Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 2 maja 2017 r. zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Kaczkówko

POSTANOWIENIE

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 2 maja 2017 roku

 

Na podstawie § 18 ust. 2 do ust. 5 Statutu Sołectwa Kaczkówko stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/322/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kaczkówko jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 8 lutego 2017 r. poz. 634), § 3 Uchwały nr XXXI/346/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Kaczkowo i Kaczkówko jako w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/2017 Burmistrza Żnina z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach Kaczkowo i Kaczkówko w Gminie Żnin

 

z w o ł u j ę

 

w dniu 23 maja 2017 roku (wtorek) o godzinie 1700 w budynku byłej szkoły w Kaczkowie, Zebranie Wiejskie Sołectwa Kaczkówko, na którym dokonany będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Kaczkówko.

 

W przypadku braku odpowiedniej frekwencji na zebraniu tj. obecności co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa Kaczkówko, ponowne Zebranie Wiejskie Sołectwa dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuję w II terminie, w tym samym dniu i miejscu o godz. 1715.

 

W przypadku braku odpowiedniej frekwencji w II terminie (10% uprawnionych do głosowania) – zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w innym terminie, po wyznaczeniu nowego terminu zebrania.

 

 

BURMISTRZ

/-/ Robert Luchowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Bocian-Stefaniak

Data wytworzenia:
02 maj 2017

Osoba dodająca informacje

Joanna Bocian-Stefaniak

Data publikacji:
08 maj 2017, godz. 09:35

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Bocian-Stefaniak

Data aktualizacji:
08 maj 2017, godz. 09:35