Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zbiór aktów prawnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia 2022

  • 25,00 zł - od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której prowadzona jest obowiązkowa segregacja odpadów,
  • 1,00 zł - częściowe zwolnienie z opłaty od każdego mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których prowadzona jest obowiązkowa segregacja odpadów i posiadających przydomowy kompostownik w którym są kompostowane bioodpady.
  • 50,00 zł -  w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów komunalnych, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie określona w drodze decyzji, stosując stawkę podwyższoną stanowiącą dwukrotność stawki podstawowej od każdego mieszkańca.