Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Żninie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8

Imię i nazwisko Głos
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Sławomir Kujawa za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021


Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Żninie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 0

Imię i nazwisko Głos
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Sławomir Kujawa za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021


Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Żninie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 0 0

Imię i nazwisko Głos
Elżbieta Gogola za
Leszek Kowalski za
Sławomir Kujawa za
Alicja Ochudło - Salamon za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021


Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Żninie odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
1 0 1

Imię i nazwisko Głos
Alicja Ochudło - Salamon przeciw
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021


Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
2 2 9

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek za
Elżbieta Gogola przeciw
Kazimierz Jańczak przeciw
Leszek Kowalski wstrzymał się
Grzegorz Koziełek przeciw
Halina Krygier przeciw
Sławomir Kujawa przeciw
Grzegorz Wesołek przeciw
Bernard Starczewski przeciw
Alicja Ochudło - Salamon przeciw
Piotr Ostrowski wstrzymał się
Dariusz Samul przeciw
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021


Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 1 1

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek wstrzymał się
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021


Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 1 0

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek wstrzymał się
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021


Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Żnin. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 2

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek przeciw
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Jacek Orzechowski przeciw
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021


Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaczkowo jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 2 0

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek wstrzymał się
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak wstrzymał się
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Jacek Orzechowski za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021


Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaczkówko jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 1 0

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek wstrzymał się
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Jacek Orzechowski za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021


Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulinowo jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 1 0

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek wstrzymał się
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Jacek Orzechowski za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021


Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulinowo Bekanówka jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 1 0

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek wstrzymał się
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Jacek Orzechowski za
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021


Wniosek formalny radnego Grzegorza Koziełka o zarządzenie przerwy w obradach XLV sesji do dnia 29.10.2021 r. do godz. 9.00. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 3

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek przeciw
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Jacek Orzechowski przeciw
Piotr Ostrowski za
Dariusz Samul za
Dariusz Kaźmierczak przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-10-2021