Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

„Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 137/8, obręb Murczyn (Gmina Żnin, Powiat Żniński)”. - Obwieszczenie o wszczęciu Postepowania

Żnin, dnia 12 stycznia 2023 r.

  Burmistrz Żnina                                                                             

  ul. 700-lecia 39

    88-400 Żnin

ŚR.6220.6.2023.PK                                  

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Żnina zawiadamia strony  postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek SIG PV 47 Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 137/8, obręb Murczyn (Gmina Żnin, Powiat Żniński)”. Z treścią sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Żninie, w Wydziale Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Kowalczyk

Data wytworzenia:
16 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Piotr Kowalczyk

Data publikacji:
13 sty 2023, godz. 11:45

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Kowalczyk

Data aktualizacji:
13 sty 2023, godz. 11:45