciw
Alicja Ochudło - Salamon przeciw
Robert Szafrański za
Jacek Orzechowski przeciw
Sławomir Ryś przeciw
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul przeciw
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Uchwała w sprawie określenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 7

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek przeciw
Maria Błońska przeciw
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier przeciw
Jerzy Krynicki przeciw
Sławomir Kujawa za
Idzi Mądry za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański przeciw
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś za
Piotr Ostrowski przeciw
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka za obniżeniem wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019 o 50%. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 0 12

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek za
Maria Błońska za
Elżbieta Gogola przeciw
Kazimierz Jańczak przeciw
Leszek Kowalski przeciw
Grzegorz Koziełek przeciw
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa przeciw
Idzi Mądry przeciw
Grzegorz Wesołek przeciw
Bernard Starczewski przeciw
Alicja Ochudło - Salamon przeciw
Robert Szafrański za
Jacek Orzechowski przeciw
Sławomir Ryś przeciw
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul przeciw
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 7

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek przeciw
Maria Błońska przeciw
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier przeciw
Jerzy Krynicki przeciw
Sławomir Kujawa za
Idzi Mądry za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański przeciw
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś za
Piotr Ostrowski przeciw
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 5

Imię i nazwisko Głos
Maria Błońska przeciw
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier przeciw
Jerzy Krynicki przeciw
Sławomir Kujawa za
Idzi Mądry za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański przeciw
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś za
Piotr Ostrowski przeciw
Dariusz Samul za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Uchwała w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Imię i nazwisko Głos
Maria Błońska za
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański za
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Uchwała w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Imię i nazwisko Głos
Maria Błońska za
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański za
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadanie statutu nowopowstałemu osiedlu i treści tego statutu. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Imię i nazwisko Głos
Maria Błońska za
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański za
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018


Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Imię i nazwisko Głos
Maria Błońska za
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański za
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 06-12-2018