Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek opłat. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
3 14

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek za
Maria Błońska wstrzymał się
Elżbieta Gogola wstrzymał się
Kazimierz Jańczak wstrzymał się
Leszek Kowalski wstrzymał się
Grzegorz Koziełek wstrzymał się
Halina Krygier wstrzymał się
Jerzy Krynicki wstrzymał się
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek wstrzymał się
Bernard Starczewski wstrzymał się
Alicja Ochudło - Salamon wstrzymał się
Robert Szafrański wstrzymał się
Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
Jacek Orzechowski wstrzymał się
Dariusz Kaźmierczak za
Olga Berdysz wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 26-07-2021


Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żnin. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 6 0

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek wstrzymał się
Maria Błońska wstrzymał się
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki wstrzymał się
Sławomir Kujawa za
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański wstrzymał się
Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
Jacek Orzechowski za
Dariusz Kaźmierczak wstrzymał się
Olga Berdysz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 26-07-2021


autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odproeadzania ścieków na terenie Gminy Żnin - § 36 ust. 2 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 1 0

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek wstrzymał się
Maria Błońska za
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa za
Idzi Mądry brak (nieobecność)
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański za
Aleksandra Nowakowska za
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś brak (nieobecność)
Piotr Ostrowski brak (nieobecność)
Dariusz Samul brak (nieobecność)
Dariusz Kaźmierczak za
Olga Berdysz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odproeadzania ścieków na terenie Gminy Żnin - § 36 ust. 3 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 4 0

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek wstrzymał się
Maria Błońska wstrzymał się
Elżbieta Gogola za
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski za
Grzegorz Koziełek za
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa za
Idzi Mądry brak (nieobecność)
Grzegorz Wesołek za
Bernard Starczewski za
Alicja Ochudło - Salamon za
Robert Szafrański za
Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
Jacek Orzechowski za
Sławomir Ryś brak (nieobecność)
Piotr Ostrowski brak (nieobecność)
Dariusz Samul brak (nieobecność)
Dariusz Kaźmierczak wstrzymał się
Olga Berdysz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Wniosek formalny radnego Kazimierza Jańczaka dotyczący zmiany zapisu w § 1. ust. 1 § 2 dotyczący obniżenia stawki za odpady z kwoty 25 zł na kwotę 20 zł. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 2 7

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Kurek za
Maria Błońska za
Elżbieta Gogola przeciw
Kazimierz Jańczak za
Leszek Kowalski przeciw
Grzegorz Koziełek przeciw
Halina Krygier za
Jerzy Krynicki za
Sławomir Kujawa przeciw
Idzi Mądry brak (nieobecność)
Grzegorz Wesołek przeciw
Bernard Starczewski przeciw
Alicja Ochudło - Salamon przeciw
Robert Szafrański za
Aleksandra Nowakowska za
Jacek Orzechowski wstrzymał się
Sławomir Ryś brak (nieobecność)
Piotr Ostrowski brak (nieobecność)
Dariusz Samul brak (nieobecność)
Dariusz Kaźmierczak za
Olga Berdysz wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -