Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
[ZB_238-2023] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2024-01-05 08:23:56
[ZB_237-2023] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlic w Brzyskorzystewku 2024-01-04 09:02:22
[ZB_235-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2023-12-29 13:14:13
[ZB_234-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2023-12-29 13:12:43
[ZB_233-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2023-12-29 13:11:12
[ZB_227-2023] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Wawrzynkach 2023-12-29 13:07:55
[ZB_230-2023] w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Żnin 2023-12-29 08:37:24
[ZB_228-2023] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2023 rok, przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2023-12-14 08:39:01
[ZB_226-2023] w sprawie przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2023-12-14 08:34:58
[ZB_225-2023] w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na nieruchomościach, budynkach, budowlach, latarniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żnin we wszystkich powszechnych wyborach i referendach 2023-12-04 09:03:22
[ZB_220-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2023-12-04 08:56:23
[ZB_219-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2023-12-04 08:51:22
[ZB_218-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2023-12-04 08:48:35
[ZB_207-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2023-12-04 08:45:43
[ZB_206-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2023-12-04 08:43:23
[ZB_217-2023] w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji zapasów węgla zakupionego przez Gminę Żnin na potrzeby wykonania zadania realizowanego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2023-11-20 14:54:15
[ZB_216-2023] w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Żnin oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2023-11-20 14:52:44
[ZB_215-2023] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2023 rok, przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2023-11-20 14:51:23
[ZB_214-2023] w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin 2023-11-15 09:56:38
[ZB_213-2023] w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2024 rok 2023-11-15 09:52:10
[ZB_211-2023] w sprawie przyznania nagród sportowych zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2023-11-02 14:00:21
[ZB_202-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2023-10-25 13:45:18
[ZB_201-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2023-10-25 13:44:21
[ZB_199-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-10-25 13:42:43
[ZB_198-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2023-10-25 13:41:18
[ZB_197-2023] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Sobiejuchach 2023-10-25 13:39:52
[ZB_196-2023] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Podgórzynie 2023-10-25 13:38:12
[ZB_195-2023] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Brzyskorzystwi 2023-10-25 13:37:20
[ZB_194-2023] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej przy pl. Działowym w Żninie 2023-10-25 13:35:19
[ZB_193-2023] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie 2023-10-25 13:34:22
[ZB_188-2023] w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Żnin 2023-10-25 13:31:48
[ZB_185-2023] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Redczycach 2023-10-25 13:30:15
[ZB_189-2023] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2023 rok, przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2023-10-23 09:08:58
[ZB_200-2023] w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin 2023-10-20 13:49:24
[ZB_183-2023] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Roczny Program Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na 2024 rok" 2023-10-02 15:20:44
[ZB_175-2023] w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na nieruchomościach, budynkach, budowlach, latarniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żnin we wszystkich powszechnych wyborach i referendach 2023-09-19 08:50:00
[ZB_174-2023] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Ustaszewie 2023-09-19 08:33:49
[ZB_165-2023] w sprawie przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczenia 2023-09-19 08:29:01
[ZB_163-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2023-09-19 08:25:19
[ZB_158-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-09-19 08:23:08
[ZB_157-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2023-09-19 08:20:13
[ZB_154-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2023-09-19 07:58:37
[ZB_153-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2023-09-19 07:55:44
[ZB_131-2023] w sprawie przekazania w użyczenie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu w Żninie nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2023-09-19 07:53:57
[ZB_177-2023] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2023 rok, przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2023-09-18 10:30:11
[ZB_172-2023] w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2024 2023-09-06 10:15:59
[ZB_166-2023] w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Żnin wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-30 10:45:20
[ZB_162-2023] w sprawie wyboru formy, sposobu, trybu, zasad przeprowadzenia konsultacji z radami osiedli 2023-08-24 14:45:36
[ZB_161-2023] w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-22 15:19:47
[ZB_155-2023] w sprawie powołania dyrektora Żnińskiego Domu Kultury 2023-07-27 15:06:48
[ZB_137-2023] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2023 rok, przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i celowej 2023-07-18 14:03:59
[ZB_103-2023] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Sarbinowie 2023-07-05 14:44:23
[ZB_102-2023] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2023-07-05 14:42:50
[ZB_101-2023] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Gorzycach 2023-07-05 14:40:29
[ZB_95-2023] w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2023-07-04 08:34:48
[ZB_94-2023] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Podobowicach 2023-07-04 08:31:50
[ZB_91-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2023-07-04 08:29:37
[ZB_74-2023] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Murczynku 2023-07-04 08:27:36
[ZB_96-2023] w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Zespołu opiniującego wnioski w celu udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 2023-06-20 15:28:02
[ZB_89-2023] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2023 rok oraz przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2023-06-15 11:13:04
[ZB_86-2023] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2023-06-02 11:27:21
[ZB_88-2023] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2023 rok 2023-06-02 11:14:26
[ZB_87-2023] w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Żnin za 2022 rok 2023-05-31 09:24:59
[ZB_84-2023] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za 2022 rok 2023-05-25 12:50:37
[ZB_83-2023] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie za 2022 rok 2023-05-25 12:49:01
[ZB_82-2023] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2022 rok 2023-05-25 12:47:24
[ZB_80-2023] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2023-05-25 11:10:45
[ZB_73-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2023-05-17 08:34:04
[ZB_72-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2023-05-17 08:31:53
[ZB_71-2023] w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie 2023-05-10 07:59:05
[ZB_70-2023] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków dotyczących przyznawania nagród sportowych zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2023-05-09 12:48:14
[ZB_66-2023] sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2023-05-05 10:12:01
[ZB_63-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do zbycia 2023-05-05 10:09:20
[ZB_51-2023] w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2022 rok 2023-05-04 12:48:10
[ZB_65-2023] w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2023-04-27 11:21:07
[ZB_65-2023] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie 2023-04-24 13:27:55
[ZB_61-2023] w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w 2023 roku 2023-04-14 13:44:54
[ZB_58-2023] w sprawie wprowadzenia w jednostkach organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Żninie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000,00 złotych netto 2023-04-19 10:17:55
[ZB_56-2023] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Motorowodnych Mistrzostw Świata F-500, F-250 i F-125 oraz Eliminacji Motorowodnych Mistrzostw Polski w klasach OSY-400 i GT-30 – Żnin 2023. Na 2023-04-11 08:31:17
[ZB_55-2023] w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie 2023-04-06 08:21:44
[ZB_54-2023] w sprawie ogólnego schematu procedur kontroli oraz sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żnin 2023-04-05 08:07:06
[ZB_53-2023] w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2023-04-04 15:05:37
[ZB_52-2023] w sprawie sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku 2023-04-03 12:21:19
[ZB_50-2023] w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Żnin 2023-04-03 12:15:10
[ZB_48-2023] w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku 2023-03-28 16:38:40
[ZB_47-2023] w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin – II etap" 2023-04-06 12:58:13
[ZB_46-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2023-04-04 15:02:57
[ZB_45-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w najem 2023-04-04 15:01:15
[ZB_44-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do oddania w najem 2023-04-04 14:59:02
[ZB_43-2023] w sprawie ustalenia terminów dyżurów i przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin w roku szkolnym 2022/2023 2023-04-07 08:37:11
[ZB_42-2023] w sprawie ustalenia regulaminu organizowanych przez gminę Żnin w 2023 roku półkolonii "Wakacje z Dwójką" 2023-04-07 08:42:31
[ZB_41-2023] w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. analizy kondycji finansowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. 2023-03-24 08:06:31
[ZB_39-2023] w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Komisji konkursowej w celu dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-03-21 16:18:03
[ZB_35-2023] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie 2023-03-22 10:14:20
[ZB_34-2023] w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-03-15 10:46:56
[ZB_33-2023] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2023-03-20 09:18:56
[ZB_31-2023] w sprawie przekazania w użyczenie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu w Żninie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2023-03-22 10:11:50
[ZB_28-2023] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlic w Brzyskorzystewku 2023-03-22 10:09:09
[ZB_25-2023] zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i trybu przeprowadzenia I etapu (gminnego) konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” 2023-04-07 08:47:23
[ZB_24-2023] w sprawie przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Wójcinie 2023-03-22 10:03:10
[ZB_22-2023] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2023 rok oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2023-04-03 09:12:34
[ZB_19-2023] w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2023-04-07 08:49:21
[ZB_17-2023] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku 2023-02-13 14:50:05
[ZB_16-2023] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2023-02-13 15:17:46
[ZB_15-2023] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku 2023-02-09 14:19:24
[ZB_14-2023] w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2023-02-14 15:46:59
[ZB_11-2023] w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2023-04-07 08:51:52
[ZB_10-2023] w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2023-04-07 08:53:36
[ZB_9-2023] w sprawie ogłoszenia i trybu przeprowadzenia I etapu (gminnego) konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” 2023-04-07 08:54:55
[ZB_06-2023] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Brzyskorzystewku 2023-01-31 14:42:03
[ZB_03-2023] w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2023-01-31 14:43:55
[ZB_02-2023] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Nadborowie 2023-01-31 14:45:27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Przemysław Matwiejczyk

Data wytworzenia:
31 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data publikacji:
31 sty 2023, godz. 14:38

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Matwiejczyk

Data aktualizacji:
31 sty 2023, godz. 14:38